background preloader

Logopeden i skolan

Logopeden i skolan

http://www.logopedeniskolan.se/

Related:  Logopedtips SpråkstörningSkolutvecklingSVENSKAFör yngre barnSpråk-Språkstörning

Hjärnforskare vill att skolan tänker om Det viktigaste att ta till sig är att hjärnan är formbar.Torkel Klingberg. Kunskapen om hjärnan och lärandet exploderar just nu. Torkel Klingberg,professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet, hoppas att en ny vetenskap ska utvecklas genom att smälta samman kunskap från neurovetenskap, psykologi, pedagogik och informationsteknologi. De stora vinnarna skulle vara framtidens skolbarn. Och därmed hela samhället. – Jag vill se en ökad förståelse för var individuella skillnader kommer ifrån, och hur olika problem hänger ihop: Hur arbetsminnet ser ut, mekanismer bakom läsförståelse, varför det kan vara svårt med matematik och vad dyslexi och dyskalkyli kan bero på.

Modeller för tidig läs- och skrivundervisning Sylvana Sofkova Hashemi, Peter Andersson och Katarina Cederlund De tre klasserna har olika språkliga förutsättningar, men även tillgången till teknik ser olika ut. I den ena klassen delar eleverna på bärbara datorer, och där har alla svenska som andraspråk. I den andra klassen har alla varsin bärbar dator och i den tredje har alla varsin ipad. Dessa båda klasser har en tvåspråkig elev respektive en elev med svenska som andraspråk. Tre modeller för digital läsning och skrivning Den brittiske forskaren Guy Merchant beskriver tre olika modeller för digital läsning och skrivning: den sekventiella modellen, den parallella modellen och den integrerade modellen.

Hypotesstyrd perception Här kan du övertyga dig om att det du hör ofta inte är något annat än en återspegling av dina förväntningar. Lyssna här på en ton som tidvis skyms av ett högljutt brus. Det låter som om tonen var kontinuerlig. Du kan höra det tydligare om du skruvar upp volymen. k0 Att lära sig ljudet k Språket hos barn utvecklas genom de erfarenheter barnen gör. Nya aktiviteter och nya intryck ger barnet mycket att tänka på och att tala om. Vid varje upplevelse upptäcker de något nytt i situationen och i språket. Det bästa sättet att öka barnets medvetande och kunskap om språket är att stimulera språket genom att tala och lyssna till barnet i vardagssituationer och lek.

AnPassBar: No hands up / "dra pinne" -så inkluderas fler att vara aktiva och deltagande på lektioner. I början av detta läsår 14/15 var det många som förde fram i sociala medier att metoden no hands up/dra sticka/glasspinnar/ dra pinne var något som gynnade att få igång fler elever att vilja dela sina tankar och lyssna på varandra. Det funkar så att varje elev finns namngiven på en glasspinne. Metoden innebär att man slumpmässigt drar en pinne som då anger vilken elev som ska tala. Jag var först tveksam till denna metod, då jag känner att alla elever i min undervisning ska veta var de har mig som lärare, att trygghet ska råda när de ska svara på frågor.

Vad påverkar läsförståelsen hos yngre barn? Mina senaste inlägg har kretsat kring lässtrategier och läsfärdighet ur olika aspekter. Vi vet sedan tidigare att förskolebarns förståelse av berättelser har ett starkt samband med deras: OrdförrådFörmåga att göra inferenserArbetsminne Brytiga böcker - Minabibliotek Med barnböcker och normkreativa metoder vill Brytiga böcker motverka diskriminering. Här hittar du boktipslistor efter teman, aktuella arrangemang och mer information om projektet. Skrivet av:Eva Gustafsson, Brytiga böckerHär har vi samlat bilderböcker som du kan läsa tillsammans med barn i förskoleåldern när du vill prata om ämnet socioekonomi och social utsatthet. Skrivet av:Eva GustafssonOm du är pojke eller flicka kan du tycka om en pojke eller flicka, både och eller inte alls. Här har vi samlat böcker som du kan läsa tillsammans med barn i förskoleåldern när du vill prata om ämnet sexuell läggning.

Teckenpärlor - VAD ÄR TAKK? Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) När talet inte räcker för att ett barn, en ungdom eller en vuxen ska kunna uttrycka sig kan ett alternativ eller ett komplement till det talade språket behövas. En individ kan också behöva stöd för att förstå det talade språket. Välkommen till Ingelas lekstuga! Jag heter Ingela, är mamma till fem barn i åldrarna 8-23 år, och förskollärare. Alla mina barn har/har haft verbal dyspraxi. Verbal dyspraxi innebär en störning av artikulationsförmågan, man har alltså uttalssvårigheter. Här kan du läsa om verbal dyspraxi och språkstörning, och få tips om lekar, spel, sånger, sagor och böcker som passar alla barn.

Läsrelaterade aktiviteter - oerhört viktiga! Jag får ofta frågan vilka läromedel jag använder eller som jag rekommenderar för nyanlända elever (eller i ämnet svenska som andraspråk). Det är ingen lätt fråga att svara på. Jag kan helt ärligt säga att jag inte tycker att det finns något heltäckande läromedel som passar alla. I stället för att rekommendera läromedel skulle jag vilja rekommendera er att välja läromedel och texter utifrån det ni arbetar med för tillfället. Det behöver inte vara ett läromedel specialskrivet för nyanlända.

Hur lär man barn att läsa? Många barn knäcker den skriftspråkliga koden på egen hand genom sina nyfikna frågor på ord och texter, medan andra barn behöver mer handfast hjälp för att komma underfund med hur skriftspråket fungerar. Forskare är idag överens om att det inte finns någon enskild läsinlärningsmetod som är universellt rätt för alla barn. Samtidigt finns det en hel del forskning som visar på viss konsensus. Det gäller till exempel vilka kompetenser barn behöver utveckla för att knäcka den skriftspråkliga koden. Widgit Online - Symbolbruket Om Widgit Writer Widgit Writer laddar du ner till din iPad från App Store för 10 kr. Writer är en skrivapp där du kan skriva enkla dokument med ljudning och talat stöd av talsyntes på många olika språk.

Related: