background preloader

Läslogg

Läslogg
Related:  Engelska blandatEngelska

Gareth's Short Story Blog Chapter 3 | Robinson Crusoe We were all working very hard but the water kept coming into the ship. The storm was not as dangerous anymore but the ship was already badly damaged. Our captain continued firing guns for help. There was a small ship in front of us which sent us a boat. The sailors on that boat risked their lives but managed to reach our ship. With great difficulty we all boarded the boat. Fifteen minutes later our ship sank.

Orca Book Publishers Orca Book Publishers get in touch © 2015 Orca Book Publishers. All Rights Reserved. Two Minute Mysteries | Mystery Digest It was a long and almost unbearable drive out into the desert as the hot sun beat down on Detective Nose’s face. As luck would have it, his air conditioning had broken down only two days earlier and despite having all the windows open, the heat was simply excruciating. As the inspector sipped on some of the water that he brought for the trip, the thought that he may have somehow missed his destination was beginning to penetrate his mind. Just as he was about to turn around and head back, a small sign appeared that read “Ross Expeditions Here”. With a silent sigh of relief, he turned his car towards the small cabin that could be seen in the distance. As Nose reached the front door, Jason Ross introduced himself and motioned for the detective to come inside. The most notable item in the cabin could be seen in the middle of the floor; a body, evidently lifeless, sprawled on top of two sleeping bags that were casually laid there. “It was terrible,” Mrs. Detective Nose sighed. Next Page »

Read book online: Literature books,novels,short stories,fiction,non-fiction, ... 30-day-challenge Läsförståelsestrategier på svenska och engelska Att arbeta med läsförståelsestrategier är inget nytt för svensklärare, men tack vare det utvidgade kollegiet sprids många bra varianter för att förtydliga och synliggöra detta arbete. Som språklärare har jag inte fått någon formell utbildning kring detta, så inspirationen för min del kommer från nätet. Jag har tittat på de jättetydliga filmerna som Susanne Nystedt har gjort, kollat in Josef Sahlins sida, kikat in på En läsande klass och läst Annika Sjödahls tydliga beskrivningar. Grunden för dessa strategier ligger hos Barbro Westlund och hennes bok Att undervisa i läsförståelse. Från denna bas kommer strategierna Att förutspå, Att ställa frågor, Att reda ut oklarheter och Att sammanfatta. Den femte strategin finns inte med i Westlunds bok, men förekommer bland annat i En läsande klass: Att skapa inre bilder. Det jag har gjort är att jag har gjort sammanfattningar av de olika strategierna med hjälp av canva.com. att förutspå – to predict att ställa frågor – to ask questions

Engage Now - Student Interactions - teacher heath Do you hear your students say things like: "No! That's Wrong!" "What are you talking about?" "Stop being so bossy!" Students Learn MORE when they discover new ideas from each other. I created 4 posters to hang on the wall, model, practice and constantly refer to during lessons. PROBLEM 1: Students weren't LISTENING to each other: First and foremost, I created a list of things that I wanted to 'see and hear' my kids doing that showed they were LISTENING to each other. PROBLEM 2: Students weren't STATING their thoughts clearly: Then, I created a list of idea 'stems' that would encourage students to use evidence to back up claims - this way, other students can see why a student made a claim. PROBLEM 3: Students were ARGUING and DISAGREEING: I created a list of 'respectful' ways to disagree. PROBLEM 4: Students weren't ASKING EACH OTHER FOR CLARITY: This was so weird to me. Here's a Music Video that shows each of the 4 topics in the posters:

Spraktrollet: Reading Pages This Blog Linked From Here Useful links Reading Here you will find good exercises to practice your reading. (Click on the text) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Email ThisBlogThis! No comments: Post a Comment Home Jag hade planerat sämsta lektionen ever! - Sara Bruun I fredags skulle jag prova ett, för mig, nytt digitalt verktyg: Plickers.com. Jag tyckte att jag hade förberett mig väl och att jag hade full koll på hur det funkade. Camilla Askebäck Diaz hade tipsat om Plickers på sin blogg och jag nappade. Efter ungefär 20 minuter gapskrattade eleverna och sa att jag nog hade planerat den sämsta lektionen ever! Vad kan du då använda Plickers till? Mer exakt hur det går till kan du läsa om i Camillas blogg: Ett tips är att läsa instruktionerna noga och inte bara skumma texten och tänka: “äh det löser sig nog”! Idag, däremot, hade jag förberett mig och hade verkligen full koll på läget. Eleverna arbetade i par och skulle diskutera meningar med olika grammatiska svårigheter och motivera vilket alternativ som är rätt: Hur många får har du? Var är Markus böcker? När eleverna var överens om vilket alternativ de ansåg var rätt höll de upp sitt svarskort. En annan favorit som jag och mina elever ofta använder oss av är Google Formulär.

Short films Jag är ett stort fan av kortfilmer, likväl som jag alltid tyckt om short stories, dvs noveller istället för romaner. En novell kan ibland på endast cirka tio sidor berätta lika mycket som en roman på 300 sidor. Min favoritförfattare när jag som tonåring började lära mig älska engelska blev Ellen Gilchrist och hennes fascinerade kvinnoporträtt i historier som ofta utspelade sig i amerikanska södern. Fortsatte med henne ett bra tag innan E. Annie Proulx blev en favorit och sedan rullade det på. Använder kortfilmer mycket i engelskan, ibland som grund för ett tema, men lika ofta som diskussionsunderlag. Cargo är en favoritfilm för fortsatt diskussion med lite äldre elever: Även denna har gett upphov till bra fortsättningar i klassrummet - och eleverna fick göra sina egna tolkningar och skriva en sammanfattning om den på engelska:

Related: