background preloader

Orka plugga

Orka plugga

Strategier – en viktig grund att stå på Jag har funderat mycket på vad som utmärker min undervisning, och kommit fram till ordet strategier. Det finns tydligare i kursplanerna nu är tidigare, och jag nämner ordet på var enda lektion i språk jag har. Nyligen skapade jag en bild för att förtydliga förmågorna i språk, och strategierna ligger som en grund för allt det andra. För att göra eleverna medvetna om hur strategierna fungerar och vilka de faktiskt redan använder förtydligare jag hela tiden. ”Nu ska vi göra Simon says. Vi övar också strategier genom att t.ex. spela word game, en favorit bland de allra flesta elever jag haft. De digitala strategierna är något jag brukar ta med i mina föreläsningar, bland annat finns det några i underlagen från engelsklärarkvällen i Göteborg och SETT2015. Den som vill fördjupa sig i ämnet ytterligare bör ta sig tid att läsa Lena Börjessons publikation för Skolverket, Om strategier i engelska och moderna språk.

Varför retorik i skola och förskola? Med kunskaper i att tala, lyssna, samtala, argumentera och analysera ökar självförtroendet och inlärningsförmågan och även gruppdynamiken påverkas positivt. En god retorikutbildning ger elever bättre förutsättningar både i skolan och i livet utanför skolan. En elev som fått retorikträning berättar hon att hon trivs bättre. Hon fortsätter: "Man blir delaktig i undervisningen på ett helt annat sätt om man själv är med i diskussionen. Det ger mer om man är inblandad själv. Barnen rustas helt enkelt till att ta en självklar plats i vårt kommunikativa samhälle. Lärare och pedagoger behöver kunna lära ut retorik på ett korrekt och pedagogiskt sätt.

Orka plugga, studieteknik Upload Malin Frykman Loading... Working... ► Play all Orka plugga, studieteknik Malin Frykman49 videos25,879 viewsLast updated on May 11, 2016 Play all Sign in to YouTube Sign in History Sign in to add this to Watch Later Add to Loading playlists... Schema Id: ASJ Namn: Jonas Aspelin Info: Id: OSD Namn: Daniel Östlund Info: Id: PLALIN Namn: Linda Plantin Ewe Info: Läsförståelsestrategier på svenska och engelska Att arbeta med läsförståelsestrategier är inget nytt för svensklärare, men tack vare det utvidgade kollegiet sprids många bra varianter för att förtydliga och synliggöra detta arbete. Som språklärare har jag inte fått någon formell utbildning kring detta, så inspirationen för min del kommer från nätet. Jag har tittat på de jättetydliga filmerna som Susanne Nystedt har gjort, kollat in Josef Sahlins sida, kikat in på En läsande klass och läst Annika Sjödahls tydliga beskrivningar. Det jag har gjort är att jag har gjort sammanfattningar av de olika strategierna med hjälp av canva.com. att förutspå – to predict att ställa frågor – to ask questions inre bilder – inner images att reda ut oklarheter – to clarify att sammanfatta – to summarize

Retorik – konsten att övertyga Jag planerar för nästa arbetsområde som är retorik, dvs konsten att tala övetygande, samt etos, patos och logos som är ett tals olika delar. Vi ska alltså analysera talen samt skriva egna. I nya kursplanen är tal framlyft så eleverna ges redskap för att möta arbetslivet framöver. I vår kommun har vi som mål att arbeta entreprenöriellt och detta tycker jag ligger väl i fas med det synsättet ,förutom hela arbetssättet formativ bedömning och att som lärare dela med sig av sina planeringar för att lyfta skolan. Talanalys Vad är talares syfte – är det att utbilda, att motivera, att övertyga eller för att underhålla? Några användbara tips på länkar jag snappade upp från Twitter är: En Prezi om talets uppbyggnad och lite kort historik samt talets uppbyggnad här. Svenska tal: Tal som rekomenderas särskilt är: Engelska tal: Tal som rekomenderas här är: Zach Wahls tal om samkönat äktenskap (se nedan) Tala som TED Sist men inte minst så rekomenderar jag Tala som TED, från Årstaskolan. Arbetsmodell

En ö i havet – Att läsa och förstå För att läsningen ska upplevas som meningsfull och angelägen kan läraren skapa ett sammanhang. Genom att texten får möta antingen handling eller tematik i andra texter, bilder, ljud och filmer blir upplevelsen av texten rikare och förståelsen djupare. Förhoppningsvis blir tankarna, perspektiven och insikterna flera. Just nu läser mina sjuor Annika Thors En ö i havet. Parallellt med läsningen får eleverna ta del av andra berättelser som eleverna får tänka, samtala och tankeskriva om. På detta sätt får eleverna referensramar och en möjlighet att relatera det vi läser till något. Eleverna ska uttrycka etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter,Eleverna ska respektera andra människor,Eleverna ska ta avstånd från att människor utsätts för diskriminering och förtryck,Eleverna ska leva sin in i och förstå andra människors situation. Handlingen placeras in i ett historiskt och geografiskt sammanhang med mikrolektioner om bland annat Förintelsen och Kristallnatten.

Studiepaket NPF Introduktion Studiepaketet vänder sig i första hand till dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autismspektrumtillstånd och adhd i ditt pedagogiska arbete, från förskola till gymnasiet. Innehållet är även överförbart till arbetet med andra barn och elever i uppmärksamhets- och samspelssvårigheter. Materialet kan användas som kompetensutveckling i ditt arbetslag eller för egna studier. Studiepaketet är uppdelat i fem moment som består av filmer, föreläsningar, texter och reflektionsfrågor. Utse en person som ansvarar för att boka lokal och bjuder in till gruppsamtalen. Syfte Syftet med studiepaketet är att skolhuvudmannen ges möjlighet att i egen regi arbeta processinriktat genom kollegialt lärande. Mål Målet är att deltagarna efter utbildningen har: Förutsättningar SPSM har sedan drygt 15 år en omfattande distansutbildningsverksamhet. Utvärdering av Studiepaket: NPF Moment Vi rekommenderar att du tar del av momenten i föreslagen ordning.

GT - inget att vifta bort - Mia Smith Många lärare viftar bort digitala verktyg som automatöversättningsverktyg och digitala ordböcker, kanske av okunskap, kanske av rädsla. Men eleverna använder Google Translate oavsett vad vi säger, och att använda verktygen på rätt sätt är en språklig strategi på samma som som att använda en ordbok eller omformulera sina tankar med andra ord. Men hur fungerar det egentligen? Vad ska man tänka på för att inte falla i de fällor som faktiskt finns? Jag har gjort en film riktad till elever kring just digitala verktyg som del av språkundervisningen och språkinlärningen. Vill du lära dig mer om hur Google Translate fungerar? Nej, det här är inget reklaminlägg. Har du elever som är nyfikna på hur vi går vidare?

SpråklIKT - Pedagog Göteborg Ambitionen var en förlängning och utveckling av förra terminens arbete som hade en röd tråd av ”Vems röst hörs”? (Critical literacy) och att göra sin röst hörd (retorik). Val av sommarpratare och mönstertal föll naturligt på Angela Gui en före detta montessorielev och numera doktorand i historia som i sitt sommarprat bland annat berättar om hur hon gått från att vara student till ofrivillig aktivist. Angela har sedan pappan, den svenske bokförläggaren Gui Minhais försvinnande i slutet av 2015 kämpat för hans frigivning. Här kan du lyssna på hennes tal: Sommarprat av Angela Gui. Tillfälle 1 (Lektionspasset är på 160 minuter) Förberedelse – återberättande vad Sommarprat är och om vad talet vi skulle lyssna på handlar om i stora drag.Vi lyssnar tillsammans.Elevaktivitet: Lyssna aktivt genom att skriva ner nyckelord, reaktioner, reflektioner och frågor som du får när du lyssnar.Samtal i par om innehållet.Återkoppling i helgrupp. Uppgift till nästa vecka: Tillfälle 2 Tillfälle 3 Hjälp! Interagera

Kontakt | Kom i kapp I Varberg har vi både utställning och butik. Hör av dig för ett personligt besök i utställningen. Önskar ni förlägga en arbetsplatsträff och kombinera det med ett sinnesstimulerande studiebesök hos oss syr vi gärna ihop ett upplägg för er! Vi har tillgång till konferensrum. Vill du besöka utställningen i Bromma så kontakta först Ulf Forsell för att boka en tid. Butiken i Varberg är öppen kl 8-16, lunchstängt mellan kl 12-13. Varberg Komikapp AB, huvudkontor Stormhallsvägen 4 Postadress: Box 1036 432 13 Varberg Telefon: 0340-66 68 70 Bromma Bällstaågatan 8 (kontoret ligger på Bällstaågatan men i många kartor såsom Google maps står det Bällstaåvägen)Telefon: +46 (0)340-66 68 70E-mail: info@komikapp.se Försäljning: Eva Söderbaum Försäljningschef Telefon: +46 (0)708- 42 36 09 Ulf Forsell Säljare Distrikt: Dalarna, Jämtland, Norrbotten, Södermanland, södra Stockholm, Värmland, Västerbotten, Västmanland och ÖrebroE-mail: ulf.forsell@komikapp.se Telefon: +46 (0)723-69 06 30 Linus Stridsman Karin Molin Logistik:

Listening strategies | Welcome to English, step 3-4 (Spring 2015) Listening Listening is considered to be the most difficult skill by language learners because we not only have to understand the grammar of the language, but also the speed, pronunciation, intonation and choice of words that the speaker uses. All these factors combined make listening very hard. Luckily, there are some tips and help for you and here I will talk about some strategies to help you become a better listener. Strategies Pre-listening Pre-listening activities are an important part of becoming a better listener. It is important to predict what you are going to hear. – Think about what you already know before you listen: the topicgenre (news, interview, speech..)the situationthe country in which the language is spoken – Signals such as: “I´m afraid that..” -Connectors such as: although..On the one hand…on the other hand (signals two contrasting ideas) – Sequencers such as: firstly, secondly, next, finally…. , cheese and tomatoes for the main idea? First, listen for the main idea.

Related: