background preloader

Håna de inte för att dem skriver konstigt

Håna de inte för att dem skriver konstigt

Värna det svenska språket! - Trelleborgs Allehanda Jag undrar hurlänge ”engelska sjukan” ska få härja och sprida sig? Sjukan att blandat in engelska ord, namn och uttryck i alla sammanhang. Varför ska vi göra det? Jag tycker att vi borde värna om vårt svenska språk! Har till och med hört gymnasister säga: ”Jag är så fucking trött i dag.” Att plocka uppett eller annat låneord från franska, tyska eller engelska, eller varför inte helt andra språk, är helt i sin ordning tycker jag. Kina kommer ju starkt numera. Bananen kostar typ fem kronor Typ i betydelsen 'ungefär, sisådär' är inget modeord. Det har överlevt ett kvartssekel och nästan tio generationer av gymnasieelever. Vi gjorde ett test på en skola i Stockholms närhet. Trehundra gymnasister fick svara på tre öppna frågor, som det inte var så lätt att ge exakt svar på, till exempel Hur mycket kostar en banan? Tanken var att locka fram så många uttryck som möjligt för ungefärlighet, utan att det framgick att detta var vår avsikt. I senaste upplagan av Svenska Akademiens ordlista, SAOL, står att typ är ett substantiv. Var detta bara en krusning på språkets annars så spegelblanka yta? Detta är tio-i-topplistan för begreppet 'ungefär sisådär': typ: 40 procentkanske: 31 procentungefär: 19 procentväl: 9 procentcirka, ca: 6 procentnog: 4 procentvenne: 3 procent välle: 1 procent Några varianter, som sisådär och nåt sånt, fick under en procent var. Ordet venne står för 'vet inte'. Testdeltagarna fick två kontrollfrågor, där undersökningens syfte framgick klart. Han kommer klockan 18

Tala med bönder på bönders vis - Ung - nynashamnsposten.se Visste du att det finns ett sätt många individer agerar efter, utan att de själva är medvetna om det? En handling som växer fram. Till en början tror man sig vara för oberoende av omvärlden för att bry sig. Men med åren lär man sig hur det ska gå till, man börjar sköta det snyggare och smidigare. I vuxen ålder är man i princip proffs på det. Det som dessa intelligenta individer gör är att de varierar sitt sätt att kommunicera beroende på vem de för en konversation med. De har koll på vem de kan prata slarvigt med, vilket ordförråd och tonfall de kan använda, och med vem det är dags att skärpa till språket. För sina föräldrar kan man tydligt visa vilket humör man är på, till exempel med korta och otrevliga meningar för att så snabbt som möjligt avsluta samtalet. Samtal med bekanta är en aning mer ansträngande. Frågan är då om vi vinner eller förlorar på att använda oss av denna metod? Det gör du inte när du glider in på en doja och tror att bossen är din ”brorsa”.

SMS-språket hotar psyket - Nyheter - m.hn.se Svenska språket håller på att bli lika platt som en plattskärm. Som relativt nyutbildad lärare oroas jag över det själlösa, på gränsen till döda, språk som många elever i gymnasieskolan uppfattar som riktig svenska. Många ungdomar riskerar att hamna i besvärliga livssituationer om förflackningen av språket får fortsätta. I tidigare debatter angående språkutveckling kontra teknikens under, bra eller dåligt, har bland annat SMS-språket debatterats utifrån aspekten fördumning. Språket är basalt, äger vi ett ordfattigt språk kan vi inte kommunicera med andra optimalt, vi kan inte göra oss förstådda, kan inte försvara oss utan att slåss eller uttrycka alla våra känslor fullt ut och då kan vi inte heller läka oss själva, eller andra, när vi går sönder. Dessa rumphuggna versioner av riktiga ord stannar inte i mobilen, de hamnar på papper! Är detta frukten av att många ungdomar i dag lever i ett enda stort virvlande töcken av plattskärmar, mobiltelefoner, Ipodar (heter det så?) Li Hillker

"Svenska språket dör ut på landets universitet" Naturvetare slår larm: Studenterna kan inte längre föra ens en populärvetenskaplig diskussion på svenska. I regeringens proposition om högskolan framstår kunskap i utländska språk som viktigare än kunskap i svenska. Ändå har engelskan redan nu en så stark dominans i vissa ämnen att studenterna inte ens lär sig grundläggande termer på svenska. Utvecklingen är oroande, anser en grupp naturvetare. Det är lätt att lovsjunga den högre utbildningens internationalisering. Det ökande bruket av engelska ger studenterna tillgång till goda läroböcker, utbyten och internationell arbetsmarknad. Men internationaliseringen har hittills också inneburit ett slumpmässigt införande av engelska. Språket är vårt redskap för att andra skall förstå våra tankar. De förslag till skydd av svenska språket som väckts genom betänkandet "Mål i mun" bereds nu till en proposition inom samma departement som lagt fram högskolepropositionen. Därför behöver högskolan både svenska och engelska! * Internationalisering;

Så ser framtidens språk ut Inte sedan 1906 har Sverige genomdrivit en stavningsreform. ”Stafningsukasen”, som den kallades, innebar att man förenklade stavningen av bokstäverna ”v” och ”t” i det svenska språket och därmed var den så kallade ”gammalstavningen” på väg bort. Någon snarlik reform har vi inte att vänta inom någon nära framtid, tror Susanna Karlsson, språkvetare på Språkrådet. – Nej, vi fokuserar på andra typer av reformer i dag. Till exempel arbetar vi med hur man ska skriva på textnivå snarare än stavningsnivå. Men en fråga som möjligen skulle kunna leda till en större förändring, säger hon, är den om man borde byta ut subjektet ”de” och objektet ”dem” mot ett gemensamt ”dom”. – Det är väl den enda frågan som man på riktigt diskuterar. Ingen närstående omvälvande reform. – Och det är ”hen”. Allt annat än unikt är de förvärvade lånorden, som utgör en stor del av det svenska språket. Var de kommer ifrån kan däremot komma att förändras. I framtiden? – Det är väldigt svårt att veta. Inskickade ord 2011

”Tekniken är inget hot mot svenska språket” Twitter, mejl, sms, facebook och bloggar. I dag kommunicerar vi på sätt som ingen kunde drömma om för bara tjugo år sedan. Och det påverkar hur vi skriver. ”Många tror att unga blir sämre på att läsa och skriva men utvecklingen kan i stället betyda att de får en högre skriftspråklig kompetens,” säger språkkonsulten Anna Antonsson till DN.se. Efter den industriella revolutionen fördes en debatt i Sverige om hur teknikutvecklingen hade förändrat språket. En stor mängd lånord från engelskan bidrog till att förändra det svenska språket och många var oroade över utvecklingen. Den industriella revolutionen varade i hundra år. Dagens teknik har slagit igenom på betydligt kortare tid. I dag skriver fler än någonsin tidigare – och vi skriver betydligt mer. – Eftersom fler skriver i dag, och i fler sammanhang, blir skriftspråket alltmer varierat och föränderligt, menar språkkonsulten Anna Antonsson. På vilka sätt har förändringen märkts av? – Kommunikationsmönstret går mot en ökad skriftanvändning.

Svenska Dagbladet Stor eller liten bokstav? Evig fråga. Svenskan är, i likhet med franska och till skillnad från engelska, ett liten-bokstav-språk. Så till exempel vid adjektiv som avletts av namn: strindbergsk berättarteknik. Vanligaste problemord är internet, som förr sågs som namn och skrevs Internet, men numera hellre betraktas som vanligt substantiv, internet. Språkhistoria I Svenska 3 Pm-uppgift om språklig förändring Du har just börjat läsa på universitetet. Den första uppgiften din lärare ger dig är att skriva ett pm på temat språklig förändring. Det innebär att du med utgångspunkt i en frågeställning ska sammanställa fakta och åsikter från olika källor, analysera dessa samt dra slutsatser. Om språklig förändring Alla språkforskare är överens om att språk förändras – det är en naturlig del av många språks utveckling. 1. Under det senaste decenniet har det skett förändringar i användandet av pronomen i det svenska språket. Presentera frågeställningen. Rubrik: Hen och en i svenska språket Källor: Läroboken Svenska Impulser av Carl Johan Markstedt och Sven Eriksson (pdf-fil på vklass)och artikel från Dagens Nyheter: 2. Det svenska språket har utvecklats genom kontakt med andra språk. Presentera frågeställningen. Rubrik: Nya ord i svenska språket

Related: