background preloader

Texttyper - en sammanfattning

Texttyper - en sammanfattning
Related:  Inför nationella prov i svenskajobbEngelska skriva

Repetition av texttyper i NP Vi har nu både läst och tittat på skrivlösningar av NP under de sista två veckorna. samtliga prov i muntliga delen är gjorda och kvar är nu att genomföra proven. På tisdag den 17 mars genomför ni läsförståelsen. Här har ni lite att tänka på: På torsdag den 19 mars genomför ni skrivdelen. En nyhetsartikel finner du i en tidning. Här kan du läsa mer om andra texttyper i en tidning. Det finns många olika sätt att skriva dikt på. Vanliga bildspråk Personifiering: när abstrakta saker som inte går att ta på) får mänskliga företeelse. Liknelse: när en sak jämförs med en annan. Alliteration: När samma ljud eller bokstav upprepas. Upprepning: när samma sak upprepas. Zeugma: Zeugma betyder ok på grekiska, ett ok bär du vatten med så de hänger ner från dina axlar utan att egentligen höra ihop. Ironi: Du säger en sak men menar en annan. Hopning: Viktiga saker upprepas i tre led. Anafor: När samma ord upprepas i fler meningar. Elevexempel

Synonym Worksheets Synonyms and Antonyms Series - The Complete Guide - Save Time! View Now... Simile Exercises - Simile Synthesis - Sentence Rewriting View Now... Synonym Worksheets Synonyms are words that have similar or the same meanings. The Synonym Drop We pick words out of sentences and ask you to determine the correct word to drop in its place. Synonym Replacement We ask you to change words in a reading passage. Sentences With Synonyms We tell you which words to change, we just give you a word bank to work with. Pulling Synonyms Together You choose between two possible words to match the meaning of the words. Walk the Plank, Synonyms! Means The Same Find two words in each row that have a similar meaning. The Synonym Retake Change the words that we point out in the sentences. Snatch a Synonym This is a really good review. Synonym Password This is in your basics testing format. Synonym and Antonym Match This includes antonyms with it. Elementary Level Synonym Worksheet This is a basic matching activity.

45 ways to avoid using the word 'very' Writers Write is your one-stop resource for writers. Use these 45 ways to avoid using the word ‘very’ to improve your writing. Good writers avoid peppering their writing with qualifiers like ‘very’ and ‘really’. They are known as padding or filler words and generally add little to your writing. According to Collins Dictionary: ‘Padding is unnecessary words or information used to make a piece of writing or a speech longer. Adding modifiers, qualifiers, and unnecessary adverbs and adjectives, weakens your writing. This post gives you 45 ways to avoid using the padding word ‘very’. Three Telling Quotes About ‘Very’ “Substitute ‘damn’ every time you’re inclined to write ‘very;’ your editor will delete it and the writing will be just as it should be. If you enjoyed this, you will love: Top Tip: If you want to learn how to write a book, sign up for our online course. by Amanda Patterson © Amanda Patterson

Studiebanken I kapitel 1 i boken arbetar du med att bokstavera, skriva frågor, strukturera texter, att vara motiverad, formulera mål och ha ordning och reda när du studerar. Om du vill arbeta mer med detta går du till följande avsnitt i Studiebanken: A. Motivation (s. 17) B. C. G. H. N. Nationella prov i Svenska - Studienet.se De nationella proven i Svenska genomförs i Svenska 1 och Svenska 3, och här ska visa dina kunskaper inom ämnet både muntligt och skriftligt. Proven anknyter alltid till ett specifikt tema, och det är i detta tema som de olika delproven tar utgångspunkt. I Svenska 1 kommer du att genomföra tre prov; delprov A, B och C. I Svenska 3 kommer du att genomföra två prov; delprov A och B. Läs mera om de olika delproven i Svenska 1 och Svenska 3 nedunder: Oavsett om det är första gången du ska genomföra de nationellt proven i Svenska, eller om du överlevt en omgång förr, så finns det en del saker som alltid kan vara bra att tänka på. Läs en bra bok av en författare som du tycker om, så att du att har lite skönlitteratur färskt i minnet innan provet.

Samtiden i de nordamerikanska reservaten - "The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian" i engelska 7 Sherman Alexies fantastiska roman The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian passar utmärkt i alla engelskkurser på gymnasiet, och nu har jag introducerat den i min grupp som läser engelska 7. Det är ett fint sätt att knyta ihop säcken innan de springer ut på sommarlov för sista gången. Ett bra sätt att introducera den här romanen är att samla in vad eleverna känner till om Nordamerikas ursprungsbefolkning. Jag lät mina elever fundera över detta enskilt en liten stund, och sedan delade de med sig i par och slutligen i helklass. Vi fastnade lite vid reservaten och redde ut vad det innebär. Efter att ha läst till och med kapitel 3 så stannar vi upp och sorterar ut vilka karaktärer vi har stött på och vilka funktioner dessa har. Vi har nu nått fram till och med kapitel 8, och det börjar bli väldigt intressant. Eleverna är med på tåget och gillar boken (den är verkligen toppen - läs den om du inte redan har gjort det), och vi kommer att jobba oss framåt i den tills vi är färdiga.

Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva... Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva… Citatet ovan kommer från en elev i årskurs nio. Ni kanske vill veta hur vi arbetade för att eleven skulle utbrista i eufori vad hen kom på. Upplägget i sig är inte revolutionerande men för just denna elev var det det. I /…/ skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formlera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Hur konkretiserar man aspekterna? Jag valde att lägga upp det på ett lite bakvänt sätt för mig då jag brukar börja med att visa på exempeltexter. Gå igenom instruktionen Till att börja med visade jag instruktionen för uppsatsdelen. Eget skrivande Eleverna fick sedan skriva brevet under resten av lektionen och fortsätta under nästa lektion för att hamna på den tid som eleverna får på själva skrivdagen på de nationella proven. Genomgång av bedömningsaspekterna Nästa lektion började vi med att titta på bedömningsaspekterna för skriva. Kamratbedömning på andras texter PS!

Skrivarskola Publicerad: 10 december 2018 Medie- och informationskunnighet – MIK – är centrala frågor i Skolverkets styrdokument och avgörande för vår förmåga och möjlighet att orientera oss i en komplex och föränderlig omvärld. Förståelse för och kunskap om det journalistiska uppdraget och arbetssättet är därför av stor betydelse i undervisningen för våra barn och ungdomar. Mediekompass Skrivarskola syftar till att underlätta för lärare som vill använda sig av det journalistiska arbetet som metod i sin undervisning. Centralt i Skrivarskolan är Publicistguiden som Mediekompass utvecklat tillsammans med Statens Medieråd. Här finner du Publicistguiden som nedladdningsbar PDF. Publicistguiden 2018 i helhet Inledning Press- & nyhetshistoria Tryck- & yttrandefrihet Upphovsrätt Vem gör vad på en redaktion? Texter i tidningen Medieordlista Vad blir en nyhet? Journalistiskt skrivande: fakta- och opinionstexter från notisen till recensionen Att intervjua Bilder som journalistik Informationssökning Källkritik Publicering

Hjälp! Hur får jag elever att utveckla sitt skrivande? - Annika Sjödahl Hur tydliggör jag för mina elever vad som utmärker en bra text och hur kan jag få dem att applicera sina lärdomar på eget producerande? Det är en inte en ovanlig fråga man som pedagog brottas med. Jag läser ofta om att elever blir sämre skribenter och inte minst i den rapport från Skolinspektionen från den 26 januari 2016, Att elever behöver mer lärarstöd i svenska. Rapporten visar att det är vi lärare som måste ge eleverna det stödet. Hur kan vi göra så att eleverna utvecklar sitt skrivande? Ett väldigt bra stöd kan man få om man använder sig av gamla nationella prov i svenska som utgångspunkt för att eleverna ska få syn på olika textkvaliteter. Syftet, med att arbeta med att se till att alla elever förstår hur uppgiften ska utföras och vad vi förväntar oss på olika nivåer innan den görs, är a och o för högre måluppfyllelse. Jag tänkte här visa hur jag gjorde i ämnet svenska i just åk nio, för att eleverna skulle nå målet i citatet ovan. Vad som gör en text bra enligt eleverna

Utöya Det är dags för skrivuppgiften jag pratade om förra lektionen. Ni ska skriva kort och du kan låtsas att du är flickan som är kvar på klippavsatsen, eller någon som ligger och trycker uppe i den glesa skogen. Vilka tankar far genom ditt huvud?Vad känner du?Vad ser du? Till din hjälp har du stöd av dessa bildkort för att använda bildspråk och här går vi igenom vad gestaltning är. Bearbetning/respons Läs igenom din text.Är det något du vill ändra? Bedömning Du kommer bli bedömd för: Hur du skriver och använder bildspråk, starka verb och gestaltar.Hur du bearbetar din text och ger förslag på vad som kan förbättras på andras texter. Vi kommer att arbeta med gestaltningar och det gör vi genom att ta del av En av oss inledningstext. Central innehåll och förmågor Förmågan att kommunicera muntligt och i skrift berättarperspektiv – perspektivbytegrammatik – starka verbkombinera ihop nya texterlyssna på varandra och bygga vidare på resonemang Förmågan att läsa och tolka text inferenser – lässtrategier

Related: