background preloader

The Starr Spangled Planner: Kaboom! Possibly The Best Center Game Ever!

The Starr Spangled Planner: Kaboom! Possibly The Best Center Game Ever!
Do you use Kaboom! in your classroom? It has been my go-to center for the past few years, whether I'm teaching Firsties, or now third graders. If Kaboom! is new to you, or it is something you haven't yet tried in your classroom, here are some great reasons to give it a try:1. It is highly engaging! When I was first introduced to this game by a dear, sweet teacher friend, I didn't believe it! Well, I was happily proved wrong! When I say that I find a way to use Kaboom! Number Identification & CountingCoins/MoneyTimeOne More/One Less and Ten More/Ten LessAddition/Subtraction (fact fluency, missing addends, combinations to ten…etc.)Greater Than/Less Than (with whole numbers and fractions)Identifying Fractions (including unit fractions & mixed fractions)Multiplication factsArea/PerimeterPlace ValueJumps on the Hundred ChartEstimation (estimating the sum of two 3-digit numbers)RoundingTranslating standard form into expanded form Well... 1. 2. 3. When I taught Firsties, I loved using Kaboom!

http://www.starrspangledplanner.com/2015/03/kaboom-possibly-best-center-game-ever.html

Related:  Games and quizzeslinso76Learning and This and Thatliie84

Tydlig början, tydligt slut – Kom ihåg, ni får ordet en gång var, påminner Anette W Markström. Drygt 20 händer fladdrar i luften. Vi får reda på vem som ska leka med en kompis på fredagskvällen och vem som ska till simhallen efter skolan. – Sådär ja, nu ska vi se vad som händer i dag. Jag går in i mitt lilla hörn, säger läraren och kryper upp mellan fönstret och det vänstra hörnet av vita tavlan. Senare ska hon berätta att hon alltid säger att ”nu går jag in i mitt lilla hörn”. Poesi och cirkelmodellen – en lysande kombination Jag ser engagerade elever som sitter och småpratar vid borden Jag hör ett kreativt sorl i klassrummet och pennor som rispar mot papper Jag känner koncentrationen och arbetsron Det är så här det ska vara i en skola. Jag har alltid tyckt att det är lite klurigt att jobba med poesi med eleverna. När det kommer till skrivande av olika dikter brukar klassrumet vara fullt av suckar och pustar. Vånda över att man tror att det ska vara på ett visst sätt och det sättet kan man inte. Att jag själv tycker att det är klurigt är nog för att långt inne finns samma vånda gömd. Vi bär mycket med oss i in i vårt uppdrag.

12 – Utvecklingssamtal Avsnitt 12 av Skolsverige handlar om utvecklingssamtalet. Denna administrativa puckel i lärares arbetsbörda som också mycket väl kan vara det kraftigaste verktyget vi har i strävan att göra skolan bra, lärorik och meningsfull för alla elever i våra klassrum. Hur gör vi dem bättre? Håll till godo! Att förbereda eleverna på de muntliga nationella proven i svenska – ett konkr... De muntliga nationella proven ska i år läggas på höstterminen. Det frågas en del i diverse Facebookgrupper om tips på hur man kan göra för att förbereda eleverna. Jag har därför skapat ett upplägg för svenskan för att eleverna ska vara väl förberedda på vad som krävas av dem och hur de ska göra för att nå sina mål.

En liten inblick i lässatsningens vardag just nu Just nu håller vi i lässatsningen på att förbereda våra besök på skolorna och i klasserna. Själv ska jag från nästa vecka ut och ha bokpresentationer i olika klasser på olika skolor. En riktigt bra bokpresentation kräver en del förberedelse. Först har man en dialog med lärarna för att ta reda på vilken nivå eleverna ligger på i läsningen och vilka behov som finns. Sedan väljer man med omsorg ut böcker som ska passa elevernas behov och intressen. Finns inte just de böcker som man vill presentera inne så försöker vi beställa in dem.

Så homogena är våra svenska modetidningar – en jämförelse av ELLE, Damernas V... Valerie studerar vithetsnorm i svensk modepress. Modevärlden är en värld av paradoxer. Trots att det är en bransch präglad av nytänkande, av framåtskridande, att ligga i konstant framkant, är den också djupt konservativ. Bedömning och undervisning i digital kompetens och multimodala texter – hur gör jag? I den här texten kommer jag ge stöd från Lgr11 till ämnena svenska och engelska till varför vi måste arbeta med digital kompetens och hur man kan göra det. Dessa förmågor och/eller kunskapskrav återfinns även i samtliga no och so ämnen så kanske kan du dra nytta av upplägget. För exakt ett år sedan postade jag tanken om att vi Alla är IKT-pedagoger enligt Lgr11 och jag inser att jag fortfarande brottas med tekniken när jag ser bilden på datorvagnen.

Var tog gloslistan vägen? (2): Har vi tappat språkmetodiken? — LASSE_BJORKLUND En dag för några år sedan åkte jag ut till Arlanda för att lyssna till ett antal föredrag som Skolverket arrangerade med anledning av att en ny läroplan, Gy11, skulle införas. Under en genomgång av förändringar av engelskämnet talade man lite kort om grammatik- och vokabulärundervisning. Tanken var, menade man, att lärare skulle sluta undervisa dessa färdigheter separat, utan enbart i de naturliga kontexter där frågor kring exempelvis grammatiska strukturer kunde dyka upp. Ett visst mummel utbröt i församlingen. De lärare som varit med ett tag och för vilka gloslistor och grammatikor var ett självklart inslag i undervisningen skulle nu få lära om.

Förväntningar, beröm och motivation -när fantastiskt bra kan vara riktigt dåligt Alla vill se sina elever lyckas. Vägarna till att få eleverna att lyckas är många och en av de viktigaste är att kunna motivera dem. Detta kan man göra genom att vara kunnig i sitt ämne, ha varierade och spännande uppgifter och genom att vara inspirerande. Ibland hjälper det inte. Det finns elever som verkar sakna driv och inre motivation. Var tog gloslistan vägen? (4): Hur många ord måste eleverna faktiskt kunna? —... Något man får komma ihåg när man söker till gymnasiet är att de olika programmen kräver lite olika typer av engelska. Exempelvis skall naturelever kunna prata om grundläggande naturvetenskap på engelska, något som dock kräver direkt specialistkunskap ur vokabulärhänseende. För engelsklärare på gymnasiet kan det därför finnas anledning att tillsammans med karaktärsämneslärarna i respektive program sammanställa listor på begrepp som det är bra att känna till. Hur vet jag hur stor elevens vokabulär är?

Silvertåget - Svenskanoveller Wiki - Wikia Av Gunila Ambjörnsson Egentligen tror jag inte på spöken. Men jag har respekt för dem! Numera har jag det. Har du hört talas om Silvertåget? Mindmap - Coachande samtal Författare: Niklas Arenander Datum: 7 april 2014 Ämnen: Spec. Ped, Övrigt spec., Övrigt, Studievägledning, Utv samtal mm År: Grundskola år 3–9 Lektionstyp: Samtal/diskussioner Beskrivning

Related: