background preloader

Fri ljudredigerare och -inspelare

Fri ljudredigerare och -inspelare
Audacity is available for Windows®, Mac®, GNU/Linux® and other operating systems. Check our feature list, wiki, and forum for more information. februari 05, 2014: Audacity Unconference (AU14) Further to our recent announcement, our planned "Audacity Unconference (AU14)" will now take place on 11th and 12th July 2014 at UCLan in Preston, England. Please see our Audacity Unconference 2014 wiki page for details. oktober 21, 2013: Audacity 2.0.5 Released Audacity 2.0.5 replaces all previous versions. (OS X) Crashes when importing audio files are fixed. BOSSIE 2013 Awards: In September, Audacity was listed as a top pick in InfoWorld's BOSSIE 2013 category for "Best open source desktop apps and mobile platforms". Fler nyheter... Related:  Digital literacy

Educational Technology and Mobile Learning: 3 New Digital Storytelling Apps f... April 17, 2014 In today's post, I am sharing with you three useful iPad apps for storytelling. These apps are newly featured here and they are ideal for helping young learners unleash their creativity through story telling. Have a look and share with us what you think of them: 1- Amazing App Stories Amazing App Stories provides a community space for collaborative fiction writing. Little Story Maker offers a good way to enjoy your personal pictures and stories with your child. Strip Designer allows you to tell stories through comics. 5 Ways to Create a Stop Motion Animation User Reviewed Two Methods:Using Stop Motion SoftwareUsing Free Video EditorsCommunity Q&A If you were wondering how they create movies such as Wallace and Gromit or those funky LEGO shorts online, your search is over. Ad Steps Method 1 Using Stop Motion Software 1Choose your camera. <img alt="Image titled Unnamed47" src=" width="728" height="546" class="whcdn" onload="WH.performance.clearMarks('image1_rendered'); WH.performance.mark('image1_rendered');">3Find objects and figures to use in your movie. Method 2 Using Free Video Editors 1Learn the pros and cons. Community Q&A Add New Question Where can I buy a camera for stop motion animation? Ask a Question Video Tips If objects are going to be moving limbs, make sure you can keep them in that one position without holding on to them. Warnings Article Info

IKT del 4 Del 4 i serien TIPS på IKT i skolan handlar om verktyg som skapar ordmoln. Ordmoln är ett verktyg som kan användas till olika saker. De kan hjälpa till att analysera en text t ex genom att synliggöra vilka ord som är vanligast förekommande i texten. Den informationen kan sedan hjälpa eleverna att utveckla sitt skrivande. På samma sätt kan man t ex synliggöra vad som står i läroplanen i ett ämne eller i någon annan text (eller på en hemsida). Olika verktyg om man vill jobba med ordmoln: Wordle (www.wordle.net/) Är den mest kända tjänsten för att skapa ordmoln. Tagxedo (www.tagxedo.com/) Går att anpassa en hel del, bl a vilken form ordmolnet ska ha. I övrigt har det liknande funktioner som wordle har. Tag-cloud generator ( Klistra in en länk till en hemsida så skapas ett 3-dimensionellt ordmoln. Tagul ( Skapar ordmoln i form av olika figurer. Betaversionen är gratis. Ordmoln i html 5. Väldigt lättanvänt.

Digital Literacy del 15 När du är aktiv på nätet, i sociala medier mm så märker du snart att du hittar massor med bra tips, länkar, bilder, filmklipp mm som du vill spara för att du någon gång i framtiden kommer att ha nytta av dem. När du senare vill hitta länken/bilden/filmklippet så minns du inte var det var du såg den. Var det en favorit i twitter eller favoritmarkerade du sidan i din webbläsare eller var det någon annanstans du såg länken/bilden/filmklippet? Nedan följer olika program och tjänster som kan hjälpa dig att organisera digitalt material som du vill kunna hitta tillbaka till. Många av tjänsterna fungerar även bra för att samla länkar till eleverna när du jobbar med ett ämnesområde i skolan. Padlet Gratistjänst. Pearltrees www.pearltrees.com/ Gratistjänst där du samlar och organiserar det du gillar på nätet i en struktur med pärlor som sammanbinds med varandra. Symbaloo www.symbaloo.com/ Visuell ”desktop”, d v s arbetsyta där du lägger in det du vill ha åtkomst till.

Att skriva filmmanus Film är ju fantastiskt roligt. Kul att spela in, roligt att titta på…. men ganska krävande att skriva manus. För att resultatet ska bli riktigt bra kan eleverna skriva Storyboards, men det är svårt och mycket tidskrävande. Eleverna presenterar sina noveller i mindre grupper som jag bestämt. Varje punkt ovan motsvarar ett antal scener. Filmtekniska inslag planeras för varje scen. Anslag – olika sätt att börja filmen anslag1 (en allvetande berättare – De misstänkta)anslag2 (direkt in i handlingen – James Bond intro)anslag3 (tillbakablickar/ramberättelse – Forrest Gump)anslag4 (presentera karaktärerna i en lång dialog – The usual suspects) Hur dramaturgin i en scen byggs upp Eleverna får på sig en hel dag att filma och några lektioner för att redigera. Alla skolans elever får se niornas filmer.

IKT-dagen med samplanering | Gränslöst digitalt lärande När vi först började bolla tankarna om att ha en studiedag i IKT på vår skola, så såddes ett frö om att även försöka få tid till att samplanera ett ämnesövergripande arbetsområde. Även om fokus skulle ligga på digitala verktyg i undervisningen, är det ändå alltid innehållet i undervisningen som ska spela den största rollen. I läroplanen står det tydligt att att lärarna ska samarbeta om elevens kunskapsutveckling och arbeta ämnesövergripande. I Skolverkets förslag till förändringar för läroplanen så betonas det till och med att det måste ske flera gånger under elevens skolgång. En anledning till att vi måste samarbeta bättre är för att minska stressen hos eleverna. Genom att skapa breda uppgifter som kan bedömas av flera ämneslärare så kan elevernas arbetsbörda minska. För att skapa någon sorts stödstrukturer för våra kollegor, så tog jag på mig att göra en mall med vad som var viktigt att tänka på vid planeringen av ett gemensamt arbetsområde.

Skapa grupper – Kooperativt Lärande Att få eleverna att arbeta tillsammans i grupper är en viktig del i Kooperativt lärande (KL). Det är genom det sociala samspelet som eleverna skapar och utvecklar sin kunskap. Därför är det av största vikt att du som lärare skapar grupper för lärande. Grupperna du skapar kan se olika ut beroende på vad du vill uppnå med din undervisning. Många har skrivit om gruppens betydelse för inlärningen. 1. Slumpmässiga grupper: Ett sätt att välja grupper är att slumpa grupperna. Elevvalda grupper: Att låta eleverna välja grupper själva är oftast inte att rekommendera då det kan leda till att en del blir utanför eller att de väljer sina kompisar som de har svårt att koncentrera sig tillsammans med. Lärarvalda grupper: Att läraren väljer grupperna är det bästa sättet att se till att grupperna blir heterogena, vilket leder till störst utveckling inom kooperativt lärande (se punkt 4). 2. Beroende på vad uppgiften är och vilken struktur du ska använda kan gruppstorleken variera mellan 2 och 4 elever.

Ger vi eleverna utrymme att ta ut svängarna kommer lärandet till liv i spännande former Mia Smith är legitimerad lärare i engelska och tyska, år 6-9 och undervisar på Valhamraskolan i Partille. För många av Sveriges lärare är hon också en av ämnesspanare på uppdrag av Lärarnas Riksförbund. Det är naturligtvis ingen slump. Mia vet vad hon talar om och hennes lärargärning bygger på väl förankrade pedagogiska metoder i kombination med nytänk. – Vi hamnar alla som språkanvändare i lägen där vi saknar ett ord eller uttryck vi vill använda, eller där vi stöter på något som vi inte förstår. Programmering i Scratch Mia återkommer till möjligheterna som finns i våra kursplaner och att begränsningarna för vad vi kan göra egentligen bara existerar inom oss själva. Johannes Holmgren som tog sig an uppgiften tyckte att det var ett spännande sätt att få berätta ett innehåll och få mottagaren att bli delaktig i storyn. – Jag lockades av uppgiften på så sätt att den var annorlunda och därför en intressant utmaning.

Digital kompetens bortom verktyg och appar | Programmering Stockholm I efterdyningarna av regeringens beslut om att stärka digital kompetens i styrdokumenten har jag hamnat i många debatter i sociala medier. Mellan raderna läser jag in olika typer av kritik, som i mångt och mycket bottnar i oro. Vi måste bli tydligare i att förklara vad digital kompetens är och varför det är viktigt. Det digitala är inte något ytligt krimskrams som lärare använder för att skoja till lektionerna lite. Jag berörde det i inlägget om Varför programmering här. Digital kompetens handlar inte om att hantera appar. Det absolut viktigaste av den digitala kompetensen är demokratiaspekterna som vi måste sträva efter att komma åt. Det handlar inte om appar. På regeringens uppdrag har Totalförsvarets forskningsinstitut tagit fram en kartläggning om Hatbudskap och våldsbejakande extremism i digitala miljöer som presenterades i januari 2017. Att vi 2017 talar om alternativa fakta, är ett resultat av att vi ignorerat komplexiteten i digitaliseringen för länge, menar jag. /Karin

Related: