background preloader

Matematik - Undervisa nyanlända

Matematik - Undervisa nyanlända
Matematikundervisning på olika språk Övningar, förklaringar och instruktionsfilmer på arabiskaengelskaspanskaryskasomaliskapolskapersiskasomaliska Ett webbaserat läromedel i matematik med uppgifter på olika nivåer. Eleven får kontinuerlig återkoppling och läraren kan ge uppdrag och ha översikt. Finns på arabiska, somaliska, polska, norska, danska, svenska, engelska och snart även dari, pashto och tigrinja. Översatta matteprov Vi kommer efterhand att samla översatta matteprov i skolans nätverk (T-data). Problemlösning Kommer snart: Några av problemlösningsuppgifterna från Skolverkets Problembanken översatta till arabiska och persiska!

http://nyanlanda.veingeskolan.se/matte

Related:  Matte/NO för nyanländaMatematikNyanlända

studiehandledning - Arabiska matematik Katten musen tiotusen Webbplats med lekfull matematik för de yngreWebbmatte högstadiets matematik på svenska och arabiskaMatteboken matematik för grundskolan 3-9 på svenska och arabiskaMattebegrepp på svenska och arabiskaGrundläggande mattebegrepp på svenska och arabiskaMatte med Hamid, genomgångar av högstadiets matematik på arabiska och svenskaTalsystemet, film på svenska och arabiskaEnhetsbyten, film på svenska och arabiskaRäkna med negativa tal, film på svenska och arabiskaBegränsningsyta film på svenska och arabiskaEkvationslösning film på svenska och arabiskaUttryck rektangelns area film på svenska och arabiskaUttryck med variabler film på svenska och arabiskaOmvandlingar mellan areaenheter film på svenska och arabiskaVariabler och uttryck film på svenska och arabiska

Strävorna Senast publicerade aktiviteterSamma area 8C8EAtt väga och jämföra 3A3CVad kan hända? 4D Fyra olika fyrhörningar 8C8EVäga paket och jämföra priser 2A2C3A3CBegreppet pengar 2A3ANyhet!IKT-strävorFrån och med 9 januari och åtminstone två månader framåt kommer vi att publicera en IKT-sträva varje vecka. För att kunna fortsätta ännu längre hoppas vi få in idéer och uppslag från er som har beprövade IKT-aktiviteter att dela med er av. Om du har sådana idéer eller andra synpunkter och önskemål som rör IKT-strävorna, hör av dig till Ulrica.Dalhberg@ncm.gu.se Läs mer om IKT-strävorna >>Blå strävor – matematik i många små stegI Blå strävor – matematik i många små steg finns kompletterande lärarmaterial till de aktiviteter som tagits fram för i första hand elever mottagna i särskolans skolformer. Utvecklingsarbetet med blå strävor pågår, därför läggs en del aktiviteter ut i arbetsversioner så att fler lärare får möjlighet att prova och kommentera innan slutversioner sammanställs.

Nyanlända elever och betyg Många lärare i grundskolan upplever att det är problematiskt att sätta betyg när en elev som är nyanländ till Sverige till exempel börjar skolan sent på terminen. En del lärare tycker det känns orättvist att ge nyanlända elever ett F i betyg och väljer hellre att sätta ett streck när det finns ett litet underlag eller inget alls för att bedöma elevens kunskaper. Streck innebär frånvaro Enligt skolförfattningarna ska streck användas i de fall betyg inte kan sättas på grund av att det saknas underlag för bedömning på grund av en elevs frånvaro. En streckmarkering signalerar att eleven inte har deltagit i undervisningen och är även en indikator på hur skolan lyckas i sin uppgift att främja elevers närvaro. تعلم الرياضيات معنا! – Matteboken

Träna klockan 4 sekunder sedan: Någon fick alla rätt på nivå 7. Fem i som tog 10 minuter. 27 sekunder sedan: Någon hade problem på nivå 2. Halvtimmar som tog 2 minuter. 1 minut sedan: Någon hade problem på nivå 1. Hela timmar som tog 2 minuter. Nedladdning Om nedladdningen Längst ner på sidan finns länken till nedladdningen. Du får ladda ner materialet för egen användning i din undervisning och du får dela med dig till dina kollegor. Kommersiell användning, dvs alla former av försäljning av materialet, är dock inte tillåten. Om innehållet

Viktiga matte/svenska-begrepp på fler modersmål. Studiestöd. Jag har mha våra modersmålspedagoger skapat ett par dokument för att kunna förtydliga viktigt begrepp som jag använder i min undervisning för mina elever med annat modersmål i svenska. Tyvärr har vi inte modersmålspedagoger i alla språk. Men här är Albanska, Arabiska, Dari och Pashto. Några av språken vi har i min klass. Start - Bedömningsportalen För att undervisningen ska kunna anpassas till en elevs förutsättningar och behov behöver skolan göra en pedagogisk kartläggning av elevens kunskaper. Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 är från den 15 april obligatoriskt för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan att använda i det här arbetet. Materialet är avsett att användas för elever i de obligatoriska skolformerna, men kan även användas i gymnasieskolans språkintroduktion. Kartläggningen sker i tre steg och ger skolan stöd i att ta reda på vilka kunskaper en nyanländ elev har med sig när hon eller han börjar skolan i Sverige.

Barnsidan. Matte, klockan, svenska och engelska. Tycker ditt barn att det är tråkigt att träna på multiplikationstabellen och de andra räknesätten? Här hittar du massor av roliga länkar, till övningar och roliga mattespel! Klicka nedan på den blåfärgade texten för att komma till önskat område. Du och ditt barn kommer inte att bli besvikna! Det finns även lite länkar till spel och övningar om klockan.

Blogg - veronicasundervisning.simplesite.com 17. sep, 2016 Vi har precis börjat läsa Harriet Beecher Stowes klassiker Onkel Toms stuga i en bearbetad version av Maj Bylock. Den passar perfekt för mina elever som läser svenska som andraspråk. Syftet med att läsa boken är att eleverna skall få möjlighet att möta skönlitteratur från olika tider och olika delar av världen.

Related: