background preloader

Persuasive-sentence-starters-993455.pdf

Persuasive-sentence-starters-993455.pdf

Creating characters and setting | Mitt öppna klassrum Förmågor: Ni kommer att få arbeta med att utveckla ert skrivande, läsande och strategier för detta inom engelskan. Skrivandet kommer ni få utveckla genom att läsa och skriva om karaktärer och miljö i gestaltande form. Att göra: Vi börjar med att läsa olika miljöbeskrivningar. Här finns en bild för att hjälpa er på traven med personbeskrivningarna och vilka delar man kan beskriva: Vi kommer sedan titta på ett filmklipp ur Divergent samt att jag högläser en del av texten högt för er. Utdraget handlar om personen Four och hans rädslor. Ni ska sedan få en skrivuppgift kopplad till detta. Här är skrivuppgiften: Four har fyra rädslor därav hans namn. Ni kommer få arbeta med kamratbedömning av texterna. Bedömning: Hur du bidrar i samtalen och utvecklar innehållet i dem. Hur du tolkar budskap i text/vidgad text (film). Hur du utvecklar och utrycker dig i dina skriftliga svar i skrivuppgifterna ovan. Hur du visar på strategier och använder dig av dem. Hur väl du ger och använder dig av kamratresponsen.

on incorporating comic strips into your curriculum... school hasn't started yet in our house, but the kids have been hankering for some structure and creativity. so after googling "comic strip templates" and printing up a bunch from this site, (click to link) i spent some time explaining story structure i plunking down the ever present jar-o-markers and turned them loose. and four hours later, i had to force them to stop for a snack before they immediately went back to drawing - FOR ANOTHER TWO HOURS! and since they woke up clamouring for more - i bit the bullet and designed them some very specific templates. feel free to click and take for your kids. okay, take a crack at it - print a bunch of them up and cross your fingers that your kids will like them as much as mine have... because if they do - enjoy your nap-billpaying-manicuring-reading-yogaing-whatever-you-do sort of break. so sad. no one ever warned me about the getting back to life after the massive road trip. who knew?!

Kopia av Linking words 5 Quick Ways to Assess Kids' Writing Progress Is your students' writing all over the map? You likely have some some students struggling with basic mechanics and others working on their authorial flair. Here are five strategies for assessing a wide range of writing skills fairly and easily. X Marks the Spot Too often we teachers grade papers as if we are preparing a manuscript for publication. Incorporate Student Reflection Rather than viewing assessment as something only teachers do, have students complete a self-assessment. Looking for more?

Arbeta språkutvecklande med hjälp av Storybird När vi hade planeringsdag på skolan gick programmet i språkets tecken. En kollega startade upp sitt försteläraruppdrag med inriktning ”språkutvecklande arbetssätt”, vi såg på skolverkets film ”Språk – och kunskapsutvecklande arbete” som en upptakt till fortsatta diskussioner kring hur vi arbetar på vår skola. Vi diskuterade bl.a. hur elevernas språkliga förmågor ser ut hos eleverna, vilka förväntningar vi har på eleverna och hur vi kan undvika att missta oss på elevernas språkförmåga då de t.ex. trots allt har ett rikt vardagsspråk. Vi funderade även över hur vi, i våra olika verksamheter såsom fritids, förskoleklass och skola arbetar språkutvecklande med våra elever och gav praktiska exempel utifrån de olika verksamheterna. Efter filmen, de efterföljande diskussionerna och en kaffepaus var det min tur att på ett mer praktiskt sätt visa hur du kan arbeta språkutvecklande med hjälp av Storybird. Storybird är ett verktyg som lockar ”elever” i alla åldrar. Storybird i förskoleklass

untitled Översätt - SayHi Translate för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes Short stories - two stars and a wish! Take a look at the film before Wednesday, please. Remember that you have to finish your first version on Wednesday. The phrases below are made by Mia Smith and her students in Gothenburg! Thanks! STARS Variation and vocabulary Your language is varied. Clarity and coherence Your text has good flow. Adaption Your writing is well adapted to your theme. Grammar and spelling Good sentence structure and descriptions. WISHES Variation and vocabulary You could vary your vocabulary more. Clarity and coherence Your text could have better flow. Grammar and spelling You can improve the grammar in your text. Sara

The Best Places To Get The “Same” Text Written For Different “Levels” Having the “same” text written for different levels of English comprehension can be a life-saver for a multi-level class of English Language Learners or for a teacher with a mainstream class that includes some students that are facing other challenges. They can be an important tool for differentiation. But where do you get these different versions other than creating them yourself? Here are a few sources, and I hope that readers will suggest more: Newsela provides several “levels” of the same newspaper articles, along with accompanying online quizzes, that students can read and take. News In Levels offers similar resources, but without the ability to track student progress online. For The Teachers has similar leveled articles available for download. Breaking News English Text Compactor lets you paste text into it and then automatically shares different versions with fewer words. Rewordify is like a super-sophisticated Text Compactor on steroids. And it’s all available for free! Related

Editable PowerPoint Newspapers Views 925,852 Filed under Educational , Editor's pick, english, newspaper, resource, school We have just updated our popular editable PowerPoint newspapers. With these you can create your own news headlines, articles and insert your own pictures. Following a couple of requests, we have updated these so that you can now add in your own newspaper name. These spoof newspaper templates could have many uses, including college and school projects and fun cards to send news to your friends and family. The template is also available in portrait (vertical) format and our latest template in the series, the Magazine PowerPoint. If you liked this PowerPoint Template we would appreciate you liking it on FaceBook or Tweeting it. 13 October 2014 Template number 00253 Filed under Educational , Editor's pick , english , newspaper , resource , school You can browse all of our PowerPoint templates or select them by category or colour or by tag.

En deckarhistoria med digitala verktyg Mina åttor har läst olika typer av deckare, bland annat Man kan bara bli hängd en gång och Ridån går upp. Den senare blev de mycket fästa vid och gav dessutom ett bra diskussionsunderlag. Vanligtvis skriver eleverna egna deckare, men tiden är knapp så här i slutet av terminen. Välja karaktär: Pusseldeckarens smarta detektiv, en hårdkokt snut, en psykopat eller varför inte en mix av alla? För att skapa en interaktiv deckarhistoria behöver du: En selfie och googlade bilder.Alfafunktionen i Pages. Tiden då? Beautiful Word Clouds

Related: