background preloader

Bedömningsstöd i matematik

Bedömningsstöd i matematik
Läs- och skrivutveckling & taluppfattning i årskurs 1-3 Nu finns två bedömningsstöd för att du lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3. Bedömningsstöden kan användas redan från årskurs 1 för att tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen eller i taluppfattningen inom matematik. I den här filmen får du en introduktion till bedömningsstödet i taluppfattning inom matematik. Under hösten 2015 kan materialet användas i en utprövningsomgång. Enkät om bedömningsstödet i taluppfattning För att få tillgång till bedömningsstöden krävs inloggning till vår bedömningsportal. Gå direkt till bedömningsstödet i taluppfattning i bedömningsportalen Så får du tillgång till lösenordsskyddat material i bedömningsportalen Bedömning för lärande i matematik, årskurs 1-9 Bedömning för lärande i matematik utgår från kursplanen i matematik och relaterar till ämnesproven i årskurs 3, 6 och 9 i matematik. Diamant, årskurs 1-9 Related:  Matematik - intressanta grejer

Matte På Tuben - Genomgångar i matematik från YouTube | mattepåtuben.se | Genomgångar i matematik från YouTube Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i grundskolan Bedömningsstöd i de obligatoriska skolformerna Läs- och skrivutveckling & taluppfattning inom matematik i årskurs 1–3 Det finns två bedömningsstöd för att du lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3. Grundskolan Sedan 1 juli 2016 är det obligatoriskt för huvudmän i grundskolan att använda bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk samt matematik i årskurs 1. Gå direkt till bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling i bedömningsportalen Specialskolan I specialskolan är det obligatoriskt att använda bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk samt matematik i årskurs 1 sedan den 1 september 2016. Läs mer om obligatoriska bedömningsstöd och kunskapskrav Kunskapskrav i årskurs 1 Sedan 1 juli respektive 1 september 2016 gäller ett nytt kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1 i grundskolan respektive specialskolan. Stöd till huvudmannen Presentation om kunskapskravet och bedömningsstöden i årskurs 1 (672 kB) Introduktion till materialet Grundsärskolan Nya Språket lyfter!

Läromedel i matematik för högstadiet från digilär.se 49kr Per elev och läsår Digilärs läromedel i matematik för grundskolans åk 7-9 är nu lanserat. Det kommer att vara helt klart inför skolstarten i augusti 2015. Det är ett helt nytt läromedel med material som täcker hela det centrala innehållet i matematik för åk 7-9. Vi skapar ett avancerat digitalt läromedel, som är helt unikt i sitt slag. Testa gratis i 14 dagar Beställ Prova arbetsflödet "Tabeller och diagram" Vår vision är att: Öka kunskapen, förståelsen och intresset för matematiken.Belysa förmågor och lyfta fram problemlösning.Spara tid för läraren.Ge helstäckande introduktionsfilmer och självrättande diagnoser. Vi vill att eleverna ska få verktyg att värdera, analysera, uttrycka, tolka, reflektera och granska inom matematiken. Ett komplett läromedel Vi har ett komplett läromedel som helt kan ersätta en matematikbok, men som dessutom kan erbjuda mer än vad en bok kan göra. Läromedlet har ett lektionsflöde i varje avsnitt. Våra fördelar Problembibliotek

Grundskolan Skolverket erbjuder stöd för bedömning i flera ämnen på grundskolenivå. Här i bedömningsportalen finns just nu stöd för bedömning i: Bild Biologi Engelska Historia Fysik Kemi Matematik Moderna språk Musik Religionskunskap Samhällskunskap Slöjd Svenska och svenska som andraspråk i grundsärskolan Åtkomst till de skyddade materialet kräver lösenord. Det är rektorn som ger behörighet till dessa bedömningsstöd. Läs mer om hur du får tillgång till de skyddade materialen Du hittar bedömningsstöd i andra ämnen på Skolverkets webbplats.

Formulär och formativ bedömning Den vanligaste frågan som jag får om Flipped Classroom är vad som händer om eleverna inte tittar på filmerna i förväg. Svaret är förstås att då går det inte så bra. För även om jag inleder lektionerna med en kort genomgång av de mest centrala delarna, blir det svårt för elever som inte har fått den teoretiska grunden genom filmen. Instuderingsfrågor i förväg För att säkerställa att alla elever verkligen tittar i förväg har jag börjat koppla uppgifter till filmens innehåll, som ska besvaras innan lektionen. skulle de svara på tre frågor som alla handlade om innehållet i denna film: Frågorna publicerar jag med hjälp av formulär i Google Drive och när eleverna hade fyllt i det fick jag automatiskt en sammanställning som visade vad varje elev svarat (namnen dolda): Om en cell är grön har eleven svarat rätt och och är cellen vit är svaret fel. Kommer det betygsättas? Aktiva tittare och lektionsstarten Min tanke när jag började med dessa frågor var att påverka hur eleverna tittade på filmerna.

Start - Bedömningsportalen Matteundervisning missar modellering Vilket är det bästa telefonabonnemanget, hur ska trafiken planeras eller varför inte: Hur många vargar ska finnas i Sverige för att upprätthålla en hållbar rovdjurspolitik? För en lång rad båda privata och samhälleliga problem är en matematisk modell själva grunden för att förstå och kunna lösa frågan, antingen vi är medvetna om det eller inte. I gymnasiets kursplan är också matematisk modellering ett centralt innehåll, som eleverna ska lära sig. Hur arbete med matematisk modellering ser ut i yrkeslivet och i skolan har Peter Frejd undersökt. Han är nybliven doktor i matematikdidaktik vid Linköpings universitet. – Det kan bero på att man arbetar inom så vitt skilda fält, allt från penningplacering till trafikmodellering. Det här går igen i såväl läromedel som lärares undervisning. Och fokus i matematikundervisningen ligger inte på modellering. Idag råder osäkerhet, både kring vad matematisk modellering är och hur det ska presenteras i undervisningen, konstaterar Peter Frejd.

Diagnos inför matematik 1 Begreppsbildning | Mattesnille Jag var med i en diskussion om begreppsförståelse och blev inspirerad att skriva ner mina tankar om ämnet. För mig är begreppen det mest centrala i matematiken, utan begreppsförståelse är det väldigt svårt att tycka matematiken är roligt. Det blir lite som att flytta siffror fram och tillbaka om jag får raljera lite. Mitt intresse för matematikens begrepp väcktes när jag läste ”Svenska elevers matematikkunskapar i TIMSS 2007″ och boken ”Att förstå och använda tal”. I den första boken fastslog Bentley att begreppsförståelse kan leda till procedurförståelse men procedurförståelse leder inte alltid till begreppsförståelse. Ett annat exempel är elever som lär sig skriftlig uppställning utan att förstå tanken bakom uppställningen. Vad menas då med begreppsförståelse, i boken ”Mathematics inside the black box” visar William och Hodgen ett exempel för att tydliggöra skillnaden. Beräkna arean av följande rektangel: En fråga som testar elevernas begreppsförståelse skulle istället se ut så här:

tanketavlor2.pdf Matematik | Blommensbergsskolan Länkar Här kommer några bra länkar när du vill öva matte: Länken nedan är till gamla NP. andra tips på länkar: www.webbmagistern.se www.mattemastaren.se www.nomp.se www.mattecentrum.se/ www.mattecoach.se www.mult.se www.desmos.com/calculator LPP Geometri vt15 Tid: ca v10-v14. Omkrets Diameter Radie pi Area Volym Rektangel Cirkel Triangel Parallellogram Romb Pyramid Rätblock Kub Prisma Cylinder Kon Längdenheter Areaenheter Volymenheter Längdskala Vinklar Vinkelsumma Vinkelben Prefix Mantelyta Begränsningsyta Cirkelsektor Pythagoras sats Symmetri Likformighet Areaskala Volymskala Kongruens Parallelltrapets Rymddiagonal Hypotenusa Katet Symmetri Spegelsymmetri Samband och förändring Vi startar terminen med ett arbetsområde om samband och förändring. Förkunskaper som vi kommer att repetera: Samband: Koordinatsystem och att läsa av grafer. Efter arbetsområdet ska du: Begrepp: Centralt innehåll: Bedömning: Tal och algebra

Related: