background preloader

Religion

Facebook Twitter

The Brick Testament. Religionsfroknarna.se. Islams historia Vid sekelskiftet 500-600 utspelades en kamp mellan två makter, det östromerska riket och det persiska riket.

Religionsfroknarna.se

Mittemellan dessa två riken låg Arabien. Arabien var en stamkultur där människor levde i stammar och stamkänslan var mycket stark och viktig. Beduinstammarna på landsbygden var nomader och flyttade runt. I en av de stora och mäktiga stammarna i staden Mecka, Kurayshstammen, föddes pojken Muhammed år 570 e. År 622 tvingade Muhammed fly från Mecka till staden Medina.

Islam : en religionsvetenskaplig introduktion.

Egen kunskap

Religion, vi når målet genom förmågorna  Då har vi börjat att jobba mot religionsmålen i temat Vårt samhälle.

Religion, vi når målet genom förmågorna 

Dessa är målen vi jobbar mot. Idag började vi med målet kring platser som är viktiga för religionerna. Vi jobbade med den begreppsliga förmågan. De ord jag vill att eleverna ska försöka lära sig är: religion, kristendom, judendom, islam, kyrka, synagoga och moské. För att vi ska lära oss mer om platserna så började vi med att jobba med den kommunikativa förmågan, att berätta för varandra.

Barnen fick först själva fundera en stund på vad de vet om kyrkan eller moskén (beroende på vilken man brukar vara i), vad som finns däri vad man gör och andra tankar. På pappret fick de fylla i vad de kunde själva och vad de lärde av varandra. Med analysförmågan så jämförde vi sedan om det fanns några likheter mellan de båda platserna. Vi kom också in på profeterna.

Vi började att läsa bibeln med skapelseberättelsen. Jag tycker att det är viktigt att vi i skolan jobbar med likheter mellan religionerna som vi har. Berättelsen om Jesus för barn - Svenska/Ruotsi språk The Story of Jesus for Children - Swedish.

Sekvensbilder

Tema Världsreligionerna åk 1-3. Målarbilder Religion. Nyckelord:Religion, buddhism, kristendom, islam, judendom, hinduism, På vår webbsida erbjuder vi ett brett urval av sidor med målarbilder, teckningar, foton och pyssel.

Målarbilder Religion

Allt innehåll är klassificerat enligt teman som är vanliga i grundskolan.Sidorna med målarbilder att färglägga är specialutformade så att de kan användas under hela skolåret. Religion, vi når målet genom förmågorna  Avslutat tema om världsreligioner i SO.

Nu är temat om världsreligionerna avslutat.

Avslutat tema om världsreligioner i SO

I veckan visade jag eleverna den matris jag gjort där de själva skulle skatta hur de tycker att de ligger till. Idéen till matrisen har jag fått av Cecilia Sundh (@Lappkullan) och sedan har jag byggt på den lite mer. Först ville jag få eleverna medvetna om vad de verkligen kan genom att skriva ner några meningar på egen hand kring de här punkterna: Vad är en religion? Vad är religionsfrihet? Sedan fick de fylla i den här matrisen om världsreligioner. Min planering om världsreligionerna kan du läsa här. Min utförliga LPP hittar du här. Vår inledning av temat kan du läsa här. Gibbons fyra faser i världsreligionerna läser du om här. Bildsekvenser i religionsberättelse läser du om här. Min egen utvärdering av temat om världsreligioner är att det var väldigt skönt att ha en planering att följa. Vårt självklara pyssel blev att göra just en stjärna av piprensare innan vi gick på jullov.

God Jul och Gott Nytt År önskar jag Er! Många kramar från Marika.