background preloader

Decadent Lifestyle

Decadent Lifestyle

- Bayeuxtapeten Bayeuxtapeten är en berömd medeltida textil som skildrar normandernas erövring av England år 1066. Bayeuxtapeten, som är unik i sitt slag, är inte bara ett konstverk, utan även ett historiskt monument. Tapeten redogör inte bara för en historisk händelse, utan ger även en ovärderlig inblick i den medeltida människans liv och vardag. Tapeten är inte endast av intresse för historiker utan även för experter inom textilier, arkitektur, arkeologer med flera. Även astronomer får här bekräftat att 1066 var ett år då Halleys komet rundade solen. Tapeten, som sannolikt utfördes cirka 1076, omtalas för första gången 1476 i ett inventarium över föremålen i katedralen i Bayeux, där den tidigare hade varit upphängd tillfälligtvis. Bayeuxtapeten beställdes troligen av biskopen Odo av Bayeux och Vilhelm Erövrarens halvbror, och skänktes till katedralen i Bayeux. Broderiet innehåller i sina bilder ett försvar för Vilhelm Erövrarens anspråk på England och en teckning av vad som hände vid erövringen.

Log in Hulder Get In Loser We're Going... | Canvas Prints, Stretched Canvas and Wall Art Our Canvas Print is printed with UV resistant ink which preserves the original artwork from scratching or fading. Designs are printed onto museum quality canvas that is delicately wrapped around all sides of the frame for a continuous image. Each Canvas Print comes ready to hang. This funny Hillary Clinton design features the former First Lady, Senator, and current Secretary of State Hillary Rodham Clinton and the words "get in loser we're going campaigning" and is perfect for fans of Hillary Clinton, people who want her for president in 2016, Democrats, political nerds, progressives, feminists, political science majors, and is perfect for campaign rallies, college, university, class, working out, or showing your love for Hillary Clinton anywhere you go! Search hillary clinton posterhillary clinton campaign posterhilliary clinton election posterhillary clinton 2016 poster2016 election posterdemocrat posterfeminist poster

Nishe / blog Joanna among roses, summer 2015. Nishe / blog Posts - Page 2 - Searching For Tomorrow - A Photographic Diary by Kitty and Nathan Every step forward is creating a tale. A tale of forests, of creaking, groaning, moaning trees. Taller, ever taller towards the sky, swallowing the light and freezing everything beneath in a tomb of darkness. The air still, and old. The world has slowed here, the ancient veins of the pines sinking their hold on this place. A tale of beaches shaped by time, of sand beneath and between our toes. A tale of rocky mountain paths, of sore feet and sweeping vistas. Though we may be weary from our journey long, there are so many steps left to take and so many mountains to conquer.

onestepbeyond - Ta 50% med en nypa salt, 25% är ironi, 6% är sanning., 12% är bara halvsanningar och 7% är rent ljug.

Related: