background preloader

Uttrycksformer (Skolverket -texttyper m.m.)

Uttrycksformer (Skolverket -texttyper m.m.)
Uttrycksformer för upptäckare - fördjupningÄmnesövergripandeSpråk- och kunskapsutvecklande arbetssättUttrycksformer för upptäckare - inspirationUttrycksformer för upptäckare - fördjupningVad innebär en språkutvecklande undervisning? Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning Syftet med det här materialet är att ge förslag på genrer som tar vara på elevernas lust att undersöka omvärlden och förmedla egna innehåll och budskap till andra. Att arbeta med fasta uttrycksformer och medier skapar ramar och trygghet för eleverna. I arbetet med att stödja elevernas lärande har du som lärare nytta av fördjupad kunskap om den specifika presentationsform som ni har valt att arbeta med. Materialet innehåller fördjupningar kring 14 olika presentationsformer, både muntliga och skriftliga. Beskrivning av presentationsformerna Fördjupningsmaterialet spänner över 4 muntliga presentationsformer och 10 skriftliga. Beskrivningen av varje typ av presentationsform följer nedanstående struktur: Rapporter Aktuellt

http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/gymnasieutbildning/amnesovergripande/2.8461/uttrycksformer-for-upptackare-fordjupning-1.230931#.VVRKEAw0CRQ.facebook

Related:  Svenska/språksusekeSvAspråkutvecklande arbetssättModellande undervisningstips

Unga Reportrar - för ett hållbart samhälle Elever undersöker hållbarhetsfrågor och gör reportage– och deras budskap sprids! Vad betyder ett hållbart samhälle för unga idag? Vilka utmaningar tycker de är viktigast att vuxenvärlden tar sig an? Vilka tankar och lösningsförslag har de? Unga Reportrar är Håll Sverige Rents skolprogram som ger högstadie- och gymnasieelever en unik möjlighet att undersöka olika hållbarhetsfrågor och producera egna reportage om dem – skrivna eller i digital form. Leila Lindholm (leila.se) Riad Slitine En obeskrivligt vacker och välskött riad. En av de få med pool. Uttrycksformer för upptäckare – inspiration Inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik finns många spännande uttrycksformer som kan inspirera till utveckling av skriftliga och muntliga uppgifter inom olika arbetsområden. I det här materialet kan du hitta exempel och instruktioner kring 12 olika typer av texter och andra framställningar. Med exempel från det centrala innehållet i biologi, fysik, kemi och teknik beskriver materialet en rad naturvetenskapliga och tekniska texttyper som du kan använda i undervisningen. Materialet är tänkt som ett metodmaterial att plocka fritt ur.

Språk i alla ämnen Språk och kunskapsutveckling hänger tätt ihop och därför är frågor om språk frågor för alla lärare. Elevers språkkunskaper kan utvecklas i alla ämnen. Här finns resurser som kan vara användbara för att utveckla undervisningen. Språk i alla ämnen Med utvecklingspaketet kan du arbeta med språkfrågor tillsammans med dina kollegor i andra ämnen. Det handlar om att utveckla hur språket används i undervisningen och hur språket bidrar till elevernas kunskapsutveckling.

Exempeltext för Svenska 3 med relevanta slutsatser om språklig förändring De formuleringar som belyser A-kravet om "relevanta slutsatser om språklig förändring" är markerade med fetstil. När jag var liten åt jag frukost på morgonen, lunch mitt på dagen och middag på kvällen. Varför måltiderna hette som de gjorde funderade jag överhuvudtaget inte på. Inte heller sysselsatte jag mig med tankar på om man sade likadant på andra ställen eller om det hade förändrats över tid. Det gör inte barn. Man är mer intresserad av vad som ligger på tallriken.

Veckans nyord: svajpa Vad är det egentligen vi gör när vi använder en pekskärm? Sveper eller kanske drar med fingrarna? Eller svajpar? Anställningsintervjuer ”på riktigt” – retorik i gymnasieskolan Hej! I det här inlägget vill jag dela med mig av något som jag precis har gjort inom ramen för retorikkursen (Retorik 100 poäng) för andra året i rad och som har fungerat väldigt bra. Eleverna på vår skola läser retorik i årskurs 3. De senaste veckorna, alltså medan vi svensklärare har haft ganska fullt upp med att rätta nationella prov, har alla treor inom ramen för Svenska 3 skrivit personliga brev och CV inför sina framtida yrkesliv. Detta har jag fångat upp i retorikkursen och de elever som läser den har fått prova på att gå på anställningsintervju.

Sju timmar om... Samtalsledaren leder arbetet. Dokumentationsansvarig för anteckningar i den dokumentationsmall som finns till varje utvecklingspaket. Dokumentationen är central i kommunikationen med förskolans/skolans ledning. Instruktioner för samtalsledare och dokumentationsansvarig finns i steg 1 för respektive paket. Hela grundskolekursen på en halv termin och hur stödja nyanlända? Det är sista lektionen för dagen. Vi ska tillsammans samla ihop alla våra kunskaper. Det handlar om konsekvenser av imperialismen, för de koloniserade, för kolonisatörerna – fördelar och nackdelar. Nu är vi alla samlade.

Related:  Svenskasvenskaannejoh