background preloader

Area Builder 1.0.1

Area Builder 1.0.1
Related:  MatematikMath game

Strävorna Senast publicerade aktiviteterSamma area 8C8EAtt väga och jämföra 3A3CVad kan hända? 4D Fyra olika fyrhörningar 8C8EVäga paket och jämföra priser 2A2C3A3CBegreppet pengar 2A3ANyhet!IKT-strävorFrån och med 9 januari och åtminstone två månader framåt kommer vi att publicera en IKT-sträva varje vecka. För att kunna fortsätta ännu längre hoppas vi få in idéer och uppslag från er som har beprövade IKT-aktiviteter att dela med er av. Om du har sådana idéer eller andra synpunkter och önskemål som rör IKT-strävorna, hör av dig till Ulrica.Dalhberg@ncm.gu.se Läs mer om IKT-strävorna >>Blå strävor – matematik i många små stegI Blå strävor – matematik i många små steg finns kompletterande lärarmaterial till de aktiviteter som tagits fram för i första hand elever mottagna i särskolans skolformer. Utvecklingsarbetet med blå strävor pågår, därför läggs en del aktiviteter ut i arbetsversioner så att fler lärare får möjlighet att prova och kommentera innan slutversioner sammanställs.

Free shape game for K-2 Want free teaching resources? Kängurun Kängurun 2017 Senaste nytt[2017-03-31] Nu finns förra årets Cadet på Persiska (Farsi), fritt tillgängligt att arbeta med. Cadet 2016 Farsi. [2017-03-23] Nu finns arbeta vidare för fyra tävlingsklasser. [2017-03-16] Om du får problem med att fylla i ett formulär ber vi dig att i första hand testa med att starta om din webbläsare eller prova en annan webbläsare. [2017-03-15] Ny benjaminproblem engelsk: Rättat fel i problem 5 och förbättrat formuleringen i problem 10. [2017-03-15] Anmälningssidan för Kängurutävlingen är nu stängd. RedovisningAnvändarnamn och lösenord fick du i Känguruutskicket den 13 mars eller när du efteranmälde dig. Antalet deltagande elever. Diplom för Kängurun 2017För deltagande i Kängurun 2017För goda reslutat i Kängurun 2017Poster för Kängurun 2017. Arbeta vidare (pdf)Milou för förskoleklass, åk 1 och åk 2.Ecolier för åk 3 och åk 4.Benjamin för åk 5, åk 6 och åk 7.Cadet för åk 8, åk 9 och gy kurs 1. Datum för tävlingen Anmälningspåminnelse Ja, tack!.

Can you solve it? Are you smarter than a Japanese schoolchild? | Science Hello Guzzlers. It is with huge pleasure that I introduce today’s puzzle, which is already a big deal in Japan. It’s called Menseki Meiro, or Area Maze, and I hope you find it as brilliant as I do. Area Maze is the creation of Naoki Inaba, one of the world’s most prolific inventors of logic puzzles. He came up with Area Maze after being asked to come up with a puzzle by the head of a crammer school in Japan. The puzzle is utterly simple to explain: find the missing value, which is denoted by a question mark highlighted in grey. Here’s what makes the puzzle genius: You are NOT allowed to use fractions in the solutions. Now you’ve got the hang of it, try these four. Naoki Inaba has been devising puzzles since he was a teenager. I asked him about Area Maze. In fact, it is so popular in Japan that now Area Maze problem books are published. Ill be back later today to show you how to solve the more difficult puzzles. Meanwhile, here’s how to solve the very first one.

Klas Matematik - Matte - Öva huvudräkning Confronta percentuali e frazioni Un interattivo per visualizzare e confrontare percentuali e frazioni. Puoi scegliere se utilizzare la classica pizza, oppure una barretta di cioccolato. Se invece sei a dieta, ti consigliamo la brocca o le persone! Trascina numeri e percentuali sulle lavagnette e confronta i risultati. Buon Divertimento! Schermo intero Articoli che ti possono interessare Colpisci le frazioni semplificate Un classico gioco “punta e colpisci” basato sulla comprensione delle frazioni ridotte ai minimi termini. Questa volta non si deve indovinare il risultato, ma gli operandi.

Time Worksheets | Time Worksheets for Learning to Tell Time Time Worksheets for Learning to Tell Time Here is a graphic preview for all of the time worksheets. You can select different variables to customize these time worksheets for your needs. These time worksheets are a great resource for children in Kindergarten, 1st Grade, 2nd Grade, 3rd Grade, 4th Grade, and 5th Grade. Click here for a Detailed Description of all the Time Worksheets. Quick Link for All Time Worksheets Click the image to be taken to that Time Worksheet. Detailed Description for All Time Worksheets Blank Clock Faces Time Worksheets These time worksheets will produce blank clock faces for use in your lesson plans. Clock Face with Hands Time Worksheets These time worksheets will produce one large blank clock face with cut out hands for use in your lesson plans. Clock Face Lesson Plan Time Worksheets Use these time worksheets to produce printable clock faces with any time you wish to display.

Matteboken - Hem Shape < Maths Zone - Free Cool Learning Games for School The shape is revealed bit by bit – pause and discuss, predict. Choices are 2D, including irregular polygons, or quadrilaterals, with and without rotation. Recognise the 2D shape – Yr1 What is the simple 2D shape? Pelmanism game – match shape with name, includes rhombus, trapezium Properties of all quadrilaterals – click to read properties. Pelmanism – match each regular 2D shape to its name sort shapes by rectangles and red in a Carroll diagram. Use the mouse to make your character pick up the shapes and take them to the right box – matching word and image – but do not get caught by the robots. Pelmanism – Match quadrilateral’s name to its shape Yr 6 Combine pentominoes to make different rectangles Math the shape (described in words) with the card that contains it as one of its four featured shapes, then click the correct shape. Visual discrimination – find matching shape quickly Pelmanism – Match shapes cards. Find 12 pentominoes. Sort 2D shapes into 3 boxes according right angles.

Matematikpapper Här finns kopieringsunderlag som du fritt kan använda i din undervisning. En del lärare skriver ut exakt det som behövs till en lektion, andra gör iordning en pärm med de underlag som kan vara aktuella för ett läsår och placerar pärmen vid kopiatorn. Eleverna kan alltid få arbeta på fina papper som inte är kopia på kopia på kopia … Har du önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena.Trygg@ncm.gu.se. Stämmer inte måtten när du skrivit ut? Kontrollera att pdf:en inte skrivs ut med sidskalning. Rutade papperKollegieblocksrutigt papper Obs! PrickpapperPrickpapperPrickpapper 2 cmIsometriskt prickpapperIsometriskt prickpapper 25 mm, avpassat för multilinkkuber TriangelpapperTriangelpapper, småTriangelpapper, mellanTriangelpapper, stora HexagonpapperHexagonpapper, småHexagonpapper, mellanHexagonpapper, stora TalkortTalkort 0–10Talkort 1–30Talkort 10–1000 Nummerlappar 1–22 Talkort ”runt 100”, exempelvis 390, 399, 401, 410 Talblock 10Två tiorutorFyra tiorutorEn stor tioruta Positionskort

Puzzles Zoo Solutions We recieved the canary, the cat, dog 3, the hedgehogs, the monkey, the turtle 1 and 2, and the elephant 2 from Roel Huisman – The Netherlands. Ostrich 2, the crocodile and the squirrel are from Ekkehard Künzell - Germany. Ekkehard Künzell is the creator of "Reservat" with pentacubes. Eagle 1 and 2, the rabbit, turtle 3 and the fish is from Aurore Dedecker, student KSO Glorieux Ronse - Belgium.

Related: