background preloader

Bedömningsstöd i matematik

Bedömningsstöd i matematik
Läs- och skrivutveckling & taluppfattning i årskurs 1-3 Nu finns två bedömningsstöd för att du lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3. Bedömningsstöden kan användas redan från årskurs 1 för att tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen eller i taluppfattningen inom matematik. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans. I den här filmen får du en introduktion till bedömningsstödet i taluppfattning inom matematik. Du får även träffa två lärare som använt materialet med sina elever. Under hösten 2015 kan materialet användas i en utprövningsomgång. Enkät om bedömningsstödet i taluppfattning För att få tillgång till bedömningsstöden krävs inloggning till vår bedömningsportal. Gå direkt till bedömningsstödet i taluppfattning i bedömningsportalen Så får du tillgång till lösenordsskyddat material i bedömningsportalen Bedömning för lärande i matematik

http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/matematik

Related:  Matematik - intressanta grejerMatteMatematikFrån Skolverket

Läromedel i matematik för högstadiet från digilär.se 49kr Per elev och läsår Digilärs läromedel i matematik för grundskolans åk 7-9 är nu lanserat. Det kommer att vara helt klart inför skolstarten i augusti 2015. Det är ett helt nytt läromedel med material som täcker hela det centrala innehållet i matematik för åk 7-9. Vi skapar ett avancerat digitalt läromedel, som är helt unikt i sitt slag. Testa gratis i 14 dagar Beställ Prova arbetsflödet "Tabeller och diagram" Organisation i klassrummet Organisation av det individuella arbetet I skärminspelningen nedan, förklarar jag litet om hur jag har lagt upp elevens individuella arbete i matte. Se det som ett exempel! Det finns många sätt att organisera individuellt arbete i matte, men försök alltid att sprida det som är svårt så mycket det går, genom att göra rutinuppgifter till något som barnen fixar själva.

Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i grundskolan Bedömningsstöd i de obligatoriska skolformerna Läs- och skrivutveckling & taluppfattning inom matematik i årskurs 1–3 Det finns två bedömningsstöd för att du lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3. Bedömningsstöd i kemi I ämnet kemi finns bedömningsstöd för både dig som är lärare i grundskolan och i gymnasieskolan. Klimatförändringar I det här materialet får eleverna med hjälp av forskningsresultat och egna modellförsök tolka undersökningar och tillämpa kunskap för att underbygga en åsikt om klimatförändring och energianvändning. Åtkomst till materialet kräver inloggning i bedömningsportalen. Gå direkt till materialet i bedömningsportalen

Prova Pejlo matematik gratis! Vill du få en snabb överblick av dina elevers kunskapsnivå? Använd Pejlo digital diagnoser. Pejlo är ett digitalt diagnosverktyg som snabbt ger dig en klar bild över hur din klass ligger till i matematik både på individ- och klassnivå.Under våren erbjuder vi dig och din klass att gratis prova Pejlo digitala diagnoser i matematik för åk 6 eller 9. Fyll i formuläret nedan. Från det att du har fått din inloggning (i regel skickas inloggningen nästkommande dag) är diagnoserna tillgängliga i tre veckor, ta med i beräkningen att sportlovet kan komma mitt i din testperiod. Matematikutveckling på Färjestadsskolan 12 tecken på att du kan ha en särbegåvad elev På varje skola finns det med stor sannolikhet minst ett par elever som är särbegåvade, det vill säga, har ovanligt hög... Artikel Flag this item Vill du vara med? Pedagog Värmland skapas av en redaktion och av pedagoger och skolledare som vill vara med.

Böcker Skapa och våga. Om entreprenörskap i skolan. Reviderad upplaga Entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom all utbildning - i förskolan, grundskolan och på gymnasiet. Till exempel ska alla gymnasieelever kunna välja kurser inom entreprenörskap och i vissa fall kommer det att skrivas in som ett examensmål. Men entreprenörskap i skolan är lika mycket ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet som det är kunskap om egenföretagande. Bedömningsstöd i idrott och hälsa Det finns stöd för bedömning i idrott och hälsa för både årskurs 6, 7-9 samt gymnasieskolan. Bedömningsstöd i årskurs 6 Som stöd för bedömning i idrott och hälsa i årskurs 6 finns ett material som ger tydliga exempel på bedömningar av de kunskaper som eleverna visar upp utifrån kunskapskraven. Bedömningsstödet syftar till att konkretisera delar av kunskapskraven genom elevexempel och lärares samtal kring bedömning. Du hittar materialet i vår bedömningsportal.

Matteundervisning missar modellering Vilket är det bästa telefonabonnemanget, hur ska trafiken planeras eller varför inte: Hur många vargar ska finnas i Sverige för att upprätthålla en hållbar rovdjurspolitik? För en lång rad båda privata och samhälleliga problem är en matematisk modell själva grunden för att förstå och kunna lösa frågan, antingen vi är medvetna om det eller inte. I gymnasiets kursplan är också matematisk modellering ett centralt innehåll, som eleverna ska lära sig. Hur arbete med matematisk modellering ser ut i yrkeslivet och i skolan har Peter Frejd undersökt. Han är nybliven doktor i matematikdidaktik vid Linköpings universitet.

Geometriarbetet forsätter med stort engagemang Eleverna i mina två fyror är nu mitt uppe i arbetet med geometri enligt följande planering som jag tidigare berättat om: Engagemanget är fortfarande stort och det bästa är att uppgifterna verkligen utmanar alla elever på deras nivå. De som tycker att det är svårt väljer lite enklare figurer att beskriva och jämföra. De som vill utmana sig väljer lite svårare och de beskriver också mer noggrant och exakt. Vi varvar arbetet med e-böckerna med genomgångar, övningar på begreppen, diskussioner etc.

Hagaborgsskolan På den här sajten har jag samlat några tankar och småfilmer, där jag bland annat beskriver hur man kan använda konkret material i klassrummet. Det hänger ihop med att jag fick i uppdrag att köpa in material till alla klassrum och att jag ville förklara hur jag tänker kring hur man kan använda detta för mina arbetskamrater. Efter ett tag så modifierade jag sidan och la till även annat som jag sysslar med i matematikundervisningen på lågstadiet.

Related:  Bedömning