background preloader

Index

Index
01 sep2014 Vad är Bildtema? Bildtema är en flerspråkig interaktiv bildordbok med illustrationer och ljud på svenska och flera andra språk. Vill du återgå till startsidan klickar du på husikonen i det övre högra hörnet på sidan. Varför Bildtema? Utökar elevens ordförråd med stöd av bild, ljud och text främjar flerspråkig begreppsförståelse och begreppsinlärning. Mer om Bildtema Arbete pågår med Bildtema. * På äldre Windows XP-datorer kan du behöva aktivera språkstöd för att se dessa sidor.* You need Arabic language support installed to see these pages. ** Kan skrivas ut och användas som övningsunderlag. ** Without text and sound, can be printed and used as exercises. Credits Ser du texten så här? Related:  Blandat

» 32 julpyssel för barn – 101 idéer Här har vi samlat 32 roliga lite lättare julpyssel som passar barn perfekt. Bildlänk Bildlänk Bildlänk Bildlänk Bildlänk Bildlänk Bildlänk Bildlänk Bildlänk Bildlänk Bildlänk Bildlänk Bildlänk Bildlänk Bildlänk Bildlänk Bildlänk Bildlänk Bildlänk Bildlänk Bildlänk Bildlänk Bildlänk Bildlänk Bildlänk Bildlänk Bildlänk Bildlänk Bildlänk Bildlänk Bildlänk Bildlänk Formativ bedömning i praktiken Den här sidan är framtagen speciellt för att tjäna som underlag vid en workshop om formativ bedömning i praktiken. Många av de exempel som finns på denna sida återfinns också på andra sidor i min blogg. Syftet med denna sida är att göra workshoparbetet lätthanterligt och exemplen lätta att hitta. Du som inte varit med på workshoppen är också välkommen att använda sidan för inspiration! Valbara uppgifter att jobba med: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 7 tips för att arbeta formativt: Tips #1: Målformulering Julias inspelade mål härmade mina inspelade mål Centralt innehåll pedagogiskt ledarskap omgjorda till frågor. Tips #2: Självskattning och kamratrespons Matris som används till varje diskussionsseminarium i engelska c Exit tickets: avsluta meningen ”den här lektionen var viktig för mig eftersom…” ”på en skala 1-10, hur väl förtrogen är du med (…)? Tips #3: Förståelse för bedömning Kunskapskraven omtolkade till lättare språk. Använd även inspelade diskussioner som bedömningsunderlag.

Forskaren: Fyra saker en lärare måste kunna Genom intervjuer med lärare som agerat handledare åt lärarstudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har Jens Gardesten, universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet, identifierat fyra faktorer som han kallar ”den nödvändiga grunden” för blivande lärare. – Jag såg inte framför mig att jag skulle se de här fyra delarna, jag gick ut med öppet sinne och lärarna fick med egna ord beskriva nödvändiga grunder i yrket. Vissa saker har förvånat mig, säger Jens Gardesten. Den första delen av den här nödvändiga grunden är förmågan att visa mognad, att ta vuxenansvar. Handledarna beskriver att det är viktigt att den blivande läraren har kommit ur sin egen tonårsperiod och inte beter sig som en elev själv. – Att man inte kommer ut och ska vara någon sorts rebell när man ska ut och ta ansvar för ungas utbildning är det allra viktigaste. En annan del i grunden är förmågan att ta plats och visa ledarskap. Läraryrket är ett komplext yrke – Man kan diskutera lämplighetstest.

TeacherTube Livsviktig poesi – ett poesiprojekt – Josef Sahlin ”Unga röster tränger sig fram.Något viktigt att berätta.Vill att du ska höra.” På Årstaskolan har vi en flerårig tradition av att skapa projekt i svenska med fokus på skaparlust och med processer och resultat som berör. Året efter retorikprojektet #talasomTED var det flera av oss som vill se om vi kunde skapa något liknande kring poesi. Resultatet blev projektet Livsviktig poesi. Precis som med talen så var det få elever som hade några referensramar för innehållet. Projektet pågick i både åk 5 och 6 i totalt sex klasser. Projektet går i korthet ut på att eleverna först kokar ner vad i livet som känns viktigt för dem med hjälp av 40 inledande frågor. Denna lärarhandledning är sammanställd av Josef Sahlin som med hjälp av kollegorna försökt ringa in samtliga lärares och klassers arbete. Klicka här för att läsa eller skriva ut hela lärarhandledningen.

Lite aktiviteter att göra vid skolstart del 1 | Charlotte Steinwig - lärare Hej alla lärarkollegor! Ni har säkert redan en färdig plan för skolstarten men om ni inte är helt klara eller vill prova något nytt så kanske något av detta kan passa:) Första tipset ut är ett sommarbingo. Klicka här om du vill titta på det. Eleverna ska helt enkelt leta bland sina klasskamrater och hitta kompisar som har gjort lite olika saker på sommarlovet. En rad vågrätt, lodrätt eller diagonalt innebär bingo. Nästa tips påminner lite om den första men istället för att det är bingo är det mer som en intervju. Tredje tipset är en muntlig övning där man sitter i ring på golvet och tar en remsa papper där det bara står början på en mening. Fjärde tipset är en samarbetsövning/värdegrundsövning. Sista tipset i del 1 är att de ska få göra varsin vimpel som sedan ska hängas upp i klassrummet. Sommarbingo Hitta någon som… Avsluta meningar muntligt pdf puzzlet Vimplar pdf Allt gott!

7 Great Activities for the First Day of School New Year Resolutions Involve students in the creation of a set of classroom new year resolutions to guide you through the coming months. Work together to brainstorm resolutions, and write them on a sheet of chart paper. Guess Who Students become detectives in this get-acquainted game, in which they uncover the real identity of a fellow classmate. Switch! Here's a great indoor or outdoor game to get students actively learning about each other! Welcome Bags Use these party favors to send positive messages to students on the first day of school. The Penny Jar Here's a getting-to-know-you activity that really makes "cents"! Hats Off to a New Year! Greet students at the door with party hats and a quick craft activity that will get everyone warmed up and ready for learning. Create a Time Capsule Help your students set personal goals by creating individual time capsules for the year!

Temabloggar Kooperativt Lärande laddar... Kooperativt Lärande en ämnesdidaktisk bro? Kan Kooperativt Lärande öppna upp för möjliga brobyggen mellan ämne och didaktik vilket i sin tur kan leda till utveckling... Kooperativt Lärande: Fråga, fråga, byt! Alla elever i klass 1d cirkulerar i klassrummet. I sin hand har de varsitt frågekort. Kooperativt Lärande för strukturerad interaktion i matematik På Malmö Högskola finns Lena Andersson. Kooperativt Lärande – aktiva strukturer för aktivt lärande Allt för ofta är det läraren som arbetar hårdast i klassrummet, medan eleverna är passivt lyssnande, menar Donald Plumb. Klok Penna – samarbete i par inom Kooperativt Lärande En samarbetsstruktur inom Kooperativt Lärande handlar om att arbeta i par. Kooperativt Lärande – metod eller förhållningssätt? Då och då dyker det upp nya metoder och arbetssätt på den pedagogiska kartan. Kooperativt Lärande – kunskapen en produkt av gruppen Kooperativt Lärande och Kollaborativt Lärande – likheter och olikheter.

Tio topplistor du inte vill vara utan | Gränslöst digitalt lärande Att listor är populära på internet rådet det ingen tvekan om. Av någon anledning tilltalas vi av att få information färdigförpackad och gärna rangordnad. Jag har tidigare erkänt att jag gillar katter på internet, nu får jag lov att erkänna att jag gärna tittar på olika listor också. 1. Vad vore en geografilärare utan sina kartor? 2. Det finns massor av inspirerande och lärorika TED-talks. 3. Att upptäcka världen genom litteraturen är fantastiskt! 4. Twitter är en guldgruva när det kommer till fortbildning. 5. När vi jobbar med handel så har vi låtit eleverna undersöka olika varor utifrån produktion, transport och konsumtion. 6. I en blogg kan du få inspiration och även mer utförliga beskrivningar av ny forskning. 7. Inför Alla hjärtans dag så publicerades en lista på de 10 mest romantiska väderfenomenen. 8. Guldäpplepristagaren Tülay Gürgün har samlat massor av digitala verktyg på sin blogg Tülays IKT-sida. 9. Helt enkelt en perfekt film att se när man jobbar med sårbara platser. 10.

teachonline.ca June 2017 June 1, 2017 Digital Festival. Brussels, Belgium. (link is external) June 1, 2017 Library 2.017: Digital Literacy and Fake News. June 1-2, 2017 Internet of Things (IoT) Tech Expo Central Europe Conference and Exhibition. June 1-2, 2017 EdTech Conference: Technology-Enhanced Learning in an Age of Supercomplexity – Challenges, Opportunities and Strategies. June 1-2, 2017 Augmented World Expo (AWE): Augmented Reality, Virtual Reality and Wearable Technology, 8th. June 1-2, 2017 Emerging Learning Design, 7th. June 1-2, 2017 International Conference on e-Learning (ICEL). June 1-2, 2017 British Columbia Educational Technology Users Group (ETUG) Spring Jam. June 1-3, 2017 Student Affairs Administrators in Higher Education (NASPA) Mid-Level Administrators Conference. June 1-4, 2017 Lilly Conference on College and University Teaching and Learning: Evidence-based Teaching and Learning. June 2-4, 2017 International Conference on Deep Learning Technologies.

Ny dansk lärarutbildning vill möta framtiden – Omvärldsbloggen Efter sommaren börjar 30 lärarstuderande en ny inriktning på lärarutbildningen hos Professionshøjskolen UCC i Köpenhamn: Future Classroom Teacher. Den här satsningen bygger vidare på arbetet i Future Classroom Lab DK, som jag nämnde i ett inlägg för några månader sedan. Med utgångspunkt i danska och europeiska erfarenheter av didaktisk utveckling och digitalisering, vill UCC ge ett bidrag till förnyelsen av den danska skolan. Det går inte att söka direkt till den nya inriktningen, utan först när studenterna är antagna till lärarutbildningen kan de göra sitt val. Inriktningen vänder sig till studerande som ska bli ämneslärare i danska i årskurs 4-10 på grundskolan. Den följer lärarutbildningens allmänna struktur, men sätter särskilt fokus på de kompetenser som krävs för att förstå och dra nytta av den digitala utvecklingens möjligheter. Studenterna ska helt enkelt vilja bli professionella lärare som använder teknikutvecklingen för att skapa nya vägar för undervisning och lärande.

Related: