background preloader

Förstå kunskapskraven

Förstå kunskapskraven
På arabiska: Att utveckla ett resonemang i svenska Att resonera om något innebär att du fördjupar din åsikt genom att förklara hur du kom fram till den. Det här är något som du har stor användning av att kunna i skolan, men också på fritiden när du ska argumentera för... Att utveckla ett resonemang i svenska Att pröva och ompröva i slöjd Att pröva och ompröva är något du gör när du gör en massa olika saker – när du spelar spel, lagar mat eller gör om ett klädesplagg till exempel. Att lösa problem och föra resonemang i matematik Matematik finns nästan överallt – i affären, i naturen och i olika konstruktioner till exempel – så det här är en metod som du har användning för i många olika sammanhang. Att föra en diskussion framåt i fysik Att föra en diskussion framåt är ett av kunskapskraven i fysik för årskurs 9.

http://bloggar.ur.se/orkaplugga/category/kunskapskrav/

Related:  skollänkarBFL och annat om lärande2Useful tools

Betyg - Så funkar det! en film Det här är en film för vårdnadshavare i grundskolan om hur betygssättning går till. Den fungerar bra att visa på föräldramöten eller för föräldrar att titta på hemma. Filmen är helt fri att visa och sprida på det sätt ni tycker är lämpligt. Creative Commons-licensen finns längst ner på sidan. Svensk, arabisk, somalisk och engelsk textning går att slå av och på med "Subtitles/CC" nere till höger i videofönstret. Ett samarbetsprojekt pågår nu för att översätta till fler språk. Bildkort och övrigt material Här har vi samlat bildkort och övrigt material som kan fungera som stöd för det språkstimulerande arbetet. Bildkort med text och utan text Här finns bilder med och utan text som ni kan använda i olika lekar. Korten kan användas på många sätt, idéer hittar du bland annat i vår lekdatabas. Du kan till exempel skriva "bildkort" i fritextrutan och sen trycka på knappen Hämta. Vi har reviderat våra bildkort i maj 2015.

Verktyg för att få snabb överblick I fredags la jag ut detta på Facebook: Tanken med inlägget på Facebook var att dela med mig av min lärarvardag. Gensvaret på inlägget var dock stort och en tanke började gro hos mig. Varför inte skriva ett blogginlägg om hur jag genomför snabb återkoppling, direkt feedback och enkla reflektionsövningar i mina klasser? Sagt och gjort, här är nu inlägget.

Kunskapsvägg åk 1-3 Har fått förfrågan om skylten som det står Vår Kunskapsvägg på samt trädet med ugglan i som sitter mitt i på denna bild. Hittar skylten i datorn men tyvärr inte trädet. Den som vill ha skylten kan klicka på den här nedan och sedan spara ner den eller skriva ut direkt. När jag gjorde kunskapsväggen tidigare hade jag inte Svenska som andraspråk och Modersmål med. Det har efterfrågats av flera men tiden har inte räckt till förrän nu. Då jag använt Infomentors magasin Heja för kunskapskraven i svenska, matematik, no och so tidigare har jag gjort det även nu till Svenska som andra språk för att det skulle bli lika. Skolan bör ha fler test – men inte för bedömning utan för inlärning Att använda test vid inlärning är mycket effektivt. Det visar Carola Wiklund-Hörnqvist i sin avhandling och via magnetröntgen förklarar hon också varför. Varför blev du intresserad av ämnet? – Jag utbildade mig till gymnasielärare i psykologi och under utbildningen arbetade jag med ett projekt om hur arbetsminnet fungerar. Vad handlar avhandlingen om? – Jag ville undersöka så kallad testbaserad inlärning, där man alltså använder test i syfte att öka inlärningen och inte för bedömning.

Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning @ Nordström Education Skrivet av Daniel Nordström För er som är intresserade utav att fördjupa Er inom formativ bedömning hittar Ni en sammanställning av filmer och videoklipp. Sammanställningen finns även digitalt i Pearltrees för Er som enkelt vill kunna få en översikt av de olika filmerna och videoklippen. Kunskapsbanken, Övningar på engelska - Unga Fakta Övningar på engelska Material Vi har fått många förfrågningar av lärare om Unga Fakta kan producera material på engelska och vi har därför satt ihop några roliga övningar på för användning i skolan.

Årskurs 1-3 Annons: Till alla årskurser Övergripande mål och riktlinjer 5 lektioner Bild 1 lektion Engelska 2 lektioner Hem- och konsumentkunskap Inga lektioner Kamratbedömning lär om lärandet! När man börjar att arbeta mer formativt blir livet lite jobbigt! Jobbigt för att om man ska effektivisera elevernas lärande krävs ju respons på deras arbetsinsatser och arbeten så ofta som möjligt och så tydligt som möjligt men helst utan poäng, betyg, värdeord eller matriser medan lärandet sker. Hur gör man då för att hinna? Ett sätt att jobba är att inte lägga allt bedömningsarbete på sig själv som lärare utan ta in eleverna som hjälp. Jag talar såklart om kamratbedömning eller kamratrespons eller den strategi som kallas att aktivera eleverna som lärresurser för varandra. För ungefär ett och ett halvt år sedan gjorde jag mitt första stapplande försök genom att låta eleverna bedöma varandras laborationshandledningar.

Related: