background preloader

Using Padlet in the Classroom

Using Padlet in the Classroom
Related:  respons och interaktiva tavlorinstruktionsfilmer Youtube etc

Bästa webbsidorna/apparna för att rita, skriva, måla på din skärm Ett webb-whiteboard. Gå in på sidan och börja skriva eller rita. Pixiclip PixiClip är en interaktiv whitebord som gör att du kan spela in din skärm och dela med dig av filmen. När du är klar, kan du hålla din video privat eller offentlig och dela den med andra via sociala medier eller bädda in på en blogg/webbsida. Twiddla Twiddla är en snygg och enkel webbaserad tjänst där du kan rita, lägga in bilder och skriva texter direkt på nätet. Andra förslag Whiteboard.fi: "Whiteboard.fi är ett snyggt och enkelt verktyg för att skapa en gemensam arbetsyta i klassrummet eller med deltagare på nätet.

rethinking.se Teacher's Guide to Using Padlet in Class Educational Technology and Mobile Learnin padlet ideas reading Educational Technology and Mobile Learning: 7 Great iPad Apps for Visual Whiteboarding May 13, 2015 Visual whiteboarding is a powerful technique to integrate in your instructional methodology. It basically consists of representing ideas in a visually interactive way using drawings, shapes, sketches, charts, diagrams and many more.The strength of visual whiteboarding is that it enlivens data presentation and enhances comprehensibility through the use of graphic illustrations. There are several apps ideal for turning your iPad into a visual whiteboard to project on a big screen and share with your students in class. Below are some of our favourite titles to recommend in this regard : 1- Paper “Now Paper gives you the power to create diagrams, charts, and wireframes at the speed of thought. 2- Inkflow “Inkflow works like a word-processor for visual thinking. 3- Educreations “Educreations is a unique interactive whiteboard and screencasting tool that's simple, powerful, and fun to use. 4-Jot! “Jot! 5- Doceri Interactive Whiteboard 6- ShowMe Interactive Whiteboard

Teaching With YouTube Teaching With Video: 9 Tips For Teaching With YouTube by Marlon Gallano Let’s face it, times have changed. The way we learned in school by sitting at a desk with a book, notebook and pencil are no longer the norm. Textbooks and notebooks are being replaced with tablets. The pencil is being replaced by the stylus. Although this sounds like doom and gloom, it’s actually a very good thing. Enter YouTube. If learning, rather than teaching, is the goal, you’ll need to have the attention of the students–and few things commands their attention better than a compelling video. Students are changing, and education must keep up with those changes. Ed note: Most of these appear in the graphic below, but we’ve revised and exchanged a few in hopes of having the best list possible. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

11 Simple Ways To Start Using Technology In Your Classroom Via Edudemic If you’re on the education technology fence, you probably can’t decide which device or app is the best one to really use. You aren’t sure if you want to jump into the edtech pool with Evernote, Moodle, an iPad, a Chromebook, or some other hot new product or service. That’s because there are an overwhelmingly large number of options out there. Seriously. Take a gander at the Apple iTunes App Store and click on the education category after you’re done on Edudemic. And that’s just the apps. What if there was some sort of time-saving handy visual that could help you dream up nearly a dozen new ways to use technology in your classroom? This article was featured on Edudemic on September 16 2014 and was written by Jeff Dunn.

Padlet – ett favoritverktyg! Häromdagen fick jag en fråga på Twitter om jag hade skrivit någonstans om hur jag använder Padlet i undervisningen och kom då på att jag nog bara beskrivit detta i en artikel om digitala ytor för återkoppling i Grundskoletidningen (nr 6 2013). Därför kommer här en lite bättre förklaring: Jag använder många digitala verktyg för att förbättra och effektivisera redan fungerande pedagogiska metoder och arbetsformer, till exempel ett formativt arbete. Ett exempel är att använda digitala ytor för avstämning, till exempel via så kallade exit tickets. Exit tickets är ett bra sätt att ge eleverna möjlighet att förklara hur de till exempel har uppfattat eller tillgodogjort sig undervisningens innehåll. Exit tickets kan se olika ut och formuleringarna skiljer sig åt beroende på vad man vill att de ska reflektera över. För mig och mina elever är det värdefullt att de på ett smidigt sätt kan utvärdera moment i kurserna kontinuerligt så att jag kan förändra och anpassa innehållet i dem.

Plickers! Responsenhet på papper! Jag älskar när jag kan integrera det digitala på ett naturligt sätt, att kunna använda digital teknik även om det inte finns 1-1 i klassrummet. Jag hittade Plickers för en tid sen, men har väntat på att appen ska uppdateras för att få de funktioner som jag eftersökte. Plickers är ett responsverktyg som utgår både från en webbsida och en app. Skapa ett konto på www.plickers.com så synkar webb och app. I webbläsaren gör du i ordning klasslistor över de klasser som du undervisar, du kan också ha en demo klass, dvs lista utan namn. I klasslistan tilldelar du varje elev en siffra, denna siffra ska eleven alltid komma ihåg. Sedan skriver du ut Plickerscards, det finns 40st som är numrerade från siffran 1 till 40. De går att skriva ut i A5 (6-7m räckvidd) eller A4format ( 9-12m räckvidd). Plickers fungerar så att du kan ställa frågor med olika svarsalternativ (max 4st) som du vill veta vad de tycker/kan om. Frågorna går att göra i förväg i webbläsaren eller direkt i appen. Klipp från Youtube;

YouTube adds a custom blurring tool for creators If this sounds a little familiar, that's because YouTube did launch a blur ability in 2012, but that was only for people's faces. This new blurring tool, on the other hand, is for pretty much anything that you want to obscure. All you need to do is draw a square around what you want to block out and the software will automatically do it for you. The cool part is that the blur will persist even as the object moves around, thanks to some tech that figures out video motion on the fly. If you want that blur to remain stationary throughout the clip instead, you can select "Lock" to fix it in place. "While the use cases for this tool are vast, we built this feature with visual anonymity in mind," said Amanda Conway, YouTube's Privacy Lead in a statement.

A Guide to Getting Started With Edmodo Whether you’re new to Edmodo or you’ve been a part of community for some time, we want you to make the most your Edmodo experience. For those looking to learn how to use Edmodo over the summer, here is a guide to help you get started! Sign Up for an Intro Webinar If you just created an account, a great way to get started is to attend one of our bi-weekly webinars. Webinars are free and take place every Tuesday and Thursday – sign up here. Getting Started If you’re anxious to get started right away, here are three things you should do after your create your free account: 1. Groups make it easy to distribute notes, assignments and quizzes, and provide a way for your students to communicate and collaborate. Ideas for Using Edmodo Once you have your groups set up and you know your way around Edmodo, check out some of the creative ways you can use Edmodo in the classroom: Here are 20 ways to use Edmodo. Asking for Help At Edmodo, we want to make sure you are always able to find the help you need.

Related: