background preloader

(Om läxforskning) Stor brist på kunskap om läxor

(Om läxforskning) Stor brist på kunskap om läxor
Det finns många åsikter om läxor – men vad säger forskningen egentligen? Tre experter reder ut forskningsläget. Man kan säga två saker om forskningen om läxor: 1. Den existerar knappt. 2. Mest citerad i debatten om läxors vara eller inte vara är den nya zeeländske pedagogikforskaren John Hatties forskningsöversikt ”Visible learning”. Så det är med andra ord svårt att dra några säkra slutsatser om vad läxforskningen vill säga. Den pensionerade forskaren Jan-Olof Hellsten är en av få svenskar som studerat läxorna och dess funktion. – Läxor leder till en stor arbetsbelastning som kan bli negativ för eleverna och göra att de mår psykiskt och fysiskt dåligt. Innan Jan-Olof Hellsten började forska vid Uppsala universitet arbetade han som lärare och skolledare. – Som lärare och skolledare försökte jag att arbeta utan läxor, särskilt under tiden i gymnasiet. Foto: Jesper Jäger-Ärlestad Vad är negativt med läxor? – Viktigt att påpeka är att jag inte är emot att eleverna pluggar. – Det varierar.

http://www.dn.se/insidan/stor-brist-pa-kunskap-om-laxor/

Related:  Forskning/artiklar - läxorLäxorFormativt lärandeläxor

"Ge lärarna fullt mandat att besluta om läxor" Ska det finnas läxor i skolan? Det finns idag en nationell diskussion som engagerar. Den heta diskussionen handlar om två olika ställningstaganden: för eller mot läxor. Politiker menar att läxor i skolan ska vara politiska beslut. Alliansen förordar enhälligt läxor och har initierat läxläsningsstöd med avdragsrätt. Privata företag med läxläsningsstöd som affärsidé växer upp som svampar ur jorden. ”Mina barn ska inte ha läxor” En dag tröttnade Stefan Wennberg på att hans barn fick meningslösa läxor. Då anmälde han deras skola till skolinspektionen.– Jag har meddelat lärarna att mina två barn inte ska ha några läxor i fortsättningen. Hittills har det gått bra. Barnen klarar studierna bra. Stefan är lärare och undervisar i en förskole­klass.

”Snöbollskrig” – en övning om förväntningar » Retorik i skolan Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen Material: En klassuppsättning A4-ark Arbetsmodell: Alla elever får var sitt A4-ark. På arket ska de skriva tre förväntningar de har inför kommande läsår eller termin genom att besvara följande frågor som läraren skriver på tavlan: 1. Vad vill du lära dig? 2. Stoppa häxjakten på läxor i skolan Det är inte för mycket arbete, utan för litet, som har gjort att Sverige är det land som rasar snabbast i världen i internationella mätningar. Helena von Schantz Språkläraren Pernilla Alm vill se ett läxförbud i skolan (Brännpunkt 27/12).

Läxor eller inte läxor? - Uppsala Sedan höstterminens start har mattelärarna på Nåntunaskolan inte delat ut den tidigare obligatoriska veckovisa matteläxan. Läxornas existens har länge varit en källa till diskussion bland skolans lärare, och de har också märkt av att samma diskussion förts hemma bland föräldrarna. Till slut nådde de beslutet att sluta med matteläxorna som delats ut varje vecka, något som uppskattats av eleverna. Recept på en god läxa Läxor är en ständig källa till debatt, senast när kommunpolitiker i Hallstahammar ville göra skolan läxfri. Det fick dåvarande utbildningsminister Jan Björklund att hota om lagstiftning till läxornas försvar. I skollag och styrdokument står det ingenting om läxor och inte heller inom lärarkåren finns någon enighet när det gäller läxans vara eller icke vara. Ett vanligt argument mot läxor är risken att de försämrar likvärdigheten.

Min SETT-föreläsning – manus och bilder: Formativ bedömning som elevhälsoarbete Formativ bedömning – en del av elevhälsoarbetet Skolan ska både förebygga och åtgärda situationer där elever riskerar att inte nå målen. En effektiv återkoppling och en säker bedömningskompetens från lärarens sida är verktyg för att både förebygga och åtgärda svårigheter att nå målen. i min föreläsning vill jag diskutera de pedagogiska perspektiv som medvetet eller omedvetet ligger till grund för hur vi ser på skolans roll när elever hamnar i svåra situationer. Jag vill också visa konkret hur det ena perspektivet, det relationella, underlättar för ett kollegialt samarbete och lärande om måluppfyllelse och hur man kan utreda vad som ligger bakom elevers beteende eller uppvisade svårigheter. Formativ bedömning som förhållningssätt genomsyrar arbetet utifrån detta perspektiv som är evidensbaserat och bevisat effektivt. Vilka tre saker gör att formativ bedömning är en del av ett elevhälsofrämjande arbete?

Skolan får inte strunta i de svagaste eleverna Hur kan en omyndig elev antas kunna styra över sin hemsituation men inte sin skoldag? Pernilla Alm Läxdebatten rasar i Sverige just nu och det är jag den första att applådera eftersom läxor inte är den ickefråga många vill ha den till. Forskaren: Läxor är bra Debatten kring läxors vara eller icke vara har pågått i flera år. Forskningen är inte entydig och svenska studier visar att läxor inte sällan är upphov till gräl och konflikter i hemmet. Men Peter Wall, som är forskare i pedagogiskt arbete på Karlstads universitet, säger ändå att läxor är bra - för om läxan utformas på rätt sätt så ökar den elevernas kunskap. – Mycket av kritiken mot läxor handlar om de konflikter som uppstår i hemmet när eleverna upplever att läxorna tar tid från deras fritid, säger han.

Related: