background preloader

Elevledda utvecklingssamtal i förskoleklass

Elevledda utvecklingssamtal i förskoleklass
Vi har sedan några år tillbaka arbetat med elevledda utvecklingssamtal på Kvarnbackaskolan och arbetat fram en modell för det. Jag hade det med min förra klass från åk 1-3 och vill aldrig gå tillbaka till de traditionella samtal som jag hade innan. Med de elevledda utvecklingssamtalen blev det ett helt nytt fokus på elevens lärande än det var innan och när eleven tog över rodret över samtalet fick de en helt ny medvetenhet än det haft innan om sin egen kunskapsutveckling. Som förberedelse har eleverna gjort en egen bedömning av vad de kan och vad de behöver lära sig i alla ämnen. Jag har arbetat mycket med bedömning i olika former innan också men inte lyckats få den effekten som jag får nu. I ju med att eleverna hade gått igenom alla ämnen och reflekterat över vad de lärt sig och vad de hade kvar att lära sig för att nå kravnivåerna så hade de med sig en ny medvetenhet in på lektionerna om vad som krävdes av dem. Dagen innan vi började med samtalen hade vi rollspel för att öva.

http://frokenkarin.moobis.se/2015/02/06/elevledda-utvecklingssamtal-i-forskoleklass/

Related:  ELEVLEDDA UTVECKLINGSSAMTALElevledda utvecklingssamtalUndervisnings tips

Elevledda utvecklingssamtal På min skola har vi under nio år haft elevledda utvecklingssamtal. Jag minns när vi, som sista arbetslag av totalt tre, valde att testa detta koncept. Jag hade länge varit riktigt skeptisk och såg många nackdelar med upplägget och kände att de "vanliga" samtalen var bra. Hur som helst så kändes det fånigt att vi som enda arbetslag INTE anammade detta så till slut lyftes ändå tanken att även vi skulle testa. Med försiktighet och ganska stor skepticism beslutade vi ändå att vi skulle göra det och det är jag väldigt glad över att vi gjorde.

Non-verbal classroom management tips This is the second post in the new series I’m introducing on The Cornerstone called Real Teachers, Real Tips. Each month, I’ll invite one educator to share a few classroom management tips that have worked in his or her classroom. I’m hoping to feature a wide cross-section of teachers from all different parts of the world, at all different grade levels, in all different teaching scenarios. Want to be featured here? Elevledda utvecklingssamtal m förmågor och mål. Då var det dags för utvecklingssamtal! Eleverna har fått träna sig på att leda sitt eget samtal. Här under finns dagordningen de följer. Dagordning De har inför samtalet fått fylla i blanketten Inför utvecklingssamtalet.

Transition Time.... It's like Hammer Time for the Classroom No.... not really but it got you to click, right?! Hiya there Peepers Shuna here I hope everyone is getting settled into the new school year. The beginning of the school year can be super stressful for both the teacher and student. One of the things that frustrated me the most, as a first year teacher, was transitioning. Samspelet - Hem och Skola - redskapet för kommunikation på föräldramöten Förbundet Hem och Skola lanserar ett diskussionsunderlag för föräldrar och lärare. ”Samspelet” är ett spel som innehåller olika påståenden om vad som är viktigt i samarbete mellan hemmen och skolan. Samspelet innehåller fyra uppsättningar med påståendekort som man tar ställning till i mindre grupper. - Är påståendet som finns på kortet viktigt, mindre viktigt eller inte alls viktigt för samarbetet mellan hemmet och skolan? Diskussionen kring de påståenden som finns på korten väcker en diskussion som utmynnar i att sålla fram de allra viktigast frågorna för samarbetet mellan hem och skola just i vår klass. ”Ett bra sätt att få igång en diskussion, ”Lockar mer tystlåtna föräldrar att delta i diskussionen” var kommentarer som fälldes i samband med testningen av Samspelet. Samspelet är ett konkret verktyg som förbättrar kommunikationen mellan hem och skola och lyfter fram de förväntningar man har på samarbetet.

I'm done! Now what? {Famous words} We all heard our students say "I'm done? Now what should I do?" It is enough to drive you insane. You are trying to give your attention to the student who need it the most, but what about those students who work at a quicker pace than the rest. As teachers, we need to provide options for our students. They should be able to independently decide what should happen once they have finished their assignment.

Utvecklingssamtal med förmågorna som grund. Vilken väg ska du gå för att nå dina mål? Ja, nu är det utvecklingssamtaltider igen och den här terminen måste jag ärligt säga att det kändes väldigt befriande att inte behöva sitta mer eller mindre dygnet runt innan och skriva omdömen i diverse mallar. Jag vet att det har sett väldigt olika ut på olika skolor hur man har arbetat med omdömen och jag kan bara tala för hur det har varit hos oss. Welcome to My Classroom Pictures & My Prize Pass Catalog FREEBIE! Omigosh! I'm feeling a bit exhausted! I've been hitting it hard in the classroom and still not quite ready. I keep finding piles of unorganized "stuff" everywhere I look! Snättringeskolan I Sverige har samtal mellan lärare, elev och förälder snart funnits i 40 år med start från kvartssamtalets inträde i början av 1970-talet. Även om utvecklingssamtalet, ''den andra generationens samtal'', dominerar sedan Lpo94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994) , sprider sig nu sakta en tredje generation, samtal ''med eleven som ordförande'', så kallade elevledda utvecklingssamtal. På Snättringeskolan arbetar eleverna aktivt med sina mål och under en tema-period, innan samtalet, antecknar de i en utvärderingsbok sina styrkor och utvecklingsområden.

A New Linky on Classroom Management and Other Things! I am linking up with Ashley Reed from Just Reed this mid-week to share in my Top 10 Pins in Classroom Management! I know that I already shared in how my grade level shares in our classroom behavior but we also input some other great ideas and then some! As I was looking at my Pinterest board... Everything First Grade! (click on the words to take you there-- I seriously need to organize my boards better but sometimes I get so pin-happy that I can't help myself!), here are some pins that I have either already incorporated or will do this year!

Elevledda utvecklingssamtal För åttonde terminen i rad arbetar jag med elevledda utvecklingssamtal. Jag skulle bara vilja säga ”Jabbadabbbadoo”! Under mina år som lärare finns det två saker som sticker ut och verkligen har förbättrat mitt yrke. 1) Digitala whiteboarden, våra active boards, som vi nu har haft i säkert sju-åtta år. 2) Elevledda utvecklingssamtal, genialiskt! Vi var några lärare som bestämde oss för att prova elevledda utvecklingssamtal och nu är vi fast. Hemligheten med elevledda utvecklingssamtal är FÖRARBETET!!

Free Clip Art for Teachers More and more teachers are scavenging the web, searching for free clip art for classroom use. Here's my list of websites that offer free clip art that teachers can use: Another great place to find clip art for teachers is at Graphics from the Pond. They have the cutest borders and themes to put quality cuteness into whatever you make - like name tags, Valentine's Day Cards, etc. Their clip art collection also has priced items but you can click here for the free ones. And the host site Teachers pay Teachers has a ton of free clip art that you must check out!

Related: