background preloader

Solförmörkelse 2015 - Läs mer om solförmörkelsen i mars

Solförmörkelse 2015 - Läs mer om solförmörkelsen i mars
Related:  skollänkarNO

Molntjänster i skolan Det blir allt vanligare att skolor och kommuner använder så kallade molntjänster. Molnet är ett samlingsnamn för olika tjänster som gör det möjligt att använda program och lagringsutrymme som inte finns på den egna datorn eller på lokala servrar, utan på internet. Tjänsterna kan nås överallt där det finns nätuppkoppling och ofta kan de användas på datorn, i surfplattan eller på mobilen. Utöver de pedagogiska möjligheterna finns det en del annat man måste tänka på vid användning av molntjänster, inte minst vad gäller hanteringen av personuppgifter. Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för personuppgiftslagen, granskar om användningen av molntjänster lever upp till lagens krav. Exempel på några brister som Datainspektionen har hittar i avtalen mellan skolhuvudman och molntjänstleverantör I regel handlar kritiken om brister i avtalet med tjänsteleverantören och att skolhuvudmannen inte har full kontroll över hur personuppgifter hanteras i molntjänsten.

bild på förnyelsebara energikällor och icke Ice Tray Battery - Kids' Science Wrap a nail with a piece of copper wire, leaving a section of wire extending from below the head of the nail. Repeat Step 1 with the remaining 4 nails and 4 pieces of copper wire. Fill 6 wells of an ice tray with distilled white vinegar. Batteries are comprised of two different metals suspended in an acidic solution. The two metal components are electrodes, the parts of a battery where electrical current enters and leaves the battery. Once the Ice Tray Battery is connected to the LED, you create a complete circuit.

Repetition av texttyper i NP Vi har nu både läst och tittat på skrivlösningar av NP under de sista två veckorna. samtliga prov i muntliga delen är gjorda och kvar är nu att genomföra proven. På tisdag den 17 mars genomför ni läsförståelsen. Här har ni lite att tänka på: På torsdag den 19 mars genomför ni skrivdelen. Här har ni lite att tänka på: En nyhetsartikel finner du i en tidning. Här kan du läsa mer om andra texttyper i en tidning. Det finns många olika sätt att skriva dikt på. Vanliga bildspråk Personifiering: när abstrakta saker som inte går att ta på) får mänskliga företeelse. Liknelse: när en sak jämförs med en annan. Alliteration: När samma ljud eller bokstav upprepas. Upprepning: när samma sak upprepas. Zeugma: Zeugma betyder ok på grekiska, ett ok bär du vatten med så de hänger ner från dina axlar utan att egentligen höra ihop. Ironi: Du säger en sak men menar en annan. Hopning: Viktiga saker upprepas i tre led. Anafor: När samma ord upprepas i fler meningar. Elevexempel

TJERNOBYL-KATASTROFEN Reaktorn vilar innesluten i en sarkofag vid kärn­kraftverket i Tjernobyl. Men reaktorns skydd behöver ständigt förbättras och platsen utgör en fara för många år framåt. 1986 var tolv kärnkraftverk i drift i Sovjetunionen och det planerades att bygga fler. Tjernobyl bara några timmar efter katastrofen. Experiment Natten mellan den 25 och 26 april 1986 skulle en årlig besiktning göras av reaktor­ 4 och man skulle dessutom passa på att utföra ett experiment. I Tjernobyl användes grafitstavar för att bromsa upp den energi som frigörs vid driften av kraftverket. Rutinmässiga kontroller görs fortfarande av reaktor 4 under sarkofagen. Brutna säkerhetsregler Det är nu det börjar gå riktigt illa. I kontrollrummet ser allting dock okej ut på kontrollpanelen och man ger tummen upp för att experimentet kan påbörjas. Kylvattnet minskas och inom loppet av bara 35 sekunder har effekten ökat farligt mycket. Klockan 00.24 svensk tid den 26 april 1986 sprängs reaktorn. Alla ville se branden 600 evakueras

Fossila energikällor Olja, kol och naturgas kallas fossila bränslen och består av organiskt material innehållande kol-, och väteföreningar, som lagrats in i bergrunden. De fossila bränslena olja och gas har sitt ursprung i små vattendjur och växter som dött och blivit liggande på bottnen av hav och insjöar. Så småningom har dessa organiska rester täckts av allt tjockare sedimentlager och därmed utsatts för ökande tryck och temperatur. Tillslut ombildas det organiska materialet till flytande och gasformiga kolväten, råolja och gas. Den olja vi använder idag bildades för mellan 50 och 500 miljoner år sedan. Kol bildas också i processer av omvandling av organiskt material under lång tid. Belastningen på miljön är stor vid förbränning av fossila bränslen.

untitled untitled You Know How This Experiment Ends, But You Should Watch It Anyway Kinja is in read-only mode. We are working to restore service. First off, I have to marvel at how incredible this is to watch and admit that it made me too gawk, giggle, and grin like a child. I can't wait to show people this. That said, does anyone else wonder how much it had to cost to spend the 3 hours pumping out the air, setting up, and conducting this experiment that everyone know the result of? (Again, not wanting to rain on anyone's parade cause I'm damn glad they did it. Flagged It cost the electricity to run the pumps for a few hours. Also I'm sure that the BBC payed a fee and the staff probably enjoyed goofing off for half the day.

Related: