background preloader

Läxduellen – del 3 Praktiken

Läxduellen – del 3 Praktiken
Så har tiden kommit för att gå från teori till praktik. Min läxpraktik. Först av allt vill jag klargöra att jag på inget sätt inbillar mig att jag sitter inne med något tolkningsföreträde, eller facit när det gäller bra läxor. Det går att både lyckas och misslyckas på en lång rad olika sätt som lärare beroende på så många faktorer att det som ger high five i en klass kan vara Titanic möter isberget i en annan. En förutsättning är att eleverna är med och utformar konceptet - eller åtminstone köper det. En lärare i en FB-tråd berättade att hennes rektor har infört totalt läxförbud på skolan. … Det att inte kunna göra ett bra jobb kanske inte låter så alarmerande i alla öron, men att vara lärare och inte kunna göra ett bra jobb är skadligt både för den fysiska och psykiska hälsan. Det offentliga ifrågasättande av läxor som har pågått de senaste tre åren har påverkat elevernas inställning. Läxans basingredienser 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Helenas bästa läxrecept del 1: Svenska Uppföljning: Syften: 1.

http://helenavonschantz.blogspot.com/2015/01/laxduellen-del-3-praktiken.html

Related:  läxorLäsa

Läxduellen – Director’s cut del 1 Min jul har till väldigt stor del handlat om läxor. Det är inte mycket man hinner säga på tre minuter, så jag gick från studion med munnen full av och, men, jamen och vad? Trots att artikeln är lång var det mycket jag fick stryka så det finns några jamen och men även från den. Bokcirkel med åk 2 För en vecka sedan introducerade vi starten till den bokcirkel som påbörjas i åk 2 och som pågår fram till påsk. I det här upplägget har vi som pedagoger och "expertläsare" backat ett steg för att överlåta en större del av lässtrategierna åt eleverna. Boken de läser heter Igelkottens elegans och är en bok som få av eleverna hade valt själva på grund av titel, baksidetext och handling. Men, det är en bok som vi tror att de flesta kommer att tycka om, framförallt genom och efter diskussioner i sina grupper.

Läxduellen - Director’s cut 2 Forskningen Det hänvisas stup i kvarten till forskning i diskussioner om läxor. Ett vanligt påstående är att vi lärare inte ska tycka en massa utan istället rätta oss efter forskningen. På mig reser sig nackhåren när någon uppmanar mig att rätta mig efter forskning. Nyanser bot mot fanatism (To whom it may concern.) Det går inte att göra ett mumintroll av en smurf, hävdar min goda vän när jag undervisar på en kurs där elevunderlaget är klent och jag förtvivlar. Smurfar bor i Belgien, dricker hallonsaft och bygger en bro som aldrig blir klar.

Läxfritt duger inte! Läraren Pernilla Alm skriver i Svenska Dagbladet (SvD), lördagen 27 december en debattartikel där hon argumenterar mot läxor. Jag har försökt få in ett svar på hennes artikel, men fick nobben av SvD, så nu skriver jag ett blogginlägg i stället. Pernilla Alms argumentationen börjar inget vidare. Alm skriver: ”Läxor regleras inte i skollagen. De nämns inte i läroplanen.” Men då kan jag upplysa om att metodik inte heller regleras i skollag och läroplan, även om kursplanen på vissa ställen innehåller en del metodik.

Litterära termer - SA11BSv2 Det finns en del begrepp som ni måste använda när ni talar och skriver om litteratur. Vissa av dem kan ni förhoppningsvis redan (vi gick igenom dem i ettan). Om inte så lär er dem! Bildspråk: Lärare som ger läxor bakläxa Leder läxor till bättre resultat i skolan? Lärarna Pernilla Alm och Malin Roca Ahlgren har båda satsat på läxfritt. När språkläraren Pernilla Alms dotter gick i fyran kom hon hem från skolan med väldigt många uppgifter som hon förväntades göra på sin lediga tid. – Jag kände att jag var tvungen att göra en studieplan för att vi skulle hinna med alla läxorna, så att inte allt skulle bli kvar till sista kvällen. Jag började fundera över hur det är för elever som inte har någon förälder som kan hjälpa till, säger Pernilla Alm. Hon skrev ett blogginlägg som fick många reaktioner från lärare, föräldrar och elever.

Strukturen leder eleven framåt För över 25 år sedan tog professor Lucy Calkins och hennes forskarkollegor sig an uppgiften att förbättra läs- och skrivkunskaperna hos skolbarn i New York. I dag strömmar tusentals lärare till Columbia University för att ta del av de framgångsrika läs- och skrivstrategierna. En av dem som tidigt imponerades av Teachers College Reading and Writing Project är Catharina Tjernberg, doktor i specialpedagogik som forskar om framgångsrik läs- och skrivundervisning. I tre år har hon följt lågstadielärare som arbetar med processinriktad skrivundervisning i svenska klassrum. – Förhållningssättet går hand i hand med vår svenska läroplan, den formativa bedömning vi arbetar efter och det arbete som Skolverket initierar i Läslyftet. Arbetssättet bygger på att eleven successivt utvecklas till en självständig skribent.

Läxor och synen på kunskap En debattartikel skriven av Pernilla Alm, publicerad på Brännpunkt för några dagar sedan, inleds med följande ord: Läxor regleras inte i skollagen. De nämns inte i läroplanen. De är, enligt Skolverket, inte obligatoriska för elever att utföra. Trots detta är läxor vanligt förekommande i svenska skolor. Hitta fria texter I det här inlägget i Kolla källans idélåda tittar gymnasielärare Filippa Mannerheim närmare på några textarkiv som du och dina elever kan ha användning av. Många av texterna är helt fria att använda, medan andra fortfarande är skyddade av upphovsrätt. Filippa beskriver de olika arkiven, hur texterna får användas och ger också några praktiska tips på användning. Wikipedia Wikipedia är ett fritt uppslagsverk på nätet som skapas av sina användare.

FLS - Föreningen Lärare i Samhällskunskap Läxor är på tapeten igen efter att Hallstahammars kommunpolitiker bestämt sig för att utreda en läxfri skola. Men vad säger forskningen egentligen om läxor? Frågan är givetvis extra intressant eftersom den nya skollagen tydligt skriver fram praktik som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Skolforskarna Robert Marzano och Debra Pickering har gjort en sammanställning av den forskning som finns för och emot läxor internationellt och har utifrån detta dragit vissa slutsatser. Deras huvudresultat hävdar att läxan får betydelse för elevernas resultat om kvalitén på den är hög. Kvalité definieras så här: Pappor, fatta mod och ta samtalet med era söner om vikten av läsning Kopplingen mellan läsvana och bra betyg är det ingen, alltså ingen, som ifrågasätter. Ändå står vi där och hejar på killarna när de spelar fotboll, kommer med förslag på laguppställning, introducerar våra killar i vårt fotbollslags hela rika universum. Vi kör dem till träningen och säljer alla deras salamikorvar som klubben kräver. Allt detta gör vi.

Läxor skapar onödig stress Det finns goda exempel på skolor som har gjort enkla och billiga omorganiseringar för att arbeta läxfritt. Pernilla Alm Läxor regleras inte i skollagen. De nämns inte i läroplanen. De är, enligt Skolverket, inte obligatoriska för elever att utföra. Trots detta är läxor vanligt förekommande i svenska skolor.

Related: