background preloader

Using Padlet in the Classroom

Using Padlet in the Classroom

Padlet Now Offers Commenting on Notes Padlet is one of my favorite all purpose ed tech tools. With Padlet you can create a place to collect digital exit tickets, a place for collaborative brainstorming, a place to create digital KWL charts, a place for collaborative bookmarking, and even a place to create a simple classroom blog. My YouTube channel contains a playlist of tutorials on using Padlet in a variety of ways. This week Padlet rolled out a new feature that I think you'll like. Applications for Education If you use Padlet as a tool for group brainstorming sessions the comment feature offers a great way for classmates to ask clarifying questions. Learn how to use Padlet by watching the videos in my playlist embedded below.

padlet ideas reading Vad är Padlet och hur kan du använda det i undervisningen? Jag brukar ofta lyfta Padlet som ett bra verktyg för en rad olika pedagogiska syften jag tänkte här kort stanna upp vid några sådana syften. Först och främst är Padlet är en digital skrivyta för att kunna samla länkar eller tankar tillsammans så att man slipper skriva i ett dokument och på löst papper. Du kan därför också komma åt den när som helst och från vilken enhet som helst. Så här kommer du igång Först skapar du ett konto loggar du in med Facebook- eller Googlekonto men du kan även skapa konto genom att ange din e-postadress. När du sedan har ett konto skapar du bara Padlet genom att klicka på Make a Padlet sedan skriver du in en titel för din Padlet i den högersflik som dyker upp sam om om du vill en kort beskrivning som kanske förklarar syftet med tavlan. Dela elevarbeten Resurs för eget ansvar Jag har t ex satt ihop en samling av instruerande texter för de vanligaste texttyperna. Texttyper i svenska på Padlet Texttyper i svenskaTexttyper i engelska Samla tankar tillsammans

Related: