background preloader

Håna de inte för att dem skriver konstigt

Håna de inte för att dem skriver konstigt

http://spraktidningen.se/artiklar/2015/02/hana-de-inte-att-dem-skriver-konstigt

Related:  Språksociologi - insändare om språkets förfallSvenska språketKrönikordom, de, dem

Bananen kostar typ fem kronor Typ i betydelsen 'ungefär, sisådär' är inget modeord. Det har överlevt ett kvartssekel och nästan tio generationer av gymnasieelever. Vi gjorde ett test på en skola i Stockholms närhet. Trehundra gymnasister fick svara på tre öppna frågor, som det inte var så lätt att ge exakt svar på, till exempel Hur mycket kostar en banan?

Efter det nationella provet blev det dags för språkhistoria i Svenska 3 Efter det nationella provet är det många elever som upplever att kursen är klar. Jag brukar därför försöka ha kvar något område som jag kan arbeta med efter det nationella provet. I år blev det språkhistoria i kursen Svenska 3. Personligt meddelande Till den ganska stressade blonda kvinna i grön Volkswagen Golf, årsmodell 2004, som låg efter mig på Skälbyvägen mellan Hässelby och Barkarby och vidare mot Kista norr om Stockholm strax innan klockan 12 idag. Jag förstår att du fann det här med att jag höll hastighetsgränsen på alla 30- och 50-sträckor oerhört provocerande. Du gjorde det ganska klart genom att köra uppskattningsvis 15 centimeter bakom min bil i närmare fyra kilometer, försöka köra om mig vid ett rödljus (innan du i sista sekund upptäckte den där Volvon och insåg att vi inte körde på en enkelriktad väg), för att sedan slutligen argt accelerera in till höger om mig när vi nådde en 70-väg och köra om mig på insidan. I drygt 100 kilometer i timmen.

Språket förändras ständigt och bruket vinner över normen Min kollega Henrik Birkebo i Trollhättan har skrivit en mycket uppmärksammad debattartikel i Svenska Dagbladet, Nu är det dags att slopa de och dem, som föreslår en språkreform av skriftspråksformerna de och dem. Reaktionerna på artikeln vittnar om olika bevekelsegrunder och möjligen olika syn på hur språk utvecklas. Jag ser två huvudfrågor som delvis blandas samman:Hur förändras språk? Vilken är skolans roll? Hur förändras språk? Vi som undervisar i svenska är ganska överens om hur språkförändring går till, eftersom det är något vi undervisar om, åtminstone i högre årskurser.

SMS-språket hotar psyket - Nyheter - m.hn.se Svenska språket håller på att bli lika platt som en plattskärm. Som relativt nyutbildad lärare oroas jag över det själlösa, på gränsen till döda, språk som många elever i gymnasieskolan uppfattar som riktig svenska. Många ungdomar riskerar att hamna i besvärliga livssituationer om förflackningen av språket får fortsätta. Språket är basalt och det är en inträdesbiljett till ett rikt liv. I tidigare debatter angående språkutveckling kontra teknikens under, bra eller dåligt, har bland annat SMS-språket debatterats utifrån aspekten fördumning. Men jag vill ta diskussionen ett steg längre, till den psykiska hälsan.

Hårlössen bränner ut oss 26 februari 2013 Ser man på. Nu ska det utredas. Av Försäkringskassan. Det här med varför folk mår så dåligt, och framför allt kvinnfolk. Våra manliga politiker kan fortfarande inte begripa hur det kommer sig att kvinnor mår så mycket sämre. När vi lever i världens mest jämställda land. De, dem eller dom – Malte Persson reder ut begreppen Förslaget att ersätta "de" och "dem" med "dom" vållar starka känslor. Malte Persson tycker inte att vi ska ge upp så lätt om de svenska skolbarnens grammatikförmåga. En debatt om huruvida ”de” och ”dem” bör ersättas med ”dom” pågår i framför allt Svenska Dagbladet.Den har viss likhet med andra liknande debatter: en förment progressiv åsikt uttrycks (varför tvinga barn att lära sig matte när det finns miniräknare?) varefter denna åsikt bemöts med såväl förnuftiga invändningar som konservativa ryggmärgsreaktioner. Ja ... Vi som älska ett rikt språk med många skilda stilnivåer äro självfallet emot stolligheter av detta slag, och för min del finge man gärna även återinföra pluralformer, konjuktiv och satskommatering.

Vem äger svenskan? I över två veckor har min fritid handlat om svenska språket. Människor har sökt upp mig för att vittna om språkets betydelse i deras vardag. Språket som verktyg att inta verkligheten, språket som inre klangbotten, språket som identitetsmarkör, språket som utsorteringsinstrument (kan du inte svenska får du inget jobb). Jag visste inte att språkfrågor fyller människors vardag och är avgörande för deras självbild. Germanerna syns i varenda mening Germaner var vad romarna för tvåtusen år sedan kallade de människor som levde utanför romarriket, i nuvarande Tyskland och Skandinavien. De försvann aldrig därifrån, och vi som lever i de områdena nu är i viss utsträckning deras efterkommande. Germanerna talade ett gemensamt språk, som är ursprunget till både svenska och en rad andra språk: danska, norska, tyska, engelska med flera. Det gemensamma språket finns det inga uppteckningar av, men på 300-talet översatte en man vid namn Wulfila Bibeln till gotiska, ett språk som inte hade hunnit skilja sig så mycket från det gemensamma. En del av bibeltexten finns kvar.

Related: