background preloader

Rik eller fattig? Du bestämmer!

Rik eller fattig? Du bestämmer!
Skolan Basgrupp: Framför er har ni exempel på 16 stycken länder. Dessa länder skiljer sig åt på många olika sätt, några länder räknas som ”rika” och andra länder räknas som ”fattiga”. Men vad är det som gör att ett land räknas som rikt respektive fattigt? Vad anser ni är viktigast och hur skulle ni rangordna dessa länder? Ja, många faktorer kan vägas in i uppgiften, det gäller att ni tillsammans i basgruppen kommer fram till vilka faktorer ni anser vara viktigast att väga in! Till er hjälp har ni tillgång till kartbok samt Chromebooks så att ni har möjlighet att söka information om länderna. Källa: Gapminder.org Uppgift Skriv en lista över faktorer som ni anser är viktiga att ha med och som påverkar ett lands utveckling.Arbeta tillsammans i basgruppen och skapa er en översikt över de 16 länderna. Alla Alla grupper presenterar sina rapporter i helklass. Vi jämför era tankar med Gapminders karta över låginkomst, medelinkomst samt höginkomst-länder. Ps.

https://flippadso.wordpress.com/2015/04/20/rik-eller-fattig-du-bestammer/

Related:  GEOGRAFIGeografiSO

Mineraljakten Mineraljakten gör uppehåll 2015 På grund av bristande ekonomi tvingas SGU göra ett uppehåll med Mineraljakten 2015. Vår målsättning är att kunna fortsätta tävlingen ett annat år så snart finansieringen åter har säkrats. Om Mineraljakten Leta mineral och lär dig mer om geologi och om de mineral och metaller som används i vårt samhälle, till allt från bestick till cyklar, mobiltelefoner och solceller. Din medverkan i Mineraljakten kan också leda till att få fram värdefulla tillskott av malm, industrimineral eller råvaror för smyckestenstillverkning. Freden ledde till döden för flera miljoner Vid den här tiden för sjuttio år sedan rasslade tusentals godsvagnar österut från Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland, Ukraina och Polen. Vagnarna var fullpackade med män, kvinnor och barn. Det var så trångt att det var omöjligt att lägga sig ner. Den enda toaletten var ett hål i golvet.

Livets Lotteri - Rädda Barnen Var skulle du hamna om du föddes på nytt och hur skulle ditt liv se ut? Snurra på hjulet i Livets Lotteri så får du veta. Enligt statistiken har du bara 0,08 procents chans att födas i Sverige och du hamnar sannolikt i ett land med fler problem än där du vuxit upp. Livets Lotteri vill visa på hur olika situationen är för barn i världens alla länder. Likaså hur viktigt det är att tänka långsiktigt när man kämpar för att skapa bestående förbättringar för barn världen över. U-landsbistånd och välfärdspolitik Patrik Engellau Jag har sysslat en hel del med de rubricerade verksamheterna, med bistånd som praktiker under ett decennium i olika världsdelar, med välfärdspolitik som analytiker och fascinerad betraktare under, tja, hela mitt vuxna liv. Egentligen är de två verksamheterna samma sak. Det handlar om att stater ska hjälpa eftersatta att höja sig till givarens ekonomiska, sociala och kulturella nivå. Det enda som skiljer verksamheterna åt är att mottagaren i det ena fallet finns utomlands, medan vederbörande i det andra fallet finns inom givarens nationella gränser.

Forskare: Ekologisk mat inte bättre än vanlig mat Sverige är bland de främsta länderna i världen på att äta ekologiskt. Men nu visar forskning att ekologisk mat inte är bättre för miljön än vanlig mat. Under 2015 ökade den ekologiska matförsäljningen med 39 procent i Sverige, vilket var mest i världen. Men enligt Lars Bergström, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet är tanken om att ekologisk mat skulle vara bättre för miljön felaktig. Varken nyttigare eller bättre för miljön Klassråd » Retorik i skolan Uppmärksamma eleverna på, att vid ett klassråd tränar man på att framföra sin åsikt och argumentera för den. Det gäller att kunna argumentera för att finna gehör och få sin vilja igenom och att också få andra att respektera ens åsikter. Man röstar och följer de demokratiska spelreglerna precis som de fria männen gjorde under antiken när retoriken växte fram. Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen Arbetsmodell: För att göra den här argumentationsövningen utgår man från ett påstående, till exempel Pizza till skollunch varje dag, som läraren skriver på tavlan. Dela in klassen i två lag, A som är för och B som är mot pizza till skollunch varje dag .

Detta är svenskt bistånd - Sida Målet för svenskt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Alla som bor i Sverige och betalar skatt är med och bidrar. Hur mycket som ska avsättas bestäms av regeringen i den årliga budgeten. Det har länge varit cirka en procent av BNP. Sveriges biståndsmyndighet Sida beslutar om ungefär hälften av den svenska biståndsbudgeten och lyder under Utrikesdepartementet.

15 bra digitala verktyg för geografi Idag har jag och mina elever från åttan i Mälarhöjdens skola en PopUplektion på SETT. Vi jobbar med geografi och för er som inte har möjlighet att komma förbi så kan ni läsa här om 15 av de appar och hemsidor som vi använder när vi undersöker världen och presenterar vad vi kommit fram till. Jag ger även några exempel på frågor eller användningsområden knutet till arbetsområdet handel.

Tidernas blåsning - och vi bara sväljer En matvarukorg kan avslöja en människa, fem kan avslöja en hel mänsklighet. Hemköp en snorig tisdag i februari. På rullbandet: vatten. Tidsbegrepp och tidslinjer - Nicklas Mörk När elever går på mellanstadiet kommer de snabbt i kontakt med tidslinjer av olika slag i undervisningen. Lärare ritar tidslinjer på tavlan eller i digitala presentationer, läromedel strukturerar innehållet för eleverna med illustrationer av tidslinjer och så vidare. Något man bör komma ihåg i sammanhanget är att alla elever inte är helt säkra på klockan när de börjar mellanstadiet. Livets lotteri - för lärare, kopieringsunderlag Välkommen att arbeta med Rädda Barnens material som berör en av våra mest existentiella frågor nämligen: Om jag hade fötts på någon annan plats - hur hade mitt liv sett ut då? Tillsammans kan du och dina elever uppleva världens alla länder och få insikter om de förutsättningar och risker som landets invånare brottas med. Ni får möjlighet att diskutera och fördjupa er i aktuella världsfrågor. Eleverna övar i att ta ställning och argumentera för sin sak- men tränar också i att respektera andras åsikter. Materialet kan användas för elever i olika åldrar. Det här får du som laddar ner materialet:

Gis gör kartan konkret – Här ska det ligga en båtkrog. Folk ska kunna komma hit med båt och äta. Felix Wigström, Jonas Wachster och Sara Düsing pekar ut den vackra platsen på udden där deras restaurang ska ligga. Krogen ska vara öppen sommartid och leveranserna ska ske med båt. De undersöker väderstrecken, var kommer solen att vara? De måste också kolla vattenkvaliteten i viken innan de bestämmer sig definitivt.

Vi i världen Bibeln är ett viktigt ord! Skriver man synagoga med stor bokstav? Heter det heliga bok eller helig bok? Ort-kunskap - placera kända platser på karta - SkolGIS - Lärarens guide till GIS Denna lektion kopplar till läroplanen i Geografi för mellanstadiet åk 4: - "Geografins metoder, begrepp och arbetssätt: Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden." Börja med en kort introduktion till verktyget Open Streetmap som finns på Openstreetmap är en fri redigeringsbar karta av hela världen, den görs av allmänheten.

Related: