background preloader

FULLTEXT01.pdf

FULLTEXT01.pdf

Grundskoletidningen nr 3 Hög elevaktivitet är ju som bekant en av grundförutsättningarna för att arbeta formativt. I senaste numret av Grundskoletidningen ger jag förslag på hur digitala kanaler kan användas för att öka elevaktiviteten. Detta kommer även att vara fokus under min föreläsning på Bokmässan i september. I samma nummer skriver Helena Wallberg en bra artikel om återkoppling. Här ger hon 5 tips på bra återkoppling. Uppdateringar - I lööve IT, Kahoot goes GhostMode! När ens favoritverktyg får uppdateringar som gör att man får det stora leendet och förbannar att terminen snart är slut, då är det bra! Två verktyg som jag måste skriva om är; Mentimeter och Kahoot. Vi börjar med Mentimeters uppdatering; Nu är alla olika alternativen, för att svara på, gratis! Tidigare var det multiple choice och open ended som gick att använda gratis, men nu kan man även använda de andra; scales, 100 points, dual axis och who will win. Och nu till den bästa uppdateringen; Kahoot har fått ett GhostMode!!! Denna nya funktion gör att man kan se poäng hos tidigare deltagare, som då också är med i tävlingen. 1. 2. 3. 4. 5. Men hur gör man då? 1. Genom att trycka på det lilla spöket med texten "Play again" 2. Du hittar också "Play again" så att du kan starta om samma spel, fast i GhostMode om du vill att dina elever ska tävla mot sig själva eller andra av dina elever. //Camilla, börjar redan nu spåna loss inför nästa läsår.

How to customise your book in iMovie After exporting your book as a video, you might need to make a couple of custom edits. Let’s look at how to do this in the iMovie app. Watch the video or read the tutorial below. Why would you want to edit your book in iMovie? Exporting your book as a video is a great way of sharing your book, as it gives you the freedom to upload it to a video-sharing site like YouTube or Vimeo and even embed it in your blog. But, there are a couple of reasons why you might need to edit that video after exporting. The pages are turning too fast. 1. The iMovie app comes free with newer iPads, or is available on the App Store for $4.99/£3.99. If I could choose, I would normally export my book to a computer and edit in iMovie on my Mac, but for this tutorial I set myself the challenge to do it all on an iPad. Let’s get started. After you’ve exported your book as a video, open up iMovie and you’ll see your video listed. iMovie creates a new Project, and you’ll see your video in the main timeline.

En deckarhistoria med digitala verktyg Mina åttor har läst olika typer av deckare, bland annat Man kan bara bli hängd en gång och Ridån går upp. Den senare blev de mycket fästa vid och gav dessutom ett bra diskussionsunderlag. Vanligtvis skriver eleverna egna deckare, men tiden är knapp så här i slutet av terminen. Istället för att skriva en hel och omfattande deckare, blev alternativet att gestalta sig själv som huvudperson i valfri deckargenre. Historien skulle berättas i en Thinglink. Ett exempel med aktiva länkar finns här. Välja karaktär: Pusseldeckarens smarta detektiv, en hårdkokt snut, en psykopat eller varför inte en mix av alla? För att skapa en interaktiv deckarhistoria behöver du: En selfie och googlade bilder.Alfafunktionen i Pages. Tiden då?

6 övningar som ökar din rörlighet | Sporthälsa Publicerad 2015-05-28 Träningsexperten Malin Bengtsson visar sex övningar som motverkar stelhet och ökar rörligheten. Malin Bengtsson är lic. personlig tränare, fystränare och Nike golf performance specialist. Hon driver företaget No Limit Training och jobbar bland annat som fystränare för Sveriges landslag i amerikansk fotboll. Att ha en god rörlighet motverkar inte bara att du blir stel i kroppen. Läs mer: Är du tillräckligt rörlig? Programmet nedan är framtaget för de vanligaste besvären som Malin Bengtsson möter i hennes arbete som personlig tränare. Knästående bröstryggsrotation Stå på alla fyra. Liggande skorpion Ligg på mage med armarna rakt ut, lyft ena foten och för den i riktning åt motsatt hand så att det sträcker på framsidan av höften. Utfallsrörlighet Stå i en friarposition med höger ben fram, dra höger armbåge utmed höger smalben så att det sträcker i insida lår. Big lunges Stå i en armhävningsposition, sätt höger fot jämte höger hand. Mackenzypressar Börja på alla fyra.

Google Classroom Adds New Features -- THE Journal Learning Management Systems Google Classroom Adds New Features Google has added several new features to Google Classroom, the company's platform for creating, sharing and grading assignments, and has other features set to roll out in the coming weeks. One of the new features is support for question-driven discussions including debates and question-and-answer sessions. Another new feature is the ability to reuse assignments, announcements or questions from previous classes, so teachers don't need to recreate these items for each new class. Next month, Classroom will gain integration with Google Calendar. Other new or upcoming features include the ability to bump a post by moving it to the top of the stream, optional due dates for long-term projects or student-driven assignments and the ability for teachers and students to attach Google Forms to posts and assignments. About the Author Leila Meyer is a technology writer based in British Columbia.

Genrepedagogik Genrepedagogik. Vad är det? Enkelt uttryckt är genrepedagogik ett sätt att undervisa explicit för att ge eleverna tillgång till skolspråket och förståelse för hur olika slags texter är uppbyggda. Genrepedagogik handlar om att synliggöra sådant som man i den vanliga undervisningen ofta tar för givet att eleverna redan känner till, sådant som elever från studievana hem kanske har med sig men som andra saknar. Genrepedagogik handlar också om att ge eleverna ord och begrepp för att kunna tala om språk och om språkanvändning, ett metaspråk. Det är inte det lättaste att sätta sig in i vad genrepedagogik är och hur man gör, men det är värt arbetet. Man kan bl a lyssna på Pauline Gibbons när hon berättar om vikten av att se flerspråkiga elever som en resurs och att de utvecklas bäst av att integreras i den ordinarie undervisningen så snart som möjligt. I en artikel publicerad i Lärarförbundets tidning Alfa kan ni läsa om Mariana Sellgren och om hur hon arbetar med genrepedagogik och SO.

En-dator-per-elev-satsningar värdelösa utan ny pedagogik – Det finns många löften om vad en dator till varje elev kan åstadkomma för skolan. Men forskningen visar att det finns ett glapp mellan vad som är möjligt att åstadkomma och vad som faktiskt sker. Datorerna i skolan har alltså en stor utvecklingspotential, säger Håkan Fleischer doktor i pedagogik, som forskar om hur en dator per elev påverkar undervisningen. När Håkan Fleischer skrev sin avhandling, En elev – en dator , gick han igenom den samlade svenska och internationella forskningen om vad som händer när elever får tillgång till en egen dator. – Att dela ut en egen dator till eleverna och sedan undervisa så som man alltid har gjort, det är bortkastade pengar. Sparar på kompetensutvecklingHåkan Fleischer pekar på några risker: Inköp av ny teknik är dyrt och det är inte ovanligt att skolor finansierar det genom att spara in på läromedel och i värsta fall lärartjänster. I spåren av den digitala tekniken uppstår nya sätt att undervisa som lärarna behöver vara medvetna om.

Related: