background preloader

Kostenlose Arbeitsblätter für die Grundschule

Kostenlose Arbeitsblätter für die Grundschule
Related:  Tyska

Most Frequent German Words in Speech and Writing What German words will you encounter most frequently? The answer depends on whether they are in conversation or in reading material. It's valuable to note what words are the most common, although they may not help you as much as you might think. They include many pronouns, articles, prepositions and common verbs. Those are probably not enough to understand what someone is trying to tell you. Top 30 Most Frequent Words in Spoken German The 30 words ranked here for spoken German are excerpted from the Rangwörterbuch hochdeutscher Umgangssprache by Hans-Heinrich Wängler (N.G. Elwert, Marburg, 1963). A few observations about the Top 30 Spoken German Words: In this list of the top 30 spoken German words, there are no nouns, but lots of pronouns and articles.Prepositions are important in spoken (and reading) German. The Top 100 German Words Ranked by Frequency in Reading Material The words ranked here are taken from German newspapers, magazines and other online publications in German.

Tävla i språk, vad ska det vara bra för? - Mia Smith I skrivande stund sitter jag på ett tåg på väg hemåt från Malmö. Själva tågåkandet är inte särskilt speciellt, men resan är det. Kanske ännu mer för mina två elever än för mig. Vad ska det här vara bra för, då? Finns det då något egentligt syfte med deltagandet? Det bästa sättet att få eleverna att lära sig är inre motivation, det vet vi alla och det lyfter också Erik Cardelús fram i sin avhandling Motivation, attityder och moderna språk från 2015. Nu sitter vi här med en pokal och två medaljer. En annan aspekt av tävlandet är att lyfta fram elever som är duktiga i teoretiska ämnen. Mina elever är vinnare, även om det står en 3:a på deras pokal. Why we should learn German | Education I began learning German at the age of 13, and I’m still trying to explain to myself why it was love at first sound. The answer must surely be: the excellence of my teacher. At an English public school not famed for its cultural generosity, Mr King was that rare thing: a kindly and intelligent man who, in the thick of the second world war, determinedly loved the Germany that he knew was still there somewhere. Rather than join the chorus of anti-German propaganda, he preferred, doggedly, to inspire his little class with the beauty of the language, and of its literature and culture. One day, he used to say, the real Germany will come back. And he was right. Why was it love at first sound for me? What did they contain, these precious records? Du bist wie eine Blume – CRACK – So hold und schön und... – CRACK (Heinrich Heine) Bei Nacht im Dorf der Wächter rief… – CRACK (Eduard Mörike’s Elfenlied) And I loved them. But thanks to Mr King, I knew better.

European Label - Kvalitetsutmärkelse för språkundervisning Ansök om utmärkelsen fram till den 21 augusti 2017 Spara Word-filen på din dator och fyll i den. Välj sedan "Spara som" och döp om filen och spara den på din dator. Kontrollera blanketten innan du skickar den med e-post. Ansök med denna blankett (56 kB) Skicka din ansökan senast den 21 augusti 2017 till eva.engdell@skolverket.se. Du en bekräftelse via e-post att vi har tagit emot din ansökan. Utmärkelse för nyskapande språkundervisning EU-kommissionen inrättat utmärkelsen The European Language Label för att utveckla undervisningen i språk. Engelska Moderna språk Svenska som andraspråk Modersmål Alla språk utom svenska som modersmål EU-kommissionens prioriteringar för 2016-2017 är: Flerspråkiga skolor och klassrum − flerspråkighet en resurs i klassrummet Hur kan läraren använda sig av elevernas fritidsintressen i undervisningen för att uppmuntra till fortsatt språkinlärning? EU-kommissionens prioriteringar 2016-2017 Upp till 25 000 kronor till bästa projekt Utmärkelsen delas ut i december. Kontakt

Apple Crumb Cake (Apfel- Streuselkuchen) Streuselkuchen (crumb cake) is a German specialty. Traditionally it is made of a yeast dough covered with crumbs. The term “streusel” (a German word meaning “something scattered or sprinkled”, refers to a crumb topping of butter, flour, and white sugar. This yeast dough can be topped with any of your favorite fresh fruits, be it apples, plums, apricots, cherries, or any of the berries. Ingredients: For the dough: 400 g flour 30g fresh yeast or 2 teaspoons dry yeast 150ml milk, lukewarm 80g sugar 1 egg, large 100g butter or margarine pinch of salt For the topping: 1.2 kg apples, about 5-6, each cut into 8 pieces For the streusel: 175 g butter 250 g four 200 g sugar 1 packet vanilla sugar Method: Prepare the dough by dissolving the yeast and a pinch of sugar in the milk.

Unterrichtsmaterial: -- Extra Deutsch | Unterricht | Inhalt | Extra | Wissenspool zum Inhalt. zur Hauptnavigation. 100 typische deutsche Sätze – wichtige Sätze auf Deutsch (01-10) Wichtige Sätze auf Deutsch, typische deutsche Sätze, die ihr bestimmt schon einmal gehört oder auch selber gesagt habt. Sätze, die euch im deutschsprachigen Alltag helfen werden, Alltagsdeutsch für alle Situationen. In unserer Reihe lernt ihr 100 typische deutsche Sätze, mit denen ihr Muttersprachler zum Staunen bringen könnt. 01. Also, ich fange dann schon mal an. Seid ihr so weit? Und wir fangen auch schon mal an, mit unserer neuen Reihe zum Deutschlernen. 02. Vergesst ihr die Handlungen von Filmen und Serien auch so schnell? Wortschatz die Folge – die Episode Das kommt mir bekannt vor. – Ich glaube, das kenne ich schon. 03. Ich war nur kurz was zu trinken holen und als ich zurückkam, wart ihr irgendwie weg. Schade, eigentlich. 04. Es ist frisch geworden. Ein eindeutiges Zeichen dafür, dass es langsam Herbst wird. 05. Hast du nicht? 06. Was der da nachts so treibt, das möchte ich gar nicht wissen. Was wir alles nicht wissen wollen! 07. Oh, danke für das Geschenk…. Kennt ihr das? 08. 09.

30-Tage-Deutsch-Herausforderung Home - Willkommen Peter Wolodarski: Lär dig tyska och franska – och hör sen. Efter Donald Trumps framfart som USA:s president konstaterade många att den fria världen numera leds av Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Sedan fick Merkel inrikespolitiska problem och hennes ställning i världspolitiken sattes i fråga. Emmanuel Macrons namn dök upp som ett alternativ för de hoppfulla. Men oavsett hur det går för Merkel är Sveriges beroende av både Tyskland och Frankrike större än på länge. Det hänger inte bara ihop med att USA leds av Donald Trump – en man som ständigt far med osanning, som bedriver krypskytte mot sitt eget lands demokratiska institutioner och som systematiskt bryter mot de principer som format det västliga samarbetet sedan andra världskriget. Trump är ingen allierad i grundläggande värdefrågor. Men det är inte bara utvecklingen i USA som gör att Tyskland och Frankrike växer i betydelse för Sverige. Premiärministern är som en avgående ledare – när det gäller EU:s framtid vet alla att Theresa May snart inte har något att säga till om.

Related: