background preloader

Lararmaterial_ViljaVeta.pdf

Lararmaterial_ViljaVeta.pdf

Våra svenska dialekter - SweDia 2000 Aktuella exempel för källkritisk diskussion Det förändrade medielandskapet, de ekonomiska drivkrafternas växande betydelse och det virala nyhetsflödet i sociala medier ställer högre krav än någonsin på källkritik och kritiskt tänkande. Här har inte minst skolan en viktig roll att spela. I det här andra inlägget i serien kommer jag att ge aktuella exempel på missförstådda skämt, felaktiga eller förvanskade uppgifter, politisk propagande och vandringssägner i nyhetsflödet. De fungerar utmärkt som underlag för källkritiska och mediekritiska diskussioner och samtal i undervisningen. I mitt förrra inlägg nämnde jag att minskad trovärdighet för medierna på sikt kan vara en fara för demokratin, vilket har börjat uppmärksammas av både forskare och medier. Redaktionen granskar nyhetsvirus för att ta reda på om de verkligen stämmer och presenterar sedan vad de kommer fram till. Viralgranskaren nöjer sig inte med att konstatera att informationen är felaktig, utan tar också på sig en viktig pedagogisk uppgift.

Den magiska dörren -ett romanprojekt | Josef Sahlin Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Tryck på länken för att ladda ner en utskriftsvänlig version: Den magiska dörren Läs elevexempel på bibblis.se Den magiska dörren är ett romanprojekt för de yngre åldrarna, i syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet. Inspiration har hämtats från boken Stråk av bildspråk (Natur och kultur) och dess populära romanprojekt Huset. Läs gärna denna bok för mer bakgrund och förkovran i idéer om skrivprocesser. Upprinnelsen till att jag skrev det här materialet var från början att jag fick en halv klassuppsättning datorer till klassen och med det fick möjlighet att tänka om lite kring undervisningen, hur jag på bästa sätt kunde använda dessa. Arbetet går givetvis också bra att utföra med papper och penna. Anledningen till att det här romanprojektet just fick heta Den magiska dörren är att vi har en synnerligen märklig dörr i skolan där jag jobbar. Att hitta på en historia från ingenting är svårt även för oss vuxna. Framsida

Pedagogiskt paket kring nyheter Ett stort informationsflöde med snabb förändringstakt där medieanvändningen går ner i åldrarna gör att kraven ökar på individen att kunna finna, analysera och kritiskt granska medieinnehåll. Vi föds inte med ett kritiskt förhållningssätt utan det är något som vi måste lära oss. Här listar vi flera lektionsövningar som du kan använda för prata om nyheter i klassrummet. Statens medieråd och Mediekompass: "Expert på medier". UR:s Är det sant? Mediekompass: Analysera nyhetsvärderingen. UR:s Mediatiden: Vem kan man lita på? Mediekompass: Varför hamnar cricket på förstasidan i Australien? UR:s Medialized: What's on tonight? Mediekompass: Tidningskris - spelar det roll? Mediekompass: Skriv som journalisterna. Mediekompass har under flera år i samband med Tidningsveckan tagit fram lektionsövningar för att diskutera olika aspekter av nyheter i klassrummet.

Talesätt Årskurs 4-6 - Media Smart Media Smart för mellanstadiet består av sju lektioner som syftar till att ge eleverna både en introduktion till reklam, men även fördjupa sig inom områden som etisk reklam, sociala medier och lagar och regler. I ett antal enkla och roliga övningar får eleverna lära sig om reklam och källkritik och för att reflektera över hur de själva påverkas av olika budskap. Du som lärare kan använda hela eller delar av materialet. Varje lektion är fristående och du kan arbeta med dem i den ordning som passar er bäst. För att komma åt lektionerna behöver du bara skapa ett konto. Det tar bara någon minut och sedan är det bara att börja jobba! Till de flesta lektioner finns ett eller flera reklamexempel. Till vissa lektioner finns även övningsuppgifter för eleverna att göra enskilt eller i grupp. När ni avslutat alla lektioner kan ni vara med i Media Smarts egen reklamtävling, Media Genier. Lycka till! Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter.

Monstret -ett romanprojekt | Josef Sahlin Arbetet med ett romanprojekt som detta rör nästan allt som ryms i kursplanen för svenska, förutsatt att man jobbar utöver själva materialet. Diskussioner, bearbetning, jämförelser och analyser ska vara centrala moment utöver själva skrivandet. Här nedan har jag markerat (understruket) ord, fraser och begrepp som jag direkt kan härleda till arbetet. Syfte (Svenska Lgr11) Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att ut­veckla sitt tal­ och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt­ningar att utveckla sin förmåga att

Allt fler befinner sig i ”mediebubbla” Det var inte så länge sedan nästan alla satt framför teven på kvällen och tog del av samma nyheter och läste tidningar som i stort sett gav samma världsbild och referensramar. Så är det inte längre. Blir ”Caroline Svensson” Ehsan Fadakar är chef för sociala medier på Aftonbladet men ibland byter han skepnad och blir ”Caroline Svensson”, 19-årig blondin med en svensk flagga på sin sida på Facebook. – Jag är en ung tjej som är trött på invandring. Ehsan Fadakar ville undersöka den värld där alltfler unga får sina nyheter idag, nämligen på sociala medier. Ett exempel han lyfter fram är fallet med den nioårige pojke som greps av väktare i Malmö, vilket startade en debatt om överdrivet våld mot barn. ”Den kriminella pojken borde kastas ut, ungen förtjänade säkert stryk”, var några av kommentarerna. – Då börjar man undra vad det är som pågår, säger han. Flödet förstärker ens världsbild Sociala medier sorterar inläggen så att det som du gillar också kommer högst upp i flödet. Vissa skyr nyheter

Språkutvecklande övning: dictogloss | Miss Åsa Denna övningar kan göras i vilket ämne eller ålder (de ska ha lärt sig skriva) som helst. Den fungerar lika bra på nyanlända som på elever som talar flytande svenska. Bara att anpassa texten. Varför ska du göra den här övningen? Jo, för att den ger alla elever talutrymme i klassrummet och de måste använda ämnesspråket. De lär sig att göra anteckningar och sist men absolut viktigast de tycker att övningen är jättekul.

Mediasmart_Reklamboken_final_low.pdf Hur ser vår nyhetsdelning ut på sociala medier? | Integritet och demokrati i digitala medier Abstrakt Filterbubblan skapas av individens tidigare sökningar och klickningar i webbläsaren, denna filterbubbla hjälper sedan att gissa sig till vad användaren är ute efter för information baserad på användarens tidigare sökningar. Detta kan få konsekvenser när sökningarna handlar om nyheter. Dagens teknik gör det möjligt för nyhetssökarna att djupdyka i det som massmedia inte skriver om, medan nyhetsundvikarna knappt behöver anstränga sig för att få ett ensidigt nyhetsflöde skräddarsytt efter ens verklighetsuppfattning. Inledning -Vem är det som har sagt det? I tidig ålder ifrågasätter vi varifrån informationen kommer, då den säkra källan finns i vuxenvärlden. Filterbubblan Pariser menar på att filtrering inte är något nytt, vi sållar ständigt. En anledning till detta kan vara enkelheten och framför allt hastigheten på att sprida och dela nyheter på sociala medier. Vad delar och sprider vi på sociala medier? Diskussion Slutsats För ett år sedan hände detta i Husby; Åsa Eriksson Nguyen T.

Related: