background preloader

Inspirationsplats i Matematik

Inspirationsplats i Matematik
Mattelådor för laborativ matematik Filmer med bl.a Karin Kairavuo som berättar och leder en workshop med inriktning på laborativ matematik. Karin arbetar på Mattelandet, en plats för inspiration och stödverksamhet i matematik för lärare och elever i Helsingfors. Matematikinriktningen i Mattelandet bygger på laborativt material och att konkretisera matematiken. Filmerna är inspelade på Medioteket. Information finns här! Se filmerna antingen här på tuben eller via länkarna nedan! 100 procent (Standard) (Låg) Bondgården (Standard) (Låg) Bråk på Geobräda (Standard) (Låg) Bråkkakor (Standard) (Låg) Färggranna knappar (Standard) (Låg) Geometriska former & area (Standard) (Låg) Hundrarutan (Standard) (Låg) Innehålls- och delningsdivision (Standard) (Låg) Logiska block (Standard) (Låg) Matematiska djurfamiljer (Standard) (Låg) Multiplikation (Standard) (Låg) Problemlösning med färgknappar (Standard) (Låg) Trolleri med tal. Seminarium om TIMSS med Per-Olof Bentley Se filmerna! Related:  Mattema år 6-9

Laborativ Ma-NO | Hans Persson | Konkret och kreativ NO Laborativ Ma-NO Hem Här hittar du tips som kan göra din matematikundervisng mer laborativ. Bollen del 1/2 Bollen del 2/2 Hur många droppar ryms det på en 1-krona? Resultat av "Hur många droppar ryms det på en 1-krona?" Kikärtor Sortera skor Sortera godis Dockor i naturlig storlek Vilken bägare rymmer mest Byga procent med LEGO Geometri med tumstock Tavlor med procent Undersökande arbetssätt i matematik I min matteundervisning försöker jag hålla en konsekvent linje: Introduktion av begrepp, metod, modell etc, övningar som ger eleverna möjlighet att utforska och bli förtrogna med innehållet, träning och slutligen problemlösning. Beroende på vad vi jobbar med kan delarna se olika ut. Här följer ett exempel på hur vi har jobbat i årskurs 9 för att utforska volym, egenskaper hos geometriska kroppar och sambandet med formler för volym. Eleverna jobbade två och två och fick ett par geometriska kroppar som hörde ihop. Jag hade tillgång till följande par: prisma och tetraeder, cylinder och kon, rätblock och pyramid. Kropparna i paret har lika stor basyta och och lika stor höjd och de går att fylla med vatten. Titta på de två volymmodeller ni har fått och jämför dem med varandra. I den första punkten var mitt mål att eleverna skulle använda begrepp som de kände till sedan tidigare (kant, hörn, sida, höjd mm) samt att vi skulle introducera begreppet basyta.

Här pluggar du matematik! – Matteboken Mattefröken | Ulrika Broman En struktur för synligt lärande Matematik är ett ämne där jag upplever att det är en rejäl utmaning att få alla elever med sig. Det är mycket som ska förstås, många detaljer, och ett litet missförstånd kan snabbt få stora konsekvenser. Detta är en av utmaningarna med att undervisa i matematik. Två andra består i att se till att undervisningen är allsidig och att lärandet blir synligt. Går det att hitta en planeringsstruktur som garanterar eleverna en sådan undervisning? I Svedala kommun har eleverna pga en extra satsning på ämnet som gjordes förra året, 280 minuter matematik per vecka. Förutom ovanstående ville jag också åstadkomma allsidighet, variation och lust. Måndagslektionen kallar jag för uppstart. Tisdagslektionen kallar jag för grundträning. Därefter består resten av lektionen i två korta men intensiva pass av färdighetsträning: först i par och sedan enskilt. Torsdagslektionen kallar jag ”Träna vidare”. Fast egentligen går den här modellen på tvärs med hur jag skulle vilja bedriva matematikundervisning.

Utmaning: genomgångar som lyfter I mitt förra blogginlägg beskrev jag hur jag löste problemet med ineffektiva provgenomgångar med hjälp av ”Kims prov”. Just genomgångar har intresserat mig och mina elever på sista tiden. När man säger genomgång tänker många på en föreläsande lärare vid sin tavla eller powerpoint, emellanåt avbruten av några enstaka frågor. Jag brukar vara nöjd med mina genomgångar och elevernas engagemang men i mina ögon skall en genomgång vara en lärarledd aktivitet där man tillsammans tar sig an t ex ett begrepp eller en metod. Svårigheten ligger i att få det att bli ”tillsammans”. För ett tag sedan hade jag en diagnos på ett område som vi hade arbetat med en tid.

Convert percents, decimals and fractions | Free Math Worksheets It is extremely useful to know how to convert percents, decimals and fractions. It is something you will use throughout your education and quite often afterwards. Although it looks easy enough, but a staggering amount of people grow up without mastering this basic mathematical skill. To help you avoid that fate, we prepared a little tutorial for you, as well as some worksheets you can use for practice. How to convert percents It is very easy to convert percents into decimals, as well as fractions. Converting percents into fractions is done in a similar fashion. Converting decimals into percents is also very simple. Now you are ready to practice by yourself. Convert percents, decimals and fractions exams for teachers Convert percents, decimals and fractions worksheets for students Convert percents, decimals and fractions knowledge test

Strävorna Senast publicerade aktiviteterSamma area 8C8EAtt väga och jämföra 3A3CVad kan hända? 4D Fyra olika fyrhörningar 8C8EVäga paket och jämföra priser 2A2C3A3CBegreppet pengar 2A3ANyhet!IKT-strävorFrån och med 9 januari och åtminstone två månader framåt kommer vi att publicera en IKT-sträva varje vecka. För att kunna fortsätta ännu längre hoppas vi få in idéer och uppslag från er som har beprövade IKT-aktiviteter att dela med er av. Om du har sådana idéer eller andra synpunkter och önskemål som rör IKT-strävorna, hör av dig till Ulrica.Dalhberg@ncm.gu.se Läs mer om IKT-strävorna >>Blå strävor – matematik i många små stegI Blå strävor – matematik i många små steg finns kompletterande lärarmaterial till de aktiviteter som tagits fram för i första hand elever mottagna i särskolans skolformer.

Related: