background preloader

Fri ljudredigerare och -inspelare

Fri ljudredigerare och -inspelare
Audacity is available for Windows®, Mac®, GNU/Linux® and other operating systems. Check our feature list, wiki, and forum for more information. februari 05, 2014: Audacity Unconference (AU14) Further to our recent announcement, our planned "Audacity Unconference (AU14)" will now take place on 11th and 12th July 2014 at UCLan in Preston, England. Bookings are now being taken. Please see our Audacity Unconference 2014 wiki page for details. oktober 21, 2013: Audacity 2.0.5 Released Audacity 2.0.5 replaces all previous versions. (OS X) Crashes when importing audio files are fixed. BOSSIE 2013 Awards: In September, Audacity was listed as a top pick in InfoWorld's BOSSIE 2013 category for "Best open source desktop apps and mobile platforms". Fler nyheter...

http://audacity.sourceforge.net/?lang=sv

Related:  vanessacarreracasserbergDigital literacy

Feast Your Eyes on This Beautiful Linguistic Family Tree 552K 18.4KShare337 When linguists talk about the historical relationship between languages, they use a tree metaphor. An ancient source (say, Indo-European) has various branches (e.g., Romance, Germanic), which themselves have branches (West Germanic, North Germanic), which feed into specific languages (Swedish, Danish, Norwegian). Lessons on language families are often illustrated with a simple tree diagram that has all the information but lacks imagination.

Educational Technology and Mobile Learning: 3 New Digital Storytelling Apps f... April 17, 2014 In today's post, I am sharing with you three useful iPad apps for storytelling. These apps are newly featured here and they are ideal for helping young learners unleash their creativity through story telling. Have a look and share with us what you think of them: 1- Amazing App Stories Amazing App Stories provides a community space for collaborative fiction writing. Write a small paragraph and see how the stories evolve, and get a lot of amazing reading in return. Blog 4 of The Best Podcasts Creating Apps for Teachers March 10, 2015 Podcasts are audio shows created with the intent to communicate an idea, tell a story, or to simply share audio recordings of whatever sort. In everyday sense of the term, podcasts are also used to refer to video recordings though many prefer to use the technical terminology: vidcasts or videocasts to refer to them. The educational potential of podcasts is huge and students can use them for a variety of purposes some of which include: delivering research content, creating and sharing audio (video) stories, recording and sharing learning experiences with others and many more.

5 Ways to Create a Stop Motion Animation User Reviewed Two Methods:Using Stop Motion SoftwareUsing Free Video EditorsCommunity Q&A If you were wondering how they create movies such as Wallace and Gromit or those funky LEGO shorts online, your search is over. Although creating stop motion animation is not difficult, it is time-consuming and repetitive. As long as you're patient, this makes a fantastic hobby that may even grow into a career. Students’ Descriptions of Effective Teachers How can we become effective teachers? What do we need to do to better help our students and endow them with necessary skills and strategies, so they can continue obtaining knowledge independently? Receiving proper teacher education, attending professional conferences, observing experienced instructors, and conducting classroom research are only a few of the many tools that teachers can use to develop as professionals.

Att skriva filmmanus Film är ju fantastiskt roligt. Kul att spela in, roligt att titta på…. men ganska krävande att skriva manus. För att resultatet ska bli riktigt bra kan eleverna skriva Storyboards, men det är svårt och mycket tidskrävande. Dessutom är min erfarenhet att eleverna ändå gör ändringar och improvisationer när de väl filmar. Men ska filmen bli bra förutsätter det att manuset bygger på en trovärdig och genomförbar historia. Enklaste appen för att göra en podcast Spela in i appen, klipp och ändra ordning på dina inspelningar med fingret, publicera inifrån appen. Opinion hjälper alla som vill göra en podcast, men inte vill hålla på med teknik. Säkert har du lyssnat på podcaster. del 4 Del 4 i serien TIPS på IKT i skolan handlar om verktyg som skapar ordmoln. Ordmoln är ett verktyg som kan användas till olika saker. De kan hjälpa till att analysera en text t ex genom att synliggöra vilka ord som är vanligast förekommande i texten.

Reciprok läsning gav bra elevresultat 150 gymnasieelever deltog i Sandra Håkanssons undersökning om undervisningsmetoder vid läsning av skönlitteratur på spanska. Under treveckorsperioder läste eleverna sina böcker enligt en av metoderna ”reciprok läsning”, ”läsning med nyckelord” eller ”läsning utan instruktioner”. De olika metoderna utvärderades med hjälp av ett ”cloze test” och ett ordförrådstest. – ”Läsning utan instruktioner”, vilket innebär att endast läsa, var den metod som gav mest ojämnt resultat och var minst framgångsrik. De elever som det gick bra för hade jobbat intensivt med texterna, använt gloslistor och slagit upp nästan alla ord.

Gränslöst digitalt lärande När vi först började bolla tankarna om att ha en studiedag i IKT på vår skola, så såddes ett frö om att även försöka få tid till att samplanera ett ämnesövergripande arbetsområde. Även om fokus skulle ligga på digitala verktyg i undervisningen, är det ändå alltid innehållet i undervisningen som ska spela den största rollen. I läroplanen står det tydligt att att lärarna ska samarbeta om elevens kunskapsutveckling och arbeta ämnesövergripande. I Skolverkets förslag till förändringar för läroplanen så betonas det till och med att det måste ske flera gånger under elevens skolgång.

Hokusai Audio Editor för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes

Related: