background preloader

Digital Compass

Digital Compass
Related:  Role play and suchVärdegrund

You Have The Power Understanding energy and energy solutions is necessary if current and future generations are going to help solve our energy challenges. Being armed with a greater understanding of energy allows us to be better decision-makers and to make wiser choices in our personal lives, as well as in our communities. Energy-related decisions usually require the work of many experts to address economic, political, environmental, social, and other factors. But in this interactive, the decision belongs to students. Use or adapt these prompts to engage your students in the interactive: What does it mean to make an informed energy decision?

Publicering på internet - Vad får man lägga ut på webben? Du är här:Hem → Lagar & regler → Personuppgiftslagen → Publicering på internet Vad får man lägga ut på webben? I personuppgiftslagen (PuL) finns inga särskilda regler för publicering på internet. Personuppgiftslagens generella regler för behandling av personuppgifter gäller även när man publicerar personuppgifter på webbplatser, bloggar och liknande. Man får inte kränka andra människor Om personuppgifter publiceras i en löpande text på internet, till exempel i en blogg, är publiceringen i princip tillåten så länge man inte kränker den som personuppgifterna handlar om. Det är inte möjligt att generellt slå fast vad som är en kränkning av den personliga integriteten utan man måste göra en bedömning i varje enskilt fall och väga in samtliga omständigheter. Det finns undantag för journalistiska ändamål Ibland publiceras personuppgifter på internet på ett sätt som är kränkande utan att publiceringen står i strid med personuppgiftslagens bestämmelser. Grundlagsskyddad publicering Arbetsplatsen

NoodleTools for National History Day What is NoodleTools? As a result of an exclusive partnership between National History Day and NoodleTools, enrolled teachers can provide NoodleTools to student applicants working on NHD projects. Designed by educators, NoodleTools is an online platform that promotes authentic research and original writing. How can you and your students use NoodleTools for National History Day? Teacher feedback: As the primary mentor, you can monitor students' progress in real-time and provide in-context feedback. What does it cost? As the selected research platform for National History Day, NoodleTools is offered without charge to NHD participants, for the specific and sole purpose of creating National History Day projects during the NHD season. How do I sign up to use NoodleTools with students? If you are a teacher or librarian working directly with a group of students on a National History Day project, you may request access at Questions?

GeoGames GeoGames challenges players to Build Planet Earth and Map Countries and Cities using fun graphics and sound effects on an animated 3D globe. The game focuses on cognitive concepts, such as spatial relationships (where the continents are in relation to each other and to the oceans), nesting (how a city is a unit within a country, a country is a unit within a continent), and how countries, continents and oceans have vastly different sizes (scale.) Designed to help educators teach and assess students' geography mapping skills, GeoGames can be played as a group activity or individually. Each level of the game is graded easy, medium, or hard. Players can track and record their completion times using the automated game timer as well as print customized maps that reflect their progress at each level. GeoGames is also available as an app. For recommended practices on using GeoGames in the classroom, click here.

25 nätregler du måste kunna Illustrationer: Gustav Dejert/Woo Får man retweeta beröm? Ska man gilla allt på Instagram? Hur avslutar man ett mail? King reder ut vad etiketten egentligen säger när du rör dig socialt på nätet. 1. En vanligt förekommande funktion i gränssnittet på mejlklienter är möjligheten att, om ämnesraden inte befinnes tillräcklig, poängtera innehållets vikt och/eller brådskande natur genom att förse mejlet med en för ändamålet anpassad ikon, varpå det dyker upp i mottagarens inkorg försedd med liten röd vimpel, dubbla utropstecken, en stjärna eller dylikt. 2. Går det an att retweeta komplimanger och beröm från andra? 3. Att uttrycka sig i skrift är både svårt och tidskrävande, och många brinner för annat än språkvård och formuleringskonst. 4. 5. Våra digitala fotspår är lätta att följa och att registrera, ett faktum som varit vida omdebatterat under det senaste decenniet även om folklig konsensus tycks vara en kollektiv axelryckning. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Klondike - Rush for Gold In the summer of 1897 two ocean going steamers landed on the west coast of the United States. One ship, The Excelsior, landed in San Francisco and three days later The Portland landed in Seattle. Down the gangplank of these two ships went a rag-tag group of men and women carrying sacks of gold. Some walked down the docks with $5,000 worth of gold while others had over $100,000 worth. The miners told of the rich claims they had staked one year earlier on a series of small creeks flowing into the Klondike River. The Dawson City Museum presents a glimpse of the journey to the harsh north country of Alaska and Yukon.

Kate Winslet and the little Australian anti-bullying film that took on the world | Film When one of Australian writer-director Galvin Scott Davis’ little boys was bullied he wanted to comfort him by reading him a book about overcoming bullies. But when he searched the well-stocked bookshelf in his bedroom, he couldn’t find one. So he turned to his own imagination and made up a story. “My middle boy was acting quiet and I found out that he’d been bullied. It wasn’t a bad case of bullying but it was enough to make him lose his confidence,” Davis told Guardian Australia from Los Angeles where he is on a promotional tour for his short film Daisy Chain. “So I sat down and told him a bedtime story off the cuff. Daisy Chain, an Australian animated five-minute film narrated by Oscar-winning actress Kate Winslet, has grown out of that original bedtime story about a boy called Benjamin Brewster and his magical dandelions. It struck a chord and Dandelion won multiple awards and became the top-selling book app in Australia for 2012, beating the beloved Peppa Pig to the crown.

Lost Luggage – Speaking Activity – Mike Astbury – Teaching Games This is a practical speaking activity, designed to be part of a task based learning style lesson for a strong intermediate class. The material is adaptable for a variety of levels. [CLICK HERE to download the handouts.] Lead in Students discuss in pairs: “If you lost your luggage on holiday what would you miss the most, and why?” Open class feedback – have any of the students had this experience? Preparation Students are told they are going to lose their luggage. Each student is given a luggage card and a ticket. They need to make notes so that they can give their personal details, and the details of their missing luggage, to the staff at the airport. Students put their notes aside and are each given the ‘lost luggage form’ that the airport staff will use. Students work in pairs and write down, in their notes, what questions they will be asked to get this information. Monitor and assist where necessary so students have correctly worded questions. Role-play Pairs are divided into ‘A’s and ‘B’s.

Lärarhandledning | tankesatt Användning i skolan Du kan använda tankesatt.se i din undervisning. Du kan säkert hitta ingångar till diskussioner om datorspelsberoendel i svenska, samhällskunskap eller idrott och hälsa. Syfte Tanken är att ungdomarna ska ta del av innehållet på tankesatt.se, reflektera och komma till insikt genom att läsa vad andra i samma situation skriver. Nedan följer några exempel på hur du kan använda tankesatt.se i din undervisning. Målgrupp Vilka åldrar riktar sig tankesatt mot? Ett – Är ditt datorspelsberoende OK? Börja med testet med samma namn. Diskutera om testresultatet stämmer med elevernas uppfattning. Granska frågorna/påståendena och diskutera om de tyder på datorspelsberoende. Följdfrågor: Känner de någon som är datorspelsberoende? Syftet med testet är inte att påvisa att massor av eleverna är datorspelsberoende men att sätta igång tankarna hos dem. Två – läs inlägg Låt eleverna läsa några inlägg och diskutera i mindre grupper. Vilket inlägg var intressantast? Tre – läs frågor och svar

Våld & kränkningar Alla har nog känt sig dåligt eller orättvist behandlade någon gång, eller sett någon annan bli det. Du har rätt att slippa våld och kränkningar, men om du råkar ut för det finns hjälp att få. Det finns en massa olika sätt att reagera på när man blir illa behandlad. Det kan vara bra att prata om och beskriva det som man själv eller någon annan har varit med om. Man har rätt att slippa våld och kränkningar, men råkar man ut för det finns hjälp att få på olika sätt. Alla kan göra något mot våld och kränkningar. Länkar och läromaterial - Surfa Lugnt På denna sida samlar vi länkar till information för såväl föräldrar som lärare. Materialet kommer både från Surfa Lugnt och andra organisationer. Uppdaterat material för användning i skolan För vem: Skolan Vem ligger bakom: Surfa Lugnt Här finns material för fri användning i skolan. Ett föreläsningsmaterial vuxna till vuxna:Presentation (Powerpoint)Talmanus (Pdf) Ett förslag till lektion och samtalsguide vuxna och unga:Presentation (Powerpoint)Talmanus (Pdf) Ett filter i huvet – för unga (Presentation Powerpoint)Ett filter i huvet – för unga (Presentation PDF)Ett filter i huvet – för unga (Talarmanus PDF) Ett filter i huvet – för vuxna (Presentation Powerpoint)Ett filter i huvet – för vuxna (Presentation PDF)Ett filter i huvet – för vuxna (Talarmanus PDF) #Nätprat – Telenors projekt mot otrygghet på nätet För vem: Föräldrar och barn Vem ligger bakom: Telenor Telenors projekt #nätprat fokuserar på samtalet mellan föräldrar och barn om nätet. No hate i skolan – lärare No hate i skolan – elever

#Nätprat - Trygg på nätet Till nätpratskorten Den här guiden hjälper dig som vuxen att på ett bra sätt prata om nätet med dina barn och bli mer delaktig i deras digitala vardag. Guiden är framtagen av Telenor och Bredbandsbolaget i samarbete med organisationen Surfa Lugnt. Men även för den som har bra koll kan det ibland vara svårt att hitta de rätta frågorna att ställa. Välj ålderskategori: Småbarn, upp till 8 år Yngre barn, 9–12 år Lägre tonåren, 13–16 år Övre tonåren, 17–18 år Redo för nätpratet? Nätpratet ser inte lika ut för alla.

Related: