background preloader

Elevator pitch. Tienes 20 segundos - EduCaixa

Elevator pitch. Tienes 20 segundos - EduCaixa

http://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI

Related:  Personal Brandingteresaalejandra

Llistats de verbs per elaborar objectius didàctics This is Google's cache of It is a snapshot of the page as it appeared on 2 Jun 2017 12:55:30 GMT. The current page could have changed in the meantime. Learn more Full versionText-only versionView sourceTip: To quickly find your search term on this page, press Ctrl+F or ⌘-F (Mac) and use the find bar.

Junts aprenem tot de tots: 2016 S’entén com l’alumnat que presenta alguna alteració motriu, transitòria o permanent, a causa del mal funcionament del seu sistema ossi-articulatori i muscular (referent a l’aparell locomotor) i/o del sistema nerviós, i que, en grau variable, suposa unes certes limitacions a l’hora d’enfrontar-se a algunes de les activitats de la seva edat (Martínez, Sanciñena, Sánchez, Sánchez y Yoldi, 2000, p.9). Personalment, trobar-me en una aula amb un alumne amb discapacitat motòrica és el repte més gran a nivell d'inclusió. Per jo el més important és que l'alumne se senti el més inclòs possible dins l'aula i m'agradaria fer adaptacions per aquest alumne però que a l'hora siguin a nivell grupal. No sempre és possible perquè a vegades el grau de discapacitat que presenta l'alumne és molt alt. Tot i que sigui dificultós, els docents hi hem de perdre el temps necessari per aconseguir-ho. La discapacitat motòrica presenta les següents necessitats a nivell de centre, d'aula i individuals.

PROJECTE D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - SA GRADUADA INTRODUCCIÓFinalitats del Pla d'Atenció a la Diversitat.MESURES ORDINÀRIES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT ALUMNAT DESTINATARORGANITZACIÓ DELS RECURSOS HUMANS I MATERIALSÀmbits d’actuació de l’equip de suportObjectius generals de l’equip de suportCoordinació i organització de l'equip de suportRecursos materials PROTOCOL D'ACTUACIÓ AMB L'ALUMNATDETECCIÓ LES NECESSITATS.VALORARACIÓ DE LES NECESSITATS DE L'ALUMNAT ACTUACIONSAVALUACIÓ DEL PROCÉSDOCUMENTACIÓ INDIVIDUAL i MESURES CURRICULARSDocumentació de l'alumne/a durant el CICLEDocumentació de l'alumne/a cada CURS ESCOLARTipologia de les adaptacions curriculars- REFORÇ CURRICULAR: Entenem per reforç ...- ADAPTACIONS CURRICULARS INDIVIDUALS.CRITERIS PER REALITZAR LES ADAPTACIONS CURRICULARSOrganització del procés d’elaboració. Documentació relativa a les adaptacions curriculars significatives.Desenvolupament de l’avaluació. Criteris pedagògics i metodologia.Modalitats de suport i organització

Related: