background preloader

Religion, vi når målet genom förmågorna 

Religion, vi når målet genom förmågorna 
Då har vi börjat att jobba mot religionsmålen i temat Vårt samhälle. Dessa är målen vi jobbar mot. Idag började vi med målet kring platser som är viktiga för religionerna. Vi jobbade med den begreppsliga förmågan. De ord jag vill att eleverna ska försöka lära sig är: religion, kristendom, judendom, islam, kyrka, synagoga och moské. För att vi ska lära oss mer om platserna så började vi med att jobba med den kommunikativa förmågan, att berätta för varandra. Barnen fick först själva fundera en stund på vad de vet om kyrkan eller moskén (beroende på vilken man brukar vara i), vad som finns däri vad man gör och andra tankar. På pappret fick de fylla i vad de kunde själva och vad de lärde av varandra. Med analysförmågan så jämförde vi sedan om det fanns några likheter mellan de båda platserna. Vi kom också in på profeterna. Vi började att läsa bibeln med skapelseberättelsen. Jag tycker att det är viktigt att vi i skolan jobbar med likheter mellan religionerna som vi har.

https://blogg.hultsfred.se/malinspplugg/2015/04/20/religion-vi-nar-malet-genom-formagorna/

Related:  SOMalins PPso

Barnkonventionen Ett barn är varje människa under 18 år. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Staten ska vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra konventionen. När det gäller barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten utnyttja det yttersta av sina resurser. Bedömning kring PP-arbete Har fått några frågor om hur jag gör när jag bedömer mina elever. Så här svarade jag senast idag: Det jag tänker är att jag vill erbjuda eleverna att visa sina kunskaper på flera olika sätt. Delvis att skriva/rita och delvis att prata och berätta. Vi är olika starka i olika förmågor. Så jag gör på olika sätt helt enkelt.

Berättelser inom religionerna, vi lär tillsammans. Religionsarbetet fortsätter och efter att ha jobbat klart kring målet om platserna inom religionerna så går vi nu vidare med att kunna någon berättelse inom religionerna. Men vi glömmer inte de språkliga målen. Just nu nöter vi på allvar punkt och stor bokstav! Eleverna ska alltid innan de menar att de är klara kolla så att de inte har glömt punkt och storbokstav på något ställe. Genom att vi jobbat med kamratbedömning kring våra berättelser om Kalle Skavank så har vi tillsammans sett att det är väldigt viktigt. Dokumentkameran är ett jätteviktigt redskap i min undervisning.

Internet och källkritik Jag har satt ihop en lista med mina favoritsajter när det gäller att arbeta med Internet och källkritik, en viktig grundsten för både elever och lärare idag. Ur Lgr11 kap.1 Skolans värdegrund och uppdrag / Skolans uppdrag Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Religioner Bibeln är ett viktigt ord! Skriver man synagoga med stor bokstav? Heter det heliga bok eller helig bok? Vi tränger djupare in i texten om judendomen tillsammans i små grupper. Vi markerar nyckelord, skriver in dem i SO-boken och skriver sedan egna meningar. Vi jämför berättelserna i olika religioner. Progression 4-rutan. Fler personer.  Då fortsätter vi progressionen i att skriva berättelser i den Narrativa genren. Vi började arbetet med att skriva i 4-rutan för att alltid skriva med ”röd tråd”. Vi fortsatte med 8-rutan för att behålla den röda tråden men att även göra berättelserna mer beskrivande.

Gustav Vasa – Del 1 : Medix Produktion AB Blodbad och en unionsupplösning. Berättelsen om hur Sverige blev Sverige. Danmark och Norge är i union med varandra. Den danska kungen vill även krönas till kung över Sverige. Det svenska motståndet slutar med Stockholms blodbad. Pyssel Stenålder-Vikingatid Historiska museet har gjort enkla pyssel för pysselglada barn i åldrarna 5–11 år. Våra pyssel har kopplingar till föremål eller utställningar i museet och är i formatet PDF och ska skrivas ut på skrivare. Räkna lejon Problemlösning med kamratbedömning Lektionen ägnades åt mattelyftets problem om kattmammorna. Den här gången ville jag att eleverna skulle rita tydligt hur de tänkt. Jag ville också att de skulle skriva svar med enhet, den här gången var det kattungar. Vi jobbade som vanligt enligt EPA dvs enskilt, par, alla. De strategier vi jobbar med just nu är PUNKT, STOPP, RITA vilket innebär att eleverna ska läsa till första punkten och sedan stoppa och rita.

Related: