background preloader

Vattnets faser

Facebook Twitter

Konkret och kreativ NO. Kemi Faser Hem Dramatisera faser Dramatisera vatten i olika faser.

Konkret och kreativ NO

Vattenmoln. Att göra snö – Hedenljung. Sagolika såpbubblor – Hedenljung. Det är kallt just nu i nästan hela landet och trenden att prova blåsa såpbubblor är riktigt het just nu.

Sagolika såpbubblor – Hedenljung

Men många frågar sig: Hur gör jag då? Hur får jag bubblorna att hålla medan de fryser och att landa hela? Jag ska försöka ge er lite hjälp på traven. Ice melting and evaporating - Stock Video Clip K001/0886.