background preloader

Matematikak

Facebook Twitter

Primer_capitulo563. Daviden Txokoa: Matematia DBH 2, birpasorako ariketak. 1quincena2. 1quincena5. Divulgamat.

GEOGEBRA

Estrategiak - jrceniga. Plan bat pentsatzea buruketa bati heltzeko moduak edo estrategia desberdinak daudela ikustea da, baina praktikara eraman gabe.

Estrategiak - jrceniga

Honen oinarria hauxe da: • Buruketa bat ebazten duenak ez daki ziur bururatzen zaion lehen bideak soluziobidera eramango duen. • Eta buruketa batek, oro har, ebazteko bide desberdinak ditu. Buruketen ebazpenean erabiltzen diren prozeduretako bakoitzari estrategia deitzen zaio. Estrategiak buruketaren edo egoeraren datuetan oinarritu beharrean, pertsonaren ihardunean oinarritzen diren prozedurak dira, buruketa bat ebaztean edo ikerketa bat egitean erabili behar diren teknikak, kontzeptuak eta prozesuak aukeratzen laguntzeko. Aieruen saiakuntzak eta esperimentazioak soluziora eraman gaitzaketelakoan buruketara hurbiltzeko gaitasuna estrategiek areagotzen dute. Ondoren azalduko den estrategia bakoitza ulerterraza eta aplikagarritasun handikoa izango da; hau dela eta, horietako bakoitza nahiko azpimarratu beharko da.

Hona hemen estrategia batzuk: DBH Matematikoak. Zenbaki arruntak. 1quincena1. ARIKETAK - MateGorka. Mat2_1.pdf. Función cuadrática - GeoGebra Hoja Dinámica. 1quincena3. Taller_tres_thales. Unidad9. 1quincena4. ZATIKIEN ARTEKO ERAGIKETAK by Eider Antxustegi-Etxarte Aranaga on Prezi. Matematika DBH-2 - jrceniga. Unidad2. Teorema-thales ejercicios. Teorema de Thales 413.

teorema-thales ejercicios

En el tri´angulo rect´angulo .Si , en-tonces hallar el per´ımetro de cuadril´atero BCMN.14. En la figura adjunta el m´astil proyecta unasombra de 20 m de largo, cuando la sombra delm´astil sin bandera de 12 m de alto proyec-ta una sombra de 16 m de largo. Y sus lados correspondientes son proporcionales.Encuentre la altura del m´astil con bandera.15. Zenbaki hamartarrak. Mat2_3. Documento sin título. EKUAZIO LINEALEN SISTEMAK - 3.DBH MATEMATIKA. Atal honetan,lehen mailako bi ezezaguneko ekuazioak aztertuko ditugu, beraien adierazpen orokorra hauxe izanik: eta aldagaiak dira (ezezagunak) eta konstanteak (zenbaki errealak).

EKUAZIO LINEALEN SISTEMAK - 3.DBH MATEMATIKA

Adibidea: Lehen mailako bi ezezaguneko ekuazio baten soluzioak: lehen mailako bi ezezaguneko ekuazioek soluzio infinituak ditu. Horiek lortzeko aski da aldagaiari balio bat eman,eta hala aldagairen balioa aterako dugu (aurretik "y" bakandu egin dugu) : Lortutako bikote baloreak ekuazioaren soluzioak dira, horretaz gain, bikote balore horiek plano kartesiarrean adierazten eta lotzen baditugu ZUZEN bat marraztuko dugu. Horrexegatik ekuazio mota hauek ekuazio linealak deitzen dira, grafikoki zuzen baten bidez adierazten direlako Adibidea: Lehen mailako bi ezezaguneko ekuazioak Bilatu ekuazio honen soluzio batzuk: " y" aldagaia bakanduko dugu: Balio-taula bar eraikiko dugu, Zenbaki hamartarren arteko eragiketak.

Problemas con fracciones resueltos. Operaciones combinadas. 2.4 Ejercicios y problemas con fracciones Problemas con fracciones resueltos.

Problemas con fracciones resueltos. Operaciones combinadas

Ejercicios de operaciones combinadas con fracciones. Ejercicios de operaciones combinadas con soluciones Problemas básicos de fracciones resueltos. X matematica funcion lineal. Para ver este sitio necesitás Macromedia Flash Player 6 o superior.

x matematica funcion lineal

Si puedes ver la letra "X" moviendose, es porque ya lo tienes. Si no, descargalo gratis. Unidad3. Taller_tres_thales.pdf. SEMEJANZA. Problemas de fracciones para 2º de eso 2. Unidad9.pdf. Teknologia interaktiboa. Quincena11. 2.DBH-ko ARIKETAK - BURDINIBARRA BHI-ko MATEMATIKA MINTEGIA. Función Lineal - GeoGebra Planilla Dinámica. Matematika DBH-2 - jrceniga. Teknologia interaktiboa. Drive Viewer. X matematica funcion lineal. 1quincena6. Pikate.wikispaces. Pikate.wikispaces. Teorema-thales ejercicios. Tales. Matemáticas.