background preloader

AllPinouts - Connectors, Cables and Adapters Pinouts

AllPinouts - Connectors, Cables and Adapters Pinouts
Related:  Electronics Design ResourcesElectronics

CadSoft Online: EAGLE Layout Editor Few LM317 Voltage regulator circuits that has a lot of applications Few LM317 voltage regulator circuits Some circuits based on LM317 voltage regulator Few useful circuits using the voltage regulator IC LM317 is shown here. LM317 is a three terminal voltage regulator IC from National Semiconductors. Typical positive voltage regulator circuit using LM317. LM317 Adjustable Regulator A classic voltage regulator circuit using LM317 is shown above. Adjustable regulator with digitally selected output. LM317 voltage regulator with digitally selected output A very simple adjustable regulator circuit with digitally selected output is shown above. 5A constant current constant voltage regulator. 5A constant current constant voltage regulator The circuit shown above is of a 5A constant current / constant voltage regulator using LM317. Power follower circuit using LM317. A voltage follower circuit is a circuit which produces considerable current gain while the voltage gain is maintained unity (or close to it). Power follower circuit Notes. Custom Search

cd-rom tricks Quote: Here you go: Not just straight so easy. It can increase the max torque achieved by the motor. The torqque will be square to to the stator lenght. Torque easy tranclates to magnetic force between stator and rotor. In example in twice longer stator you can get twice more MF at the same saturation level but at the same time you can use longer magnets in the twice longer rotor. So how to bring it back to the original Kv (and original rpm)? Isn't it slick? RysiuM

PIC18F.COM – Tutorials and Sample Code Rotational Encoder from old CD motor Rotational Encoder from old CD motor Last updated: September 22, 2010 The spindle motors used in CD-ROM drives often (always?) contain 3 Hall-sensors. These sensors are used by the motor controller to determine the position of the axle. First try to find the connections between the Hall sensors and the motor controller. The Hall sensors are connected in parallel. By feeding the Hall signals into a LM339 you get 3 TTL compatible signals that indicate the axle position. The Hall sensors are permanently connected to Vcc and GND. Rotating the motor gives the following output pattern: 001, 000, 010, 110, 110, 101. A software solution. With microcontroller An attempt to interface the encoder directly to 3 ADC channels of an ATtiny13 microcontroller failed. In a second attempt the outputs of the (already existing) LM339 where connected to the ATtiny13. After the required code change, this worked at first try. AVR programming avrdude -v -P /dev/ppi0 -c stk200 -p t13 -U lfuse:w:0x7a:m

Resistor Color Codes & Component Identification Resistor Color Code Bands& Other Component Identification Resistor Color Code Identification While these codes are most often associated with resistors, then can also apply to capacitors and other components. The standard color coding method for resistors uses a different color to represent each number 0 to 9: black, brown, red, orange, yellow, green, blue, purple, grey, white. Alpha-Numeric Code Identification With the sizes of resistors and other components shrinking or changing in shape, it is getting difficult to fit all of the color bands on a resistor. Naming Convention To simplify the writing of large resistor values, the abbreviations K and M are used for one thousand and one million. The E12 Range These identify a range of resistors that are know as "preferred values". 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8 and 8.2 The table below lists every resistor value of the E12 range of preferred values. The E24 Range

Virtapiiri © Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos Kun taskulampun kytkintä painetaan, lamppu syttyy. Kytkimen painaminen yhdistää johtimella hehkulampun navat pariston napoihin. Havaitun ilmiön selittäminen edellyttää paristossa ja johtimessa tapahtuvien ilmiöiden ominaisuuksiin perehtymistä. Taskulampun lampun syttymistä voidaan verrata salaman välähdykseen. Salaman edellytyksenä on, että ukkospilven alaosalla ja maan pinnalla on erimerkkinen sähkövaraus. Kun taskulampun lamppu hehkuu, paristossa tapahtuu kemiallisia reaktioita. Kun lamppu hehkuu, pariston ja lampun yhdistävissä johtimissa kulkee sähkövirta. Hehkulanka hehkuu, kun langan läpi virtaa sähkövirta. Kun virtapiiri suljetaan, pariston jännite saa aikaan sähkövirran virtapiirissä. Komponentti ja virtapiiri Kun pariston navat yhdistetään kahdella johtimella lampun napoihin, lamppu alkaa hehkua (vasen kuva). Paristo on komponentti, jossa tapahtuvat kemialliset reaktiot synnyttää napojen väliin jännitteen (katso tarkemmin). 5. 6. 7.

PIC USB Development Board From WFFwiki Since I wanted to do some USB development work with the PIC18F4550 and PIC18F2550 board (for projects like my C64 VICE front-end and Atari joystick adaptor) I needed a USB reference board to develop the software. Initially I ported the Microchip USB stack over to Hi-Tech C18 pro with the help of Richard Stagg. In this article I will show how to make your own USB development board which is pin compatible with the Microchip PICDEM USB FS board. Of course you can just buy the original board direct from Microchip, but building it yourself is a far cheaper option. With this board you can compile and load the Microchip USB stack examples directly without altering the code. Building the PIC DEM FS USB board The circuit schematics for the original board are available on-line from Microchip, they publish them as part of the user manual for the board. Primarily I simplified the power regulation and removed the physical serial port and the serial line driver chip. Files for download

Karin Kotisivut - Elektroniikka Maadoitus ja maadoittaminen lienevät meille kaikille erittäin tuttuja sanoja, ja asioina nuo lienevät jokapäiväisiä suurimmalle osalle kansakunnastamme. Pureudutaanpa siis asiaan tarkemmin ja selvitellään että miksi niitä maadoituksia tehdään, kuinka niitä tehdään, ketkä niitä tekevät, ja mitä kaikkea onkaan mahdollista, mitä erinäisimmin tavoin, maadoittaa. Ennen kuin lähdemme todella syvällisesti pureutumaan maadoittamisen filosofiaan ja tarkkoihin yksityiskohtiin, seurailkaamme yhden päivän ajan, Maanselällä asuvan Matti Maavirran elämää, jotta tietäisimme, kuinka jokapäiväisestä asiasta maadoittamisessa onkaan kysymys. Päivä on perjantai, ja alkaa tavanomaiseen tapaan herätyskellon soinnilla kello 7.30. Sitten keittiöön ja vedenkeitin pöydältä mukaan. Vedenkeittimen täyttämisen jälkeen olikin sitten vuorossa päivän ensimmäinen paksusähköpuolen maadoituskytkentä, eli vedenkeittimen liitosjohdon pistokkeen työntäminen keittimestä löytyvään kojeliittimeen. Virtapiiri syntyy.

Related: