background preloader

Nu är det bevisat - barnen blir bättre i skolan med surfplattor

Nu är det bevisat - barnen blir bättre i skolan med surfplattor
Annika Agelii Genlott. Foto: Karin Lindström 5 000 elever i Sollentuna har de senaste fyra åren fått lära sig skriva direkt på plattor i stället för med papper och penna. Det har visat sig vara mycket lyckat. I en pilotstudie för två år sedan av skolutvecklaren och forskaren Annika Agelii Genlott och professorn Åke Grönlund, båda vid Örebro universitet, var resultaten entydigt positiva. Eleverna i årskurs ett var bättre på att läsa och framförallt ökade deras skrivförmåga markant. En uppföljande studie som ännu är opublicerad visar på fortsatt goda resultat. Läs mer: Skolorna struntar i problemen och satsar stenhårt på molnet Men det är inte datorerna i sig som är framgångsreceptet utan den metod som använts. Tricket är enligt Annika Agelii Genlott att använda tekniken som en hävstång genom att använda sig av kända nyckelfaktorer för lärande. – De ger varandra skriftlig, kontinuerlig och framåtsyftande återkoppling under vägens gång. Läs mer: ”Programmering i skolan är mer än att koda”

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.621787/nu-ar-det-bevisat---barnen-blir-battre-i-skolan-med-surfplattor

Related:  Digital litteracitetLäsvärtlärareforskningIKT

A Google A Day & Google Search Education – Patricia Diaz Fick tipset om sidan A Google A Day i Facebookgruppen Engelska 6-9 häromdagen och blev nyfiken. Det är ett slags onlinespel från Google där spelarna får tre frågor som de ska svara på genom att googla. Varje dag läggs nya frågor ut, inom kategorierna sport, vetenskap, popkultur, historia, konst och litteratur eller geografi. Ju snabbare man hittar svaret (ja, genom att googla) desto fler poäng får man. Hej förälder! Det är jag som är ditt barns pedagog och lärare För sex år sedan, 2008, deltog jag i en så kallad rekryteringsutbildning för blivande skolledare. En av uppgifterna som jag fick var att skriva en Lärardeklaration och jag passade på att få ner alla de tankar om undervisning och lärande som jag hade då. Den tänkta mottagaren var mina elevers föräldrar.

Hörförståelse med strategier som hjälp Vi arbetar med hörförsteålse i min språkvalsgrupp, de elever som inte läser något språk, och programmet vi utgår från är News Reel Easy från UR. Programmet är ett par minuter långt och finns också i en svårare variant här. Eftersom jag har elever som inte når målen i engelska och många främst behöver träna på att lyssna så arbetar jag med strategier för att ge dem verktyg för att lyssna aktivt. ”Förbättra resultaten i skolan genom att kasta ut datorerna från lektionerna” Inga pedagogiska vinster. Sedan eleverna fick datorer har de fått det svårare svår att följa med. För mig står det klart att datorn är kontraproduktiv på vanliga lektioner – då läraren undervisar eller i dialog samtalar med eleverna, skriver gymnasieläraren Håkan Danielsson. Digital produktion för pedagogisk verksamhet - YH-utbildning Var med och påverka att barn och ungdomar får möjligheter att utnyttja de digitala verktygen för att utvecklas. Många som jobbar eller har jobbat inom förskola, skola, fritids, mediacenter och skolbibliotek har sett vilka digitala möjligheter som finns och vill utveckla befintliga och nya verksamheter inom sitt område. Därför startar vi tillsammans med företag och organisationer en yrkeshögskoleutbildning på distans och halvfart (1 år studier under 2 år kalendertid) som kan tillgodose behovet i hela landet! Du kommer att arbeta med att producera digitala lärarresurser kopplade till din verksamhet för att få träna dina färdigheter, men det ingår ingen LIA (praktik på arbetsplats). Om du idag saknar koppling till pedagogisk verksamhet kommer våra samarbetspartners att kunna erbjuda projekt.

Digital läsförståelse på mellanstadiet – med jultema Ni som följer min blogg vet att jag brinner för att fördjupa elevernas kompetens när det gäller att ta sig ut på internet. Med Skolverkets bedömningsstöd i ryggen har jag nu plockat fram ett projekt för mina elever i år 5 och 6 för de sista lektionerna före jul. Eftersom eleverna inte är särskilt vana datoranvändare, i alla fall inte inom ramen för undervisningen, kommer de få arbeta i grupp. Grundupplägget är så här:

Digitala läromedel ger mer undervisningstid Digitala läromedel är på stark frammarsch. I Danmark är 35 procent av läromedlen som säljs digitala. I Sverige är siffran endast 5 procent. I en situation där svensk skola anses vara i kris är det flagrant att inte ta tillvara de möjligheter till förbättring av skolverksamheten som digitala läromedel medger. Ett uppenbart skäl att använda digitala läromedel är att de ständigt är uppdaterade. 2. Modell för bokanalys 2009-12-15 13:36 Joakim Wendell Tillbaka till föregående avsnitt Här är en modell för hur man kan analysera böcker på B-kursen i svenska. Den kan även fungera för kortare texter, som noveller eller utdrag ur romaner. Försök besvara följande frågor. En del frågor kommer inte gå att besvara.

Cirkelmodellen i alla ämnen Vågar man verkligen tro att cirkelmodellen kan användas i alla ämnen? Efter den här vitaminboosten är jag inte längre tveksam! Bryngelstorpskolans lärare har under läsåret haft studiecirkel kring boken Stärk språket stärk lärandet (Pauline Gibbons). Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning är ett av de centrala språkutvecklande arbetssätten som tas upp i boken. Digital läsning kräver andra förmågor än traditionell läsning Digital läsning kräver speciella förmågor och kompetenser som skiljer sig från den traditionella läsningen, visar Maria Rasmussons avhandling. Även om flickorna visade sig vara övergripande bättre än pojkarna både när det gäller den traditionella läsningen och den digitala så var pojkarna bättre på det som är unikt i den digitala läsningen – förmodligen tack vare sitt datorspelande. Varför blev du intresserad av ämnet? – På Mittuniversitetet arbetade jag med blivande lärare och hur de kan använda datorn i undervisningen. Jag blev senare involverad i ett projekt med en webbplats som handlade om att läsa och skriva som finansierades av Myndigheten för skolutveckling.

Forskare om nätet: Som att lämna barn ensamma i bar Redan för 15 år sedan dubbades de till ”digitala infödingar” – den första generationen barn som fötts in i en digitaliserad värld. I stort uppslagna tidningsartiklar rapporterades att de redan innan de tagit sina första steg hade bekantat sig med föräldrarnas stationära hemmadatorer och att de ägnat sig dubbelt så mycket åt skärmspel som åt böcker när de så småningom nådde universitetet. Sedan dess har en hel del hänt. Den digitala tekniken har utvecklats i rekordfart och i dag har tre av fyra svenska tvååringar gett sig ut på nätet. Att ta fram förhållningsregler för att lyckas med terminens lärande är min ingång i höst Första lektionen med eleverna och du vet inte vad du ska göra? Det kanske t o m är nya elever du möter som du inte har någon relation till. Själv möter jag i höst fyra nya nior och en av dem är jag mentor för. Jag tänkte börja skapa spelregler vid något av de första tillfällena vi har lektion. Vad har de för mål och vilka är deras förebilder? Det är en utmärkt ingång för att gemensamt sätta upp förhållningssätt så de inte blir på mina premisser och på köpet får eleverna metareflektera över sitt lärande.

Related: