background preloader

השתלמות מחשבים

השתלמות מחשבים
Related:  sveta21

תוכניות לימודים ותוכנית עבודה - עברית #_lt#style#_gt# .style_embed_title {color#_sc##254117;font-family#_sc#monospace;font-weight#_sc#bold;text-decoration#_sc#underline overline;} .style_embed_data {} #_lt#/style#_gt# #_lt#div#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div#_gt##_lt#p align="center" style="text-align#_sc# right;"#_gt##_lt#strong#_gt##_lt#font#_gt##_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Special/tochniyot/?sOpenLinkIn=Same"#_gt#תוכניות לימודים בחינוך המיוחד#_lt#/a#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/strong#_gt##_lt#/p#_gt# #_lt#p align="center" style="text-align#_sc# right;"#_gt##_lt#strong#_gt##_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/tochniyot_limudim/Chinuch_Leshoni?

ianethics Oppositional defiant disorder (ODD) Complications Children with oppositional defiant disorder may have trouble at home with parents and siblings, in school with teachers, at work with supervisors and other authority figures, and may struggle to make and keep friends and relationships. ODD may lead to problems such as: Poor school and work performance Antisocial behavior Impulse control problems Substance use disorder Suicide Many children with ODD also have other mental health conditions, such as: Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) Depression Anxiety Conduct disorder Learning and communication disorders Treating these other mental health conditions may help improve ODD symptoms. Feb. 06, 2015 References Oppositional defiant disorder.

כנס נגישות אינטרנט, טכנולוגיות מסייעות והנגשת מידע 30/11/2015 Upload אתר האוניברסיטה הפתוחה The Open University Loading... Working... ► Play all כנס נגישות אינטרנט, טכנולוגיות מסייעות והנגשת מידע 30/11/2015 by The Open University18 videos7 viewsUpdated 3 days ago Play all Sign in to YouTube Sign in History Sign in to add this to Watch Later Add to Loading playlists... מהי טכנולוגית סיוע טכנולוגיה מסייעת לתלמידים עם לקויות למידה טכנולוגית סיוע Assistive Technology -המדיניות והחוק סקירה מאת ד"ר בטי שרייבר מתוך עבודת תיזה 2001 בהנחית דר' אורית חצרוני. החוג לחינוך מיוחד, אוניברסיטת חיפה "לרב האנשים הטכנולוגיה מקלה על העשייה, לאנשים עם מוגבלות, הטכנולוגיה גורמת לעשייה להפוך לאפשרית" Bryant R. אנשים עם לקויות למידה נתקלים בקשיים רבים הנובעים מהצורך להתמודד עם מיומנויות כמו קריאה, כתיבה, האזנה, דיבור והבעה וחשיבה בבית הספר או במקום העבודה.

ADHD (הפרעת קשב וריכוז), תפקודים ניהוליים והישגים לימודיים ריפוי בעיסוק - ריפוי בעיסוק התפתחות הילד - ריפוי בעיסוק לילדים - שיפור מיומנויות מוטוריות - קבוצות למידה - טיפול בליקויי כתיבה ריפוי בעיסוק ילדים הינו מקצוע שנועד לקדם את הילד בתחומי התפקוד היומיומיים, הכתיבה, הלמידה, המוטוריקה והמשחק ומבוסס על מחקרים רבים בתחום התפתחות הילד. טיפולי ריפוי בעיסוק ניתנים לילדים עם הפרעות קשב וריכוז,ליקוים בלמידה, סירבול מוטורי או קשיים תפקודיים, איחורים התפתחותיים ועוד...הטיפול מבוסס על תוצאות האבחון הסטנדרטי שנערך במרכז ההתפתחות לילד ומתמקד בשיפור התפקודים בהם נמצא האיחור או הקושי. טיפול ריפוי בעיסוק מבוסס על שלבי התפתחות הילד, מערב תרגילים, משחק והדרכת הורים וסייעות. מקצוע ה ריפוי בעיסוק מוכר על ידי משרד הבריאות כמקצוע פארא רפואי ונמצא בסל הבריאות הבסיסי והמורחב (ביטוחים משלימים) של כל קופות החולים. מוטוריקה גסה: קשיים במנגנוני יציבה ושווי משקל, חולשה בחגורת כתפיים, טונוס נמוך, חשש מגובה, קשיים בקואורדינציה , קושי במשחק בכדור, קושי בנדנוד, רכיבה על אופניים,הימנעות ממשחק מגוון בגן השעשועים, קשיי התארגנות, סרבול מוטורי, התעייפות מהירה ועוד.

19 אפליקציות מומלצות לילדים עם צרכים מיוחדים רוני בת החמש מתקשה מאוד לדבר, אך בראש השנה שעבר היא הצליחה לברך את כל משפחתה בקולה של אחותה התאומה, באמצעות לחיצה על תמונותיהם באפליקציית "טייני טאפ" (Tiny Tap). "הכנסנו לאפליקציה בהיחבא, ומבעוד מועד, את תמונות הנוכחים במפגש המשפחתי, הקלטנו את הברכות בקולה של האחות ויצרנו לוח תקשורת שהשמיע ברכה אינדיווידואלית בלחיצה על כל מצולם", מספרת נעמי קסטון, קלינאית התקשורת שמטפלת ברוני. "רוני קיבלה קול חדש לצורך העניין, והמשפחה רעשה משמחה ודמעות". מיכל בת ה–13 אינה יכולה לדבר, ומתמודדת עם קשיים קוגניטיביים. היא אינה יכולה לעשות דברים רבים, אך היא כן בוחרת בקביעות ובקפידה את צבע הציפורניים שלה. "ייצרנו בטייני טאפ אלבום מניקור, עם תמונות נהדרות של ידיים וצבעים שלקחנו מאפליקציה אחרת, והוספנו מחשבות אפשריות שישמשו את מיכל בתהליך הבחירה: 'אני צריכה מניקור חדש', 'זה מוצא חן בעיני', 'אני שונאת את זה'", מסבירה קסטון. טייני טאפ הישראלית היא אפליקציה חינמית לאייפד, המאפשרת להורים ולאנשי מקצוע ליצור משחקים חינוכיים לילדים, בצורה ידידותית ופשוטה. "קולם של ההורים אינו נשמע" תקשורת תומכת וחליפית תפקודי ידיים

untitled לזיכרון חשיבות ומשמעות רבה בכל שלבי חייו של האדם. הזיכרון הינו היכולת לקלוט מידע, לעבד, לאכסן, לשלוף, להשוות לזיכרונות אחרים ובעיקר להשתמש בו כשהוא נחוץ. זוהי היכולת להשתמש ולהיעזר באירועים ובהתנסויות מן העבר. רוב פעולותיו היומיומיות של אדם הינן מימוש הזיכרון, זהו תהליך בלתי נראה המתרחש במוחנו בין תחושת הגירוי לבין התגובה. הזיכרון בנוי ממספר מרכיבים: זיכרון חושי - המידע נקלט באמצעות גירוי בחושי הראיה, השמיעה, התחושה או הריח ועובר עיבוד ראשוני, צורני ללא התייחסות לתוכן. זיכרון לטווח קצר - "זיכרון עבודה", מעבד את המידע החושי המתקבל למשך מספר שניות, מקשר בין סוגי המידע שמתקבלים, מאכסן כמות מידע מוגבלת של בין חמישה לתשעה פריטים. זיכרון לטווח ארוך - מאכסן כמות בלתי מוגבלת של מידע, לזמן ארוך, כמעט ללא הגבלה. קיימים שני סוגי זיכרונות: זיכרון שאינו מודע - מוגדר כיכולת ללמוד כלל קבוע, הרגל או מיומנות. זיכרון מודע - זיכרון לעובדות, לאירועים ולמשמעויות הטמונות בהם. המבנה החשוב ביותר לזיכרון במוח הינו ההיפוקמפוס, לו תפקיד חשוב מאוד ברכישת מידע והפיכתו לאבני הבניין של הזיכרון.

Related: