background preloader

Måste alla lärare använda IT i sin undervisning?

Måste alla lärare använda IT i sin undervisning?
Related:  Nice sites & blogs

Sweden should urgently reform its school system to improve quality and equity Click here to watch the press conference 04/05/2015 -Sweden has failed to improve its school system despite a series of reforms in recent years. A more ambitious, national reform strategy is now urgently needed to improve quality and equity in education, according to a new OECD report. Improving Schools in Sweden: An OECD Perspective says that the country’s performance in the OECD’s PISA survey has declined over the past decade from around average to significantly below average. No other country taking part in PISA has seen a steeper fall. “Sweden should take advantage of the broad consensus among teachers, schools and politicians of the urgent need for reform,” said Andreas Schleicher, OECD Director of Education and Skills, launching the report in Stockholm with Swedish Education Minister Gustav Fridolin. The report recommends that Sweden: Improve the quality and attractiveness of the teaching and school leadership profession.

Jag begär inte att du skall älska datorn, men du måste vara villig att utvecklas. För dina elevers skull. Igår hade jag äran att vara en av tre huvudtalare på Skolverkets konferens om svensk forskning om 1:1. De två andra talarna var Susanne Kjällander och Åke Grönlund. Tillsammans gav vi tre forskningsbilder, utifrån skilda perspektiv, som lyfte fram såväl likheter som skillnader i våra resultat. Berner Lindström gjorde sist på dagen en summering och pekade bland annat på det intressanta faktum att utöver att det är stor skillnad mellan beredskap, kunskaper och attityder mellan skolor i Sverige, är det också stora skillnader INOM skolor. Således krävs ett medvetet arbete för att höja lärarkårens digitala kompetens och kanske framför allt kårend didaktiskt digitala kompetens. Individnivå Utifrån den enskilde läraren behövs ansatser för att minska det skrämmande intryck datorn kan ge. De lärare som å andra sidan är ovilliga att ens försöka utveckla sin digitala kompetens och därefter sin didaktiskt digitala kompetens måste försöka ge sig tid att våga prova, våga fråga och våga testa.

Roland Paulsen om Jan Björklund och den tomma kunskapen I morgon medverkar förre utbildningsminister Jan Björklund i ”Smartare än en femteklassare?” ”Han visar att det kanske inte ens är viktigt att veta vilka färger talgoxen har”, skriver Roland Paulsen. ”Vad heter adjektivets tredje komparationsform, till exempel ’gladast’?” Allt tyder på att en anarkistcell infiltrerat SVT. Då och då lyckas den ladda underhållningen med sprängstoff. I morgon firar den säsongs­avslutning för sin mest lyckade kupp: tävlingsprogrammet ”Smartare än en femteklassare?” Vad barnen i tv-soffan självfallet tänker är: Nej, och du kan inte heller lika mycket som vi kan. I morgondagens program briljerar anarkistcellen fullständigt. ”Många elever, särskilt de fattiga, förstår intuitivt vad skolan gör med dem. Illich var en av de första att påtala vad man på engelska kallar ”credentialism” – ett begrepp som svenskan inte har någon bra motsvarighet till, men som vi här kan översätta till ”meritism”. Mitt i ”Smartare än en femteklassare?” Behöver man veta det?

Describing photos (comparing, contrasting and speculating) You are going to practise language for; Describing photosComparing and contrasting photos (discussing similarities and differences)Speculating on what might be happeningReacting to photos (giving opinions) Discuss Look at the presentation. Write The language used here for comparing and contrasting / speculating is also useful for writing discussion / argument essays. Introduction - describe the situation / topic to be discussedCompare / contrast ideas (for and against / advantages and disadvantages)Speculate on solutions to problems raised by the questionConclusion - give an opinion Which pairs or groups of photos in the presentation could be used to demonstrate ideas for argument writing topics about education, technology, food, family, work, leisure, health, advertising etc? More Practice on May / Might / Could / Must / Can't

Svenska Dagbladet Förra sommaren missade Kristoffer Örstadius, journalist på Dagens Nyheter, sitt eget scoop. Örstadius gjorde ett gott journalistiskt arbete med att avanonymisera några skolors Pisa-prov, men hellre än att skriva om sina uppseendeväckande resultat, som bland annat visade att högpresterande friskolan Engelska skolan i Bromma skrev sämre på Pisa i matematik än kommunala lågpresterande Petrus Magni skola i Vadstena, så utvecklade han långsökta teorier om varför detta avslöjade Pisa som missvisande. Engelska skolan har med sina cirka 27 skolenheter i Sverige blivit ett flaggskepp bland dem som förespråkar vinstuttag i skattefinansierad skolverksamhet. Trots relativt låg lärartäthet och låg andel behöriga lärare har de långa köer till sina skolor. På nationella proven i matematik uppnådde 24,7 procent av Engelska skolans elever MVG och 44 procent VG. Motsvarande siffror för Petrus Magni i Vadstena var 4,2 procent MVG och 20,5 procent VG. Felaktiga rättningar av nationella prov är en sak.

Blended Learning Definition The term blended learning is generally applied to the practice of using both online and in-person learning experiences when teaching students. In a blended-learning course, for example, students might attend a class taught by a teacher in a traditional classroom setting, while also independently completing online components of the course outside of the classroom. In this case, in-class time may be either replaced or supplemented by online learning experiences, and students would learn about the same topics online as they do in class—i.e., the online and in-person learning experiences would parallel and complement one another. Also called hybrid learning and mixed-mode learning, blended-learning experiences may vary widely in design and execution from school to school. Reform For related discussions, see asynchronous learning and synchronous learning. Debate Recommended APA Citation Format Example: Hidden curriculum (2014, August 26).

Teacher Quality - Still Plenty Of Room For Debate | Shanker Institute On March 3, the New York Times published one of their “Room for Debate” features, in which panelists were asked "How To Ensure and Improve Teacher Quality?" When I read through the various perspectives, my first reaction was: "Is that it?" It's not that I don't think there is value in many of the ideas presented -- I actually do. The first thing that jumped out at me is that teacher quality is presented in a somewhat decontextualized manner. Second, the manner in which teacher quality is typically framed -- including in the Times question -- suggests that effectiveness is a (fixed) individual attribute (i.e., human capital) that teachers carry with them across contexts (i.e., it's portable). So, a broader, more useful question for this Times panel might have been: How do we maintain and systematically develop our schools' and district's overall teaching capacity? Now, let's turn to the answers given by the five panelists.

Six ‘useless’ things foreign language teachers do Recasts Recasts are the most frequent form of feedback that teachers give students in the course of oral interactions. They consists of utterances by the teacher that repeat the student’s erroneous utterance but ‘fix’ the mistake(s) without changing the meaning in any way. Example: Student: hier j’ai allé au cinéma Teacher: je suis allé au cinéma Recasts, according to research (e.g. As several studies have clearly shown, recasts do not really ‘work’ as they are not noticed most of the time. The main reason why recasts do not work is that when the learners’ Working Memory is interrupted in the middle of speech production by the correction, it will not rehearse that correction for the time necessary to commit it to long-term memory -because it will be concentrating on resuming the interrupted conversation flow. In view of the little surrender value of recasts in terms of acquisition, interrupting the students to correct them whilst they are talking may do more harm than good. Like this:

The Global Innovation Index - Bloomberg Business The Global Innovation Index By Peter Coy Research by Wei Lu Produced by Keith Collins, Jeremy Scott Diamond, Braulio Amado, Cindy Hoffman and Adam Pearce Methodology Bloomberg ranked countries and sovereigns based on their overall ability to innovate and identified the top 50. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Of the more than 200 countries and sovereigns evaluated, 69 had data for all six metrics. Ranking sources: Bloomberg, International Monetary Fund, World Bank, Organisation for Economic Co-operation and Development, World Intellectual Property Organization, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Other sources: Samsung, Swiss Federal Statistical Office and Unified Patents

Eight important facts about Working Memory and their implications for foreign language teaching and learning Introduction There is no blogpost of mine which does not mention Working Memory (WM) at some point. Why? Because effective language processing and learning largely depends on how well Working Memory performs. In fact, apart from automatic processes – which bypass WM’s attentional control – all conscious processing of information (visual, auditory, etc.) occurring in the human brain is performed by WM. Whether our students are reading or listening to target language input, translating a passage into French, planning an essay or performing an oral task it will be WM that does most or all of the work. Let us consider reading a target language text. These are but a few examples of how cognition occurs in WM. The structure of WM As the picture below shows, WM, which is located in the prefrontal cortex of the brain, is made up of three main components: A visuospatial (i.e. 2.1. WM is one of two systems which memory is made of. 2.2. Another implication refers to listening. Conclusion Like this:

”Det är dags för pedagogiken” Flera röster från myndigheter och fackförbund höjs för att skolan måste ha en mer medveten tanke kring hur IT används i undervisningen, i svallvågorna efter den senaste analysen av PISA-resultaten. Samtidigt har 380 elever i fem svenska högstadieskolor tilldelats digitala plattor där interaktiva läroböcker installerats. Anledningen är ”Det digitala lärandets möjligheter”, ett samarbetsprojekt mellan Samsung, Gleerups och Atea som inleds under hösten. I tre läsår ska skolornas elever använda de nya verktygen samtidigt som kompetensutvecklare från Atea Sverige handleder lärarna och skolledarna. Åke Grönlund, professor i Informatik på handelshögskolan vid Örebro universitet ska bedriva följeforskning under projektets gång. Han ser vissa problem med hur landets skolor jobbar med digitala verktyg i dag. – Det har legat ett stort fokus på datorer och de tekniska bitarna, vilket har tagit rätt stor plats. Men det här projektet ska fokusera på lärandet, enligt Åke Grönlund.

Using a Chromebook Offline Mythbusting When you weigh up the pros and cons of buying a Chromebook, the topic of offline access is often hotly debated. Many people think that using a Chromebook offline is impossible, but that's not true. Taking Google Drive Offline Google Drive is a secure online space that lets you store all your files in the cloud. To get started, all you have to do is make sure your Chromebook is online or connected to WiFi. The next time you are offline and need to access your Drive files, simply launch the Drive app, or open Chrome and go to What Can You Do in Google Drive Offline? You can do more than you might think. However, you cannot view or edit Google Forms, or access any of the other files you may have uploaded or saved to Drive, e.g. Using Gmail Offline Want to use your email offline like PC users do with desktop apps like Outlook or Thunderbird? Next, launch the app from your App Launcher and choose to Allow Offline Mail when prompted. Offline Web Apps

Ny PISA-studie: Viktigt att tänka till om skoldatorer – Resultatet från PISA-studien visar att it-användningen i skolan har ökat bland 15-åringar och vi vet sedan tidigare att kunskapen om hur datorerna kan användas inte hängt med. Det är viktigt att ha en genomtänkt strategi för it-användningen i skolan för att få ut maximal nytta av investeringarna, säger Anders Fredriksson, biträdande chef på resultatutvärderingsenheten, på Skolverket. Hög it-användning i skolan och låga PISA-resultat Sverige är ett av de länder där tillgången till och användningen av it är som störst och användningen för skolarbete har ökat sedan 2009. Eleverna har bland annat fått uppskatta hur ofta de gör olika saker på datorn i skolan, däribland göra hemuppgifter, grupparbete och använda internet för skolarbete. Lägre PISA-resultat för elever som använt datorer på matematiklektionerna Eleverna har också fått svara på om de under den senaste månaden använt dator på matematiklektionerna. Hög it-användning i hemmet och låga PISA-resultat Mer om studien OECDs rapport.

Related: