background preloader

När är det ok att ha sex? Här är bästa förklaringen på "samtycke" vi hört - amelia

När är det ok att ha sex? Här är bästa förklaringen på "samtycke" vi hört - amelia

http://www.amelia.se/artiklar/nar-ar-det-ok-att-ha-sex-har-ar-basta-forklaringen-pa-samtycke-vi-hort/

Related:  skollänkarpedagogikNO

NTA.WebApplication - Ämnens egenskaper Kemi Syfte Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: Tülays IKT-sida: Bästa länkarna för hälsa Axas webbsajt Fakta, kroppen, träning, recept En hälsosam måltid Hur äter man enligt tallriksmodellen? Komponera en hälsosam måltid! Hitta stilen SO+NO=Sant ”Lotta, vi håller på och arbetar med sex och samlevnad och eleverna ska debattera om abort. Är det något som skulle kunna passa in i det som ni läser nu i SO, kanske hur olika förutsättningarna är för abort beroende på var i världen man bor och vilken tillgång till sjukvård man har?” Ibland undrar jag om vi inte gör allting för krångligt. De flesta är helt överens om att ämnesövergripande arbetsområden spar tid, både för läraren och för eleverna, och att arbeta ämnesövergripande skapar en helhet för eleverna som speglar verkligheten på ett betydligt bättre sätt än den snuttifierade verksamhet vi bedriver i skolan och som kallas lektionstimmar. Men, ämnesövergripande arbetsområden ger inte bara tid, det kräver tid också. Tid av lärarna till samplanering.

Studiematerial - Västarvet Studiematerial Studiematerial Här hittar ni arbetsmaterial för både elever och lärare. Materialet kananvändas som förberedelser inför en museilektion eller för att knyta ihop era upplevelser efteråt. Kroppen och första hjälpen Har du koll på var organen sitter i kroppen. Virtuell test på nätet. Välj mellan skelett, organ, muskler och nervsystem. Rotera organen och placera ut dem rätt i kroppen. Indikatorers omslagspunkter och framställning av lösningar - Nedan visas indikatorers omslagspunkter samt tips på framställning av diverse lösningar. Framställning av indikatorlösningar (i alfabetisk ordning) Alizaringul (9)

Läsförståelsestrategier i praktiken: Språkinriktad undervisning om Matsmältningen "Genom undervisningen skall eleven få möjlighet att ställa frågor om människan utifrån egna händelser och upplevelser. Undervisningen skall bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll." "Eleverna skall använda biologins begrepp, modeller och teorier för att förklara biologiska samband i människokroppen." "Undervisningen skall innehålla människans kroppsdelar, deras namn och funktion." (Lgr 11) Med dessa rader hämtade ur vår kursplan har vi planerat vårt tema om Människokroppen med fokus på matsmältningen och kroppens inre organ.

Bedömning i NO - grundskolans tidiga år Undervisning i biologi, fysik och kemi ska ge eleverna förutsättningar att bland annat ta ställning i frågor med naturvetenskapligt innehåll, genomföra undersökningar och använda begrepp för att beskriva och förklara olika fenomen och sammanhang. Men hur vet man i vilken utsträckning eleverna har utvecklat dessa förmågor? Och hur kan man stödja elevernas fortsatta utveckling? I den här boken diskuteras vilka aspekter som ska bedömas i förhållande till de förmågor som beskrivs i kursplanerna för NO-ämnena samt hur bedömningen kan genomföras för att hjälpa eleverna att utveckla dessa förmågor. Huvudfokus ligger på strategier för formativ bedömning – hur man kommunicerar förväntningar till eleverna, ger konstruktiv återkoppling och låter eleverna arbeta med själv- och kamratbedömning – men boken tar även upp skriftliga omdömen, betyg, likvärdighet, nationella prov och sambedömning.

Leia och Björndjuren - en upptäcktsresa i rymden Leia och björndjuren – en upptäcktsresa i rymden består av: - Lärarhandledning med högläsningstext, lektionsförslag, tips och fakta. - Elevbok med fantasifulla teckningar, korta faktarutor och kontrollfrågor. Leia går i tvåan och älskar rymden. Hon får följa med tre björndjur (tardigrader) på ett äventyr bland planeterna i vårt solsystem. De besöker alla planeterna, träffar nyfikna robotar och kraschade rymdsonder.Materialet kan användas som ett komplement till rekommendationer i LGR 2011, i bland annat NO-ämnen och svenska. Läs materialet, ladda ner och skriv ut

Muntliga prov i historia Om jag skulle vara elev och få välja mellan muntligt och skriftligt prov skulle jag direkt välja det skriftliga. Varför? Jo, jag tycker om att föra fram mina tankar och idéer i skrift. Nu är det ju dock inte jag som är elev utan jag är lärare.

Related: