background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Berättelser att lyssna på

Magiska dörren. Kostnadsfritt arbetsmaterial - Nypon Förlag. Edward Tulanes fantastiska resa. Sandvargen frågor. The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore. Att gestalta. Gestaltning – Vad är det?

Att gestalta

Ordet gestalta betyder ”att ge något en form och en mening genom att visa upp det”. Det handlar om att visa så läsaren kan måla upp bilder i huvudet. Motsatsen till att gestalta är att berätta. Skriver man tex ”Olle var arg”, så berättar man. Men om man istället skriver ”Olle höjde rösten och slog näven i bort så att pennorna flög all världens väg” så gestaltar man. Exempel Här kommer ett exempel på en ogestaltad mening: ”Han blev ledsen.” Och här kommer en ”gestaltad” variant på samma mening: ”Hans axlar sjönk liksom ihop och han tittade ned mot golvet medan hans ögon vattnades.”

Vi tar ett exempel till: ”Kajsa var lycklig.” Vad är skillnaden? Den ogestaltade texten når sin läsares tanke, medan den gestaltande texten gör att läsaren känner och upplever innehållet. Små nordiska faktaböcker. ABC-bok med allitterationer.

Teater/pjäser

Ord och begrepp. En läsande klass. ASL. Handstil. Svenska - läsning. Svenska skrivande. Om läsning, del 6: LUS (del 2) De flesta läsare på den här bloggen vet nog att jag är förtjust i Läsutvecklingsschemat.

Om läsning, del 6: LUS (del 2)

Anledningen är enkel. Det är ett lättarbetat verktyg som fokuserar på var jag ska sätta in mina insatser, oavsett om jag är lärare eller rektor. I hela mitt yrkesverksamma liv inom skolan, vikariat när jag pluggade undantaget, har jag arbetat med LUS. Först 9 år som lärare och sedan 5,5 år som skolledare. Jag vet av egen erfarenhet att LUS fungerar mycket bra. Dock är inte alla i Sverige lika övertygade om. Innan jag går in på punkterna vill jag poängtera att Läsutvecklingsschemat bygger på att eleven alltid förstår det den läser. Väldigt kortfattat kan man säga att en läsares kunskaper och erfarenheter ligger utanför själva läsprocessen, men påverkar förförståelsen till texten. Fas 1 UTFORSKANDE Barnet håller successivt på att tillägna sig läsförmågan i texter med få ord på varje sida, oftast med innehållsbärande bilder.

LUS-punkt 7: Tar vid behov effektiv hjälp av bokstäverna i sin läsning. De eller dem? Språkutvecklande arbetssätt i skolan inkluderar alla oavsett bakgrund. - Hur ska du kunna förstå innehållet och hur du ska använda innehållet om du inte förstår orden?

Språkutvecklande arbetssätt i skolan inkluderar alla oavsett bakgrund

Säger grundskolläraren Susanna Sjöstrand. Hur får du alla elever att veta vart ni ska, vilket som är målet? Ett sätt är att arbeta språkutvecklande. Susanna Sjöstrand, grundskollärare i Malmö, arbetar bland annat med drama och rollspel i SO-undervisningen, allt för att göra språket tydligt för eleverna och stegvis visa vart de ska. Susanna Sjöstrand är grundskollärare i SO, SvA och drama och arbetar som förstelärare med uppdrag att utveckla språkutvecklingen i SO-ämnena på Örtagårdsskolan i Malmö. - Svenska är något som går igenom i alla ämnen. På Örtagårdsskolan arbetar man ämnesöverskridande i olika tematiska arbeten. Bakgrunden spelar roll.

Grammatik (ordklasser mm)

Stavning. Sekvensbilder. Tala. Tsatsiki LHL arbetsuppgifter. Språkutvecklande övning: dictogloss. Denna övningar kan göras i vilket ämne eller ålder (de ska ha lärt sig skriva) som helst.

Språkutvecklande övning: dictogloss

Den fungerar lika bra på nyanlända som på elever som talar flytande svenska. Bara att anpassa texten. Varför ska du göra den här övningen? Lärarhandledningar - Kävlinge kommun. Huvudpersonen & Jag - likheter och skillnader. Vi har nästan läst ut vår fantastiska högläsningsbok Lyckokakan så jag passade på att prova venndiagram på ett sätt som jag har väntat på att få göra.

Huvudpersonen & Jag - likheter och skillnader

Så enkel och användbar modell . Uppgiften handlade om att jämföra sig själv med huvudpersonen Oskar. Vi hjälptes åt med att beskriva honom och det blev en lång lista på tavlan; familj, ålder, egenskaper, boende, intressen, kompisar, känslor mm. Därefter valde eleverna från orden på tavlan: likheter hamnade i mitten och olikheter på varsin sida. Eleverna jämförde sedan sina diagram.

Första läs- och skriv

Vokaler. Sagor. Press. Faktatexter. Genrepedagogik. Vår kommun deltar i Läsa-Skriva-Räkna-satsningen och det har inneburit att många pedagoger som arbetar med de yngre eleverna har fått ta del av väldigt intressanta workshops och föreläsningar inom svenska, svenska som andraspråk och matematik.

genrepedagogik

Dessutom har vi fått träffa andra lärare i kommunen och diskuterat viktiga frågor som man aldrig hinner med annars. Utöver det har vi fått litteratur, pedagogiskt material, matte-spel och annat som man kan använda direkt i sina klasser. Ett mycket bra upplägg med många intressanta träffar. Idag var det dags för en uppföljning av förra årets boksamtalsprojekt.

Föräldratips

Högläsning. Livet i Bokstavslandet: Skönhet. Hur lär man barn att läsa? Många barn knäcker den skriftspråkliga koden på egen hand genom sina nyfikna frågor på ord och texter, medan andra barn behöver mer handfast hjälp för att komma underfund med hur skriftspråket fungerar.

Hur lär man barn att läsa?

Forskare är idag överens om att det inte finns någon enskild läsinlärningsmetod som är universellt rätt för alla barn. Samtidigt finns det en hel del forskning som visar på viss konsensus. Det gäller till exempel vilka kompetenser barn behöver utveckla för att knäcka den skriftspråkliga koden. Hit hör fonemisk medvetenhet (att förstår hur språkljud och bokstäver hänger ihop; främst i muntliga sammanhang), bokstavskännedom och syntaktisk förmåga (förmåga att sätta ihop meningar i talspråkliga sammanhang).

Dikter

Läsa och skriva. Att läsa och skriva är färdigheter som påverkar hela livet.

Läsa och skriva

Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer höga krav på förmågan att kunna läsa, skriva och värdera olika texter. Det är viktigt att skolan skapar goda förutsättningar och möjligheter för alla elevers läs- och skrivutveckling. Ett systematiskt förebyggande arbete, både i förskola och skola, är avgörande för barns och elevers möjligheter att lyckas. Högfrekventa ord.

Om läs- och skrivinlärning.

Astrid Lindgren

Diagnoser Svenska. Svenska - bokstäver.