background preloader

IKT i skolan, del 9: Att koda (programmera) i skola

IKT i skolan, del 9: Att koda (programmera) i skola
I flera länder har man just nu diskussioner om man ska införa detta som ett skolämne. Att koda har nära anknytning till både språk och matematik. Språk har en logisk uppbyggnad (viss mer och andra har fler undantag från logiken) och lär man sig uppbyggnaden och de regler som styr den så är det lättare att lära sig andra språk (det är en delförklaring till att det blir lättare och lättare att lära sig andra språk ju fler du kan från tidigare). Kopplingen med matematik handlar både om logik och problemlösning. Att koda är mycket problemlösning och då skaffar men sig strategier för detta. Dessa strategier är användbara även i andra situationer. Då jag inte jobbar som lärare längre har jag inte testa nedanstående tips i klassrumssituation, men jag skulle testa dem om jag började jobba som lärare igen. Appar Hakitzu Elite – en app som kombinerar programmering och dataspel. Cargo Bot En gratisapp som går ut på att du ska programmera en robot som utför arbete åt dig.

http://www.jlsu.se/ikt-i-skolan/ikt-i-skolan-del-9-att-koda-programmera-i-skola/

Related:  programmeringSerie om IKT i skolan

Roboten Bee bot lär barn om programmering - Vårt Göteborg Foto: Ann-Charlotte Keiller It-satsning i Centrum. På Levgrensvägens förskola har barnen programmerat en robot och Centrums fritidspedagoger har under hösten utbildats i programmeringsspråket Scratch. Stadsdelen är bland de första i Göteborgs Stad att satsa på programmering inom förskola och fritidsverksamhet. – Barnen och eleverna får möjlighet att utvecklas som producenter och inte bara som konsumenter, säger Ingela Dahlgren.

IKT i skolan, del 10: Plotagon (Skapa animerade filmer på 5 minuter) Det här inlägget kommer till skillnad från tidigare inte att ha ett tema, utan det kommer istället att handla om ett enda program, nämligen Plotagon. Det finns inte så många program i stil med detta, men jag skulle tro att det kommer fler så småningom. I Plotagon skapar man animerade filmer genom att skapa en storyboard. Denna skapar du i sin tur genom att klicka på alternativ samt genom att skriva dialogen för vad du vill att karaktärerna ska säga. Programmering med förskolebarn på Västra Allé - AcadeMedia När man pratar om programmering är det många som tänker på datorer, ettor och nollor. Men på Västra Allé i Helsingborg, som ingår i Pysslingen Skolor, har pedagogerna tagit nya grepp för att introducera programmering för barnen redan i förskolan. – Först diskuterade vi vad kommandon är och hur vi kan använda oss av dessa i vardagen.

IKT i skolan, del 11: Skapa tidslinjer Läroplanen handlar om att vi ska bedöma elevernas kunskaper, inte enskilda faktakunskaper, och för att underlätta för eleverna att se och förstå samband och hur saker utvecklats över tid finns det en del hjälpmedel. I den här delen av Tips på IKT i skolan fokuserar jag på tidslinjer. Exempel på några ämnen där det är naturligt att jobba med tidslinjer: Historia (Alla förstår varför tidslinjer fyller en funktion i historia)

Efter barnhack kommer lärarhack .SE är sedan länge engagerade i arbetet med att stärka barn och ungdomars kunskaper och förståelse för hur digitala verktyg är uppbyggda. Nu vill vi även hjälpa de vuxna i klassrummet att förstå hur man kan arbeta digitalt. Om bloggaren IKT i skolan, del 8: Källkritik Ju mer vi jobbar med digitala resurser i skolan, desto viktigare blir det med källkritik. I samband med Brexit och Trumps framgångsrika presidentval i USA är det en aspekt av källkritik som alla vuxna måste förstå. Det är den s k filterbubblan, d v s de algoritmer som digitala tjänster som anpassar sig efter det du gillar använder.

Datalogiskt tänkande och digitalt skapande Den digitala samhällsutvecklingen ställer nya och delvis annorlunda krav på skolans undervisning och vad eleverna behöver lära sig. När teknikutvecklingen går allt snabbare, är det nödvändigt att kunna tänka kreativt, samarbeta och lösa problem tillsammans med andra och att kunna dra nytta av de digitala möjligheter som öppnar sig. Detta gäller både på arbetsmarknaden och i vardagen.

IKT i skolan, del 7: Bildredigering Ju mer vi använder datorer och lärplattor i undervisningen, desto mer kommer vi i kontakt med bilder och filmer och behovet av att kunna redigera dem ökar. I den här delen titta jag på några alternativ när det gäller att redigera bilder. Eftersom skolan ofta har begränsade resurser när det gäller att lägga pengar på inköp av program fokuserar jag på alternativ som är gratis (eller som finns i gratisversioner och där gratisversionen är tillräckligt bra för att den ska klara en stor del av de behov som finns). Jag har sorterat programmen/tjänsterna i bokstavsordning.

Våga testa programmera med barnen – UR:s nya tv-serie visar vägen - UR - Sveriges Utbildningsradio AB Idag är förståelse för hur den digitala världen är uppbyggd i allt högre grad en viktig förutsättning för att delta i samhället. I UR:s nya serie Programmera mera får 9-åringar olika utmaningar som ger övning i tankesättet bakom programmering. Det kan till exempel handla om att programmera en robot, hitta buggen i koden och att känna igen mönster. Premiär 13 oktober kl. 19.25 i Barnkanalen. – Många förväntar sig kanske att ett programmeringsprogram ska handla om datorer och kod, men vi har valt att fokusera på allt tankearbete som krävs för att kunna programmera, säger Karin Nygårds, programledare, lärare och en förgrundsfigur i drivandet av vikten av digital kunskap i skolan. Programmera mera vill väcka nyfikenhet, kreativitet, samarbetslust och förmåga att omsätta idéer till handling.

IKT i skolan, del 6: Skapa genom att rita digitalt tillsammans Tjänster på nätet och appar som gör att man kan rita och skapa tillsammans är tema för del 6 i serien Tips på IKT i skolan. Aww App ( En webbaserad tjänst som är en whiteboard som man delar med andra, d v s man kan tillsammans rita och skapa bilder. Fungerar på dator, platta och smartphone. Ingen installation krävs.

Related: