background preloader

Index

Index
01 sep2014 Vad är Bildtema? Bildtema är en flerspråkig interaktiv bildordbok med illustrationer och ljud på svenska och flera andra språk. Vill du återgå till startsidan klickar du på husikonen i det övre högra hörnet på sidan. Varför Bildtema? Utökar elevens ordförråd med stöd av bild, ljud och text främjar flerspråkig begreppsförståelse och begreppsinlärning. Mer om Bildtema Arbete pågår med Bildtema. * På äldre Windows XP-datorer kan du behöva aktivera språkstöd för att se dessa sidor.* You need Arabic language support installed to see these pages. ** Kan skrivas ut och användas som övningsunderlag. ** Without text and sound, can be printed and used as exercises. Credits Ser du texten så här?

http://modersmal.skolverket.se/sites/svenska/index.php/bildteman

Related:  ord och uttrycksvensktipsSkolverket

LäsKod LäsKod är enkel och intuitiv att använda. Här kommer ändå en förklaring av de olika funktionerna i appen. Det är möjligt att ha iPaden antingen rättvänd eller upp och ner. Välj den positionering som är mest fördelaktig för högtalarna. Aktiv läsförståelseundervisning för att träna tänkandet och ge strategier I mitt förra inlägg skrev jag om hur man kan synliggöra för eleverna vad som är läsförståelse. Jag tänkte i detta inlägg utveckla det med att visa hur jag gör för att utveckla elevernas läsförmåga. Vi vet att förmågan att förstå en text grundar sig i antalet strategier man har med sig. Med strategierna menar man att eleven använder ett visst antal verktyg för att tolka och förstå en text.

Förskolan ska förbereda barnen för ett digitaliserat samhälle Förskolan och skolan ska förbereda barn och elever för ett allt mer digitaliserat samhälle. Därför föreslår nu Skolverket ändringar i läroplanen för förskolan. Vi förtydligar hur barnens digitala kompetens ska stärkas. Det här innebär att förskolor ska ge barnen möjligheter att, på sin nivå, möta och förhålla sig till den moderna digitala teknik som de omges av. Återgivande texter om vårt museibesök Nu är det dags att använda oss av de kunskaper om den personligt återgivande genren som jag beskrev hur vi arbetat med i mitt förra blogginlägg. Arbetet jag beskrev där hör till fas två i cirkelmodellen. Jag ska nu beskriva hur vi arbetade igenom resten av cirkelmodellen genom att skriva en personligt återgivande text om en utflykt till Riksidrottsmuseet.

Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk Bedömningsstöd i de obligatoriska skolformerna Läs- och skrivutveckling & taluppfattning inom matematik Det finns två bedömningsstöd för att du lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3. Du kan med hjälp av bedömningsstöden tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen eller i taluppfattningen inom matematik. Lista över svenska liknelser Se även Lista över svenska ordspråk. Se även Lista över svenska idiomatiska uttryck. Detta är ett urval av svenska liknelser som sen lång tid tillbaka anses vedertagna och som ofta används. Liknelse eller analogi inom den vidare kategorin bildspråk är en retorisk liknelse mellan två begrepp där jämförelseledet utgörs av något av orden "som" eller "liksom". A[redigera | redigera wikitext]

SÅ LÄSER DU FÖR BARN - 7 KONKRETA TIPS - barnprat I förra inlägget förklarade jag hur högläsning för barn kan involvera alla de "principer" som visat sig ha en särskilt positiv inverkan på språkutvecklingen. Idag tänkte jag dela med mig av några tips och idéer kring vad man kan tänka på i högläsningssituationen för att den ska bli så språkutvecklande som möjligt. 1. Välj rätt nivå på böckernaLägg gärna lite energi på att hitta böcker på en språklig nivå som är lagom utmanande för barnet. Att läsa och förstå Läsförståelsen påverkar möjligheterna att tillägna sig kunskaper i alla skolämnen genom hela skoltiden. Redan under de första skolåren behöver eleverna få möjlighet att utveckla en djupare förståelse för olika typer av texter. Forskning visar att läsförståelsen påverkar möjligheterna att tillägna sig kunskaper i alla skolämnen. Men vad kan skolan göra för att stödja elevers läsförståelse genom hela grundskolan?

Lista över svenska idiomatiska uttryck För ordspråk, se Lista över svenska ordspråk. För liknelser, se Lista över svenska liknelser. Detta är en lista över idiomatiska uttryck på svenska. A[redigera | redigera wikitext] Nostalgifest – sagorna och rösterna du och ditt barn kommer att älska Var sagorna bättre förr? Ja, kanske … Många föräldrar skulle i alla fall gärna byta lite av barnens skärmtid mot de där repiga sagobanden de själva trollbands av som barn. Men om du är en av dem och mot förmodan har banden eller skivorna kvar har du antagligen inget sätt att spela upp dem på.

Förstelärarens roll Flera framgångsfaktorer identifieras i utvärderingar För att karriärreformen verkligen ska bidra till en ökad måluppfyllelse behöver den vara väl implementerad och ha legitimitet i hela skolsystemet. Det har gjorts flera utvärderingar av reformen, bland annat av Statskontoret.

Related: