background preloader

Texttyper - en sammanfattning

Texttyper - en sammanfattning
Related:  jobbSvenska

Synonym Worksheets Synonyms and Antonyms Series - The Complete Guide - Save Time! View Now... Simile Exercises - Simile Synthesis - Sentence Rewriting View Now... Synonym Worksheets Synonyms are words that have similar or the same meanings. The Synonym Drop We pick words out of sentences and ask you to determine the correct word to drop in its place. Synonym Replacement We ask you to change words in a reading passage. Sentences With Synonyms We tell you which words to change, we just give you a word bank to work with. Pulling Synonyms Together You choose between two possible words to match the meaning of the words. Walk the Plank, Synonyms! Means The Same Find two words in each row that have a similar meaning. The Synonym Retake Change the words that we point out in the sentences. Snatch a Synonym This is a really good review. Synonym Password This is in your basics testing format. Synonym and Antonym Match This includes antonyms with it. Elementary Level Synonym Worksheet This is a basic matching activity.

Studiebanken I kapitel 1 i boken arbetar du med att bokstavera, skriva frågor, strukturera texter, att vara motiverad, formulera mål och ha ordning och reda när du studerar. Om du vill arbeta mer med detta går du till följande avsnitt i Studiebanken: A. Motivation (s. 17) B. C. G. H. N. Samtiden i de nordamerikanska reservaten - "The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian" i engelska 7 Sherman Alexies fantastiska roman The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian passar utmärkt i alla engelskkurser på gymnasiet, och nu har jag introducerat den i min grupp som läser engelska 7. Det är ett fint sätt att knyta ihop säcken innan de springer ut på sommarlov för sista gången. Ett bra sätt att introducera den här romanen är att samla in vad eleverna känner till om Nordamerikas ursprungsbefolkning. Jag lät mina elever fundera över detta enskilt en liten stund, och sedan delade de med sig i par och slutligen i helklass. Vi fastnade lite vid reservaten och redde ut vad det innebär. Efter att ha läst till och med kapitel 3 så stannar vi upp och sorterar ut vilka karaktärer vi har stött på och vilka funktioner dessa har. Vi har nu nått fram till och med kapitel 8, och det börjar bli väldigt intressant. Eleverna är med på tåget och gillar boken (den är verkligen toppen - läs den om du inte redan har gjort det), och vi kommer att jobba oss framåt i den tills vi är färdiga.

Skrivarskola Publicerad: 10 december 2018 Medie- och informationskunnighet – MIK – är centrala frågor i Skolverkets styrdokument och avgörande för vår förmåga och möjlighet att orientera oss i en komplex och föränderlig omvärld. Förståelse för och kunskap om det journalistiska uppdraget och arbetssättet är därför av stor betydelse i undervisningen för våra barn och ungdomar. Mediekompass Skrivarskola syftar till att underlätta för lärare som vill använda sig av det journalistiska arbetet som metod i sin undervisning. Centralt i Skrivarskolan är Publicistguiden som Mediekompass utvecklat tillsammans med Statens Medieråd. Här finner du Publicistguiden som nedladdningsbar PDF. Publicistguiden 2018 i helhet Inledning Press- & nyhetshistoria Tryck- & yttrandefrihet Upphovsrätt Vem gör vad på en redaktion? Texter i tidningen Medieordlista Vad blir en nyhet? Journalistiskt skrivande: fakta- och opinionstexter från notisen till recensionen Att intervjua Bilder som journalistik Informationssökning Källkritik Publicering

Utöya Det är dags för skrivuppgiften jag pratade om förra lektionen. Ni ska skriva kort och du kan låtsas att du är flickan som är kvar på klippavsatsen, eller någon som ligger och trycker uppe i den glesa skogen. Vilka tankar far genom ditt huvud?Vad känner du?Vad ser du? Till din hjälp har du stöd av dessa bildkort för att använda bildspråk och här går vi igenom vad gestaltning är. Bearbetning/respons Läs igenom din text.Är det något du vill ändra? Bedömning Du kommer bli bedömd för: Hur du skriver och använder bildspråk, starka verb och gestaltar.Hur du bearbetar din text och ger förslag på vad som kan förbättras på andras texter. Vi kommer att arbeta med gestaltningar och det gör vi genom att ta del av En av oss inledningstext. Central innehåll och förmågor Förmågan att kommunicera muntligt och i skrift berättarperspektiv – perspektivbytegrammatik – starka verbkombinera ihop nya texterlyssna på varandra och bygga vidare på resonemang Förmågan att läsa och tolka text inferenser – lässtrategier

Litteraturhistoria .Litteraturhistoria handlar om... hur människans sätt att förstå och beskriva verkligheten växlar hur genrer och litterära grepp uppstår och utvecklas hur olika stilgrepp formar och skapar förutsättningar för skapande om de villkor under vilka utvecklingen sker – hur författarna levde och hur människan och samhället skildras Litteraturhistoria är TEXTER Det är bara en bråkdel av all litteratur som hamnar i den västerländska litterära kanon (kaaaanon). Kanon betyder: urval och bevarande av betydelsefulla texter som ska förmedlas till kommande generationer. Urvalet ligger hos inflytelserika personer och urvalet bygger på att förmedla texter som säger något om mänsklighetens historia. Mansdominerad litteraturkanon Feministisk litteraturkanon * Epik - ordet epik kommer från det det grekiska ordet epos. Man brukar dela in tiden i olika litterära epoker. Till grund för arbetet är en övergripande sammanfattning av de litterära epokerna. Vill du ha hjälp med Power Point - klicka här . Klicka här .

Välj en scen som berör dig Just nu bearbetar mina nior dilemman (tidigare inlägg Dilemman vidgar perspektiven). Av en slump ramlade jag över den norska novellfilmen Min bror Mikael (16:31). En fantastiskt gripande historia om Joakim, som har Down syndrom, och hans storebror Mikael. Mikael brottas med många känslor, till exempel en gränslös broderskärlek, men känner samtidigt en enorm frustration över att behöva anpassa sig efter en bror som är lite annorlunda. Första fem minuterna är det några som fnissar till vid ett par tillfällen, men sista tio är det knäpptyst i klassrummet. Efter filmen sitter hälften av eleverna och snyftar, torkar tårarna och är alldeles varma inombords. Beskriv de båda bröderna INUTI (KÄNSLOR, EGENSKAPER, TANKAR, DRÖMMAR).Förklara Mikaels dilemma.Varför slår Mikael sin lillebror? På den sista frågan sa en elev: Han måste förklara för sin bror att han älskar honom hela tiden. Välj en scen som berör dig Eleverna väljer en bild/scen som illustrerar dilemmat och/eller som de blir berörda av.

Skandinaviska för nybörjare De flesta som bor i Skandinavien förstår varandra över landgränserna. Svenska, norska och danska har nämligen ett gemensamt ursprung, och är så lika att vissa språkvetare ser dem som dialekter av samma språk. Den skandinaviska historien rymmer maktkamper och krig, unioner och unionsuppbrott, lillebrorskomplex och storebrorsfasoner … Men det finns många likheter mellan grannländerna, och språken bidrar till samhörigheten. I dag arbetar många svenskar i Norge, och Öresundsbron har knutit Sverige och Danmark närmare varandra. De tre skandinaviska språken talas av över 20 miljoner personer. Och det gemensamma ursprunget och utvecklingen för svenska, norska och danska gör att de flesta skandinaver förstår varandra utan att ha studerat grannspråken. Danskan och norskan är mest lika. Varför är språken så lika? Allt började med vad vi i dag kallar urnordiska. Längre fram lånade de skandinaviska språken ofta in samma ord från andra språk. Likt och olikt Men hur skiljer man då på danska och norska?

Nyhet : Tydliggör den gestaltande texten Att med målande ord visa vad en person känner istället för att bara berätta om det kan lyfta en text rejält och är också ett kunskapskrav i svenskan. Annika Sjödahl utgick från delar av Ronja Rövardotter och lät sedan eleverna jobba själva och diskutera med tydliga frågor och grafik som stöd. ”Den natten då Ronja föddes gick åskan över bergen, ja det var en åsknatt så att allt oknytt som höll till i Mattisskogen förskrämt kröp undan i sina hålor och gömslen”. Så inleds Ronja Rövardotter och det är ett av exemplen som Annika Sjödahl, högstadielärare på St Ilianskolan i Enköping, använder sig av i sin lektion om gestaltning. – Astrid Lindgren är väldigt duktig på det där. Hon hörde vid ett tillfälle en person som slängde ur sig att gestaltning bara handlar om att slänga in en massa adjektiv, vilket startade en tankeprocess hos henne för att utveckla just denna lektion. – Jag tänkte att det ju är precis tvärtom. – Eleverna har uppskattat att det är så tydligt. – Det brukar gå jättebra.

De svenska dialekterna i Finland - Institutet för de inhemska språken I kustområdena i Finland talas svenska dialekter som härstammar från det fornsvenska språk som svenska kolonister förde med sig från Mellansverige från och med 1100-talet. Vid en indelning av svenska dialekter i större huvudområden brukar de svenska dialekterna i Finland och de svenska dialekter som tidigare talades i Estland sammanföras till gruppen östsvenska dialekter. De östsvenska dialekterna har flera gemensamma drag med de uppsvenska, men också med de norrländska dialekterna. I dag talas svensk dialekt i fyra regioner i Finland: i Österbotten, på Åland, i Åboland och i Nyland. Det har också talats svenska dialekter i delar av norra Satakunta. Institutet för de inhemska språken har ett svenskt dialektordsregister på över en miljon ordsedlar. Tillbaka till rubrikerna Dialektområden De svenska dialekterna i Finland brukar indelas i tio mindre dialektområden. Dialektala drag De svenska områdena i Finland har haft ett perifert läge inom det svenska språkområdet. Arkaismer Novationer

Related: