background preloader

1:1 i klassrummet – analyser av en pedagogisk praktik i förändring

1:1 i klassrummet – analyser av en pedagogisk praktik i förändring

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/37829

Related:  tidskrifter forskningpapperslöst klassrumIKT

Mediedagen 2014: Bok, webb-tv och digital radio ökar [NORDICOM] Mediebarometern 2014: Användningen av medier en genomsnittlig dag 2014 uppvisar inte några dramatiska förändringar från 2013. Resultaten är, utifrån hur utvecklingen ser och har sett ut, högst rimliga. 2014 års resultat visar att användningen av dagstidning, tv och radio online fortsätter öka (samtliga med tre procentenheter), men att användningen av vanliga tv- och radioapparater och pappersprodukter fortfarande är betydligt högre. Mediedagen 2014: Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 2014 (procent) Nyheter detalj - Tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet Nyhet: 2015-02-16 Pressmeddelande från Göteborgs universitet 2015-02-16 Satsningen på datorer och läsplattor i klassrummen ställer nya krav på lärarna att hantera undervisningen.

Typ av berättandeuppgift spelar roll! — språkforskning.se Hälften av barnen fick berätta den personliga berättelsen först och hälften den fiktiva berättelsen först. Barnens berättelser analyserades på tre sätt. 1. Antalet ord i de båda berättelserna (minus repetitioner, självkorrigeringar och tvekord). 2. Att googla – är det så enkelt? Mina 7or har fått varsin dator. Är det bra så? Sätt igång och jobba? Nej, vi måste faktiskt lära dem använda den också. Datahjälp ger elever aha-upplevelse - Söderköping Det kan handla om talsyntes där eleven får ord och texter upplästa, rättstavningsprogram för både svenska och andra språk, hjälp att hitta rätt ord när man skriver eller att enkelt kunna ladda ner skolmaterial på datorn eller läsplattan och få den uppläst. Möjligheterna och antalet program ökar hela tiden. Allt det här finns i en bas på alla datorer inom alla stadier i Söderköpings skolor. Alla elever i klass 8–9 på högstadiet i Ramunderskolan har sedan i höstas egna datorer, dessutom får klass 7 egna nu till hösten 2015. På Nyströmska gymnasiet har eleverna sedan några år tillbaka egna datorer. – För många blir det som en helt annan värld.

Fem förmågor som behövs för att kunna berätta — språkforskning.se Det finns flera studier som visar att berättande är ett av de områden där skolbarn som har haft språkstörning/språkförsening i förskoleåldern kan ha kvarvarande svårigheter. Vad är det som gör berättande särskilt utmanande? Judith Johnston lyfter fram fem olika förmågor som man behöver ha för att kunna berätta en berättelse. Eget eller andras material på webbsidan? - Pedagog Stockholm Se upphovsrätten som en möjlighet att skapa och visa upp material och lär eleverna vilka rättigheter de har till sina egna verk. Det säger Kristina Alexanderson, chef för internet i skolan på Stiftelsen för internetinfrastruktur. Kristina Alexanderson ansvarar för Webbstjärnan (Länk till annan webbplats, en skoltävling för elever där de under handledning av sina lärare publicerar skolarbete på internet. – Så fort man som lärare vill ta sin undervisning utanför klassrummet och använda sig av nätet behöver man fundera på upphovsrätten, menar hon. Tävlingen är en satsning för att utveckla användningen av internet i skolan, där ett av kraven för att delta är att berätta på sin webbplats hur man har arbetat med upphovsrätt och källor. – Om man ser på hur vi använder nätet tror vi många gånger att man får använda material hur som helst.

Klassrumsbaserad språkbehandling — språkforskning.se Det första jag vill förtydliga (och detta är viktigt) är att amerikanska logopeder har helt andra förutsättningar än de flesta svenska logopeder vad gäller arbete med skolbarn, eftersom alla amerikanska skolor har logopeder anställda. Det möjliggör ett helt annat sorts samarbete mellan logopeder och pedagoger. I Sverige ökar antalet skollogopeder, men de är fortfarande en mycket liten del av de logopeder som träffar barn och ungdomar i skolåldern. I vissa landsting så har det också beslutats att logopeder inte alls arbetar med elever i skolåldern, trots att en språkstörning finns kvar upp i skolåldern hos många barn, och påverkar både muntlig och skriftlig inlärningsförmåga (se t.ex. Catts, Fey, Tomblin, & Zhang, 2002; Fey, Catts, Proctor-Williams, Tomblin, & Zhang, 2004). Wallach (2014) menar att språkbehandling för skolbarn måste vara verklighets- och kunskapsbaserad och att uppgifterna måste vara funktionella och vara generaliserabara mellan ämnen och mellan årskurser.

Det papperslösa klassrummet Tanken att arbeta digitalt utan papper är något som jag funderat på en tid. Möjligheterna har funnits länge då eleverna har haft Chromebooks sedan en tid tillbaka. Med hjälp av ny input av en kunnigare kollega på området så arbetar jag nu på ett annorlunda sätt i mitt klassrum och även om jag inte är helt har kommit ifrån att använda mig av papper så har jag åtminstone reducerat mängden. Bakgrund Arbetet med det papperslösa klassrummet bedrivs i ett tätt samarbete med min närmaste kollega. Utöver att minska mängden papper så ansåg vi att elevgruppen behövde nya utmaningar och nya sätt att se på sitt lärande.

"Lär av och med varandra – bortom tid och rum" Hur hinner du vara så aktiv i sociala medier, Anna? Den frågan får jag ofta och mina motfrågor, som jag ibland bara formulerar tyst för mig själv, blir: ”Hur hinner du hålla dig uppdaterad när du måste söka efter all information på egen hand? Hur hittar du tiden att sätta dig ner med kollegor från när och fjärran för att reflektera över din egen undervisning?” Sedan jag aktivt började använda sociala medier som ett verktyg för professionellt lärande har jag utvecklats enormt mycket. Jag har lärt mig mer under ett fåtal år än jag gjort under många år som verksam lärare.

​Ny rapport visar hur digitala läromedel kan lyfta skolan - Gleerups Kampanjen Mer Tid för Lärande släpper idag en rapport som utifrån danska exempel visar hur digitala läromedel kan frigöra tid för lärare. I rapporten föreslås en helhetssatsning med digitalt innehåll, kompetensutveckling och infrastruktur för att lyfta den svenska skolan. Rapporten släpps av kampanjen Mer Tid för Lärande som branschorganisationen Svenska Läromedel står bakom, och visar att medan kostnader för skolan har ökat med 60 procent under de senaste 20 åren har investeringarna i läromedel istället minskat. Det innebär att lärare runt om i landet i avsaknad av läromedel lägger sin tid på att kopiera stenciler eller leta efter gratis material på nätet istället för att vara med eleverna. – Vi tror att en satsning på läromedel har potential att ge lärarna mer tid att vara i klassrummen i stället för vid kopieringsmaskinen eller vid sin dator för att söka efter gratis material.

Related: