background preloader

Kemi 1 - Atomens Struktur och Uppbyggnad

Kemi 1 - Atomens Struktur och Uppbyggnad
Related:  kemiKemiNO

WATCH: The chemistry of a smartphone Do you know what goes into an iPhone 6, or any smartphone for that matter? This video pulls out the periodic table and identifies the dozens of chemical elements lurking inside a smartphone so its battery can run and its screen can be strong, colourful and touchable. Thanks to patent laws and trade secrets, there's precious little information available about what goes into manufacturing your typical smartphone, but with the help of the Compound Interest blog, the American Chemical Society's YouTube channel Reactions has done some investigating. First off, each smartphone will contain 300 milligrams of silver and 30 milligrams of gold. In fact, all the gold and silver used in smartphones over the course of a single year will cost more than $2.5 billion. As for the screen, it might look like any ordinary piece of glass, but your smartphone screen contains some of the rarest elements on Earth. Apple has bragged about its ion-stregenthed glass.

bild på förnyelsebara energikällor och icke Kemi - Undervisa nyanlända Kemiundervisningen på Veingeskolan Vi jobbar olika med olika klasser och olika år, så det här är ett ungefärligt upplägg OBS - Under konstruktion! År 7 Grundläggande kemi (material, ämnens uppbyggnad, kemiska reaktioner etc)Fotosyntesen och kolets kretsloppMiljö År 8 Försurning (syror och baser)LivsmedelskemiOrganisk kemiMiljö År 9 Periodiska systemetMaterial forts, t ex metallerElektrokemiMiljö För mer information om upplägget på undervisningen i kemi så besök respektive NO-lärares hemsida! På studi.se finns filmade genomgångar (kemi 7-9) med tillhörande quiz på svenska och arabiska arabiska-engelska Filmer arabiska Många kortfilmer på många olika språk från ZukunftsAgentur Brandeburg. Världsomfattande samarbete för miljön Engelskt tal, textad på arabiska Molekylbindning, kemisk förening, jonförening och kemiska reaktioner visas "språklöst" ...med hjälp av deltagare på ett party.

TJERNOBYL-KATASTROFEN Reaktorn vilar innesluten i en sarkofag vid kärn­kraftverket i Tjernobyl. Men reaktorns skydd behöver ständigt förbättras och platsen utgör en fara för många år framåt. 1986 var tolv kärnkraftverk i drift i Sovjetunionen och det planerades att bygga fler. Tjernobyl bara några timmar efter katastrofen. Experiment Natten mellan den 25 och 26 april 1986 skulle en årlig besiktning göras av reaktor­ 4 och man skulle dessutom passa på att utföra ett experiment. I Tjernobyl användes grafitstavar för att bromsa upp den energi som frigörs vid driften av kraftverket. Rutinmässiga kontroller görs fortfarande av reaktor 4 under sarkofagen. Brutna säkerhetsregler Det är nu det börjar gå riktigt illa. I kontrollrummet ser allting dock okej ut på kontrollpanelen och man ger tummen upp för att experimentet kan påbörjas. Kylvattnet minskas och inom loppet av bara 35 sekunder har effekten ökat farligt mycket. Klockan 00.24 svensk tid den 26 april 1986 sprängs reaktorn. Alla ville se branden 600 evakueras

Periodiska systemet Investigating Gummy Bears Guest blog post by Amy Alvis I was looking on Pinterest for a lab to use with my students to teach them the scientific method. The students will have science fair project to do at the end of the year and I wanted to take them step by step through the process so that they will know exactly what to do for their projects. I found a gummy bear science lab by Sue at Science for Kids: Adventures of an Elementary School Science Teacher. I gave my students the question we were going to test: What solution will make the gummy bear increase its mass and length the most? We then discussed what materials we would need to conduct the lab (we added things as we did the lab and saw that additional things were needed). We filled in the procedure as we did the lab. The students measured out 50 ml of water to put in each cup. They then added the liquid/solid to create their solutions. The students then added the gummy bears to the solutions and we let them sit overnight.

Naturvetenskap.org Algodoo, a great physics education program! « Scientix blog Image: Shutterstock/Kletr Algodoo is a 2D physics engine for iPads and computers. It´s created by a Swede named Emil Ernerfeldt. When I first saw Algodoo a couple of years ago it looked promising and useful but I didn´t really understand how to get started in the first place. Today I have used it with my students to explore contents like friction, density, gears and optics. Algodoo is a very creative program and the best way to explore it is to do the first 2 beginners tutorials and then just play around and build things with all the tools available. I will show you in a video how you can get started with Algodoo with the beginner’s tutorials. In the videos I use Algodoo on a computer but you can also use it on an iPad. Beginners tutorial: If you would like some inspiration of how to use Algodoo I suggest that you search Youtube for Algodoo videos. Below is an example that can be really useful if you are interested in using Algodoo when teaching optics. I hope you find this useful. Sweden

This awesome periodic table tells you how to actually use all those elements Thanks to high school, we’ve all got a pretty good idea about what’s on the periodic table. But whether you’re looking at something common like calcium, iron, and carbon, or something more obscure like krypton and antimony, how well do you know their functions? Could you name just one practical application for vanadium or ruthenium? Lucky for us, Keith Enevoldsen from elements.wlonk.com has come up with this awesome periodic table that gives you at least one example for every single element (except for those weird superheavy elements that don’t actually exist in nature). There’s thulium for laser eye surgery, cerium for lighter flints, and krypton for flashlights. Oh and that very patriotic element, americium? First unveiled in 1945 during the Manhattan Project, americium is produced by bombarding plutonium with neutrons in a nuclear reactor. We’ve included a sneak-peak below, but for the real interactive experience, click here to try it out. Keith Enevoldsen Check it out:

LÄTT ATT LÄRA! - Kemi Under uppbyggnad. Kom snart tillbaka :)! Men om du vill kan du klicka på länkarna som finns nedan redan nu. Snart är denna sida snygg och lättmanövrerad. Materia och aggregationsformerna Bra förklarande film om materia och aggregationsformerna. Klickbar mindmap om materia Om homogena och heterogena blandningar. testa dig själv! Så är atomen Sammanfattning om hur atomen är Valenselektroner Testa dig själv 1. Testa dig själv. 2. Olika atomers elektronkonfiguration. Kort sammanfattning av det periodiska systemet Kort om periodiska systemet och Mendelejev. Testa dig själv. Kemikalendern Kalendern består av tolv inspirationsfilmer med tolv tolv tillhörande laborationsfilmer. Samtliga knyter an till LGR 11. Filmerna är cirka 5 minuter långa och visar olika exempel på kemi i vår omgivning, sett genom en nyfiken och utforskande persons ögon. I kemikalendern ingår även ett undervisningsmaterial med fakta och laborationsinstruktioner per tema. På den här sidan hittar du alla filmer och skolinstruktioner, månad för månad. Undervisningsmaterialet är utformat med utgångspunkt för lärare och deras elever på mellanstadiet och uppåt. Klicka här för att prenumerera på kalendern som kommer ut en gång i månaden under 2015. Vill du hellre ha hela kalendern samlad på en DVD kan du beställa den gratis här. Kemikalendern är framtagen av Chalmers, Göteborgs universitet, Universeum och Molecular Frontiers för att ge roliga och användbara upplevelser till lärare och elever i olika åldrar. Kontaktpersoner: Kerstin Jönsson. Januari: Konst och kultur Februari: Mode Mars: Energi och klimat Maj: Kärlek

Tummen upp! NO kartläggning åk 6 Kartläggning och bedömning NO Grundskola år 4-6 Grundskola Liber Läs mer Lgr 11 är uppbyggd av syften, centralt innehåll och kunskapskrav där förmågorna som eleverna ska utveckla beskrivs i syftet. Tummen upp! NO övar eleverna i dessa förmågor. Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna. Tummen upp! Om författarna Författaren Hans Persson är en lärare med lång erfarenhet av att undervisa både yngre och lite äldre barn. Hans Persson har också skrivit Nyfiken på naturvetenskap, Boken om Fysik och Kemi, Försök med Kemi, Försök med Biologi, Försök med Fysik, Försök med Matematik och Försök med NO 1–3. Ulf Eskilsson har en gedigen lärarerfarenhet och är verksam i Ulricehamn.

Apple Science Experiment Fall is here and apples are everywhere! We have been having fun with apple books and crafts and decided to do a little apple experimenting too. The kids love acid and base reactions, but this time instead of combining them we observed to see what effects they would have on apples. We began by choosing which acids and bases we were going to use. After some Googling we found out that Milk of Magnesia is a base too! The kids made predictions about what would happen to the apples and wrote them in their notebooks. They next morning we checked on them and saw some changes! We had hypothesized that the ones in the apples would stay fresh the longest and now realized our prediction was not going to come true. The next day all of the apples were even more brown except the ones in lemon juice! This was an easy experiment to set up with the kids! More Apple Fun from the After School Link Up: Fall Colour Apple Stamping from Happy Hooligans Apple Tree Learning Games from B-Inspired Mama

Related: