background preloader

Personligt återgivande text

Facebook Twitter

Att återberätta. För att återberätta något som vi gjort eller varit med om skriver vi en personligt återgivande text vilket vi började med redan i förskoleklass.

Att återberätta

Då texten kan byggas runt en gemensamt upplevd händelse är den väldigt tacksam att arbeta med tillsammans med eleverna vilket gjorde att vi skrev flera texter i genren både i förskoleklass, åk 1 och nu i åk 2. Det är viktigt att det är en progression i textgenren genom skolåren så att elevernas texter utvecklas. I förskoleklass hade texten en enkel uppbyggnad. Den startade med en enkel orientering följt av att vi räknade upp några händelser i kronologisk ordning innan vi skrev en avslutande kommentar om vad vi tyckte om det som hänt.

I åk 1 byggde vi ut textgenren med att skriva mer om händelserna och få in det evaluerande språket som beskriver hur vi reagerat på det som hänt. Detta arbete hör till fas två i cirkelmodellen. Återgivande texter. Den här veckan har vi lärt oss om återgivande texter.

Återgivande texter

Att återge betyder att berätta om något som hänt. Först läste vi några återgivande texter för att se vad man behöver ha med. Det här behöver man ha: Rubrik – som berättar vad texten kommer handla omOrientering – en mening som säger NÄR det hände och VAD som händeHändelser – några saker som händeSlutkommentar – en mening där man berättar vad man tyckte om det man berättar omTidsord – till exempel först, sedan, efter det, i lördags, förra veckan, i somras, när, till sist. Återgivandegenre. Så här har jag jobbat med återberättande genre i ett arbete kring Mumintrollen.

Återgivandegenre

Jag använder dock strukturen varje vecka när vi skriver dagbok. Jag ser att eleverna har utvecklat sitt dagboksskrivande mha strukturen på planchen. Återgivande genre. Återberättandetext. Idag har vi jobbat vidare med våra svampar och gjort en återberättande text kring vårt arbete.

Återberättandetext.

Vi började att tillsammans prata om hur man skriver en återberättandetext för att påminna oss. Vi har ju skrivit återberättande texter tidigare också men en påminnelse är viktigt ändå så att alla hänger med på begreppen och vad jag har för förväntningar på elevernas arbete. Vi gjorde därför en återberättandetext mha bilder från ett besök vi gjorde på Virserums konsthall och tids-ord. Vi tog hjälp av vår genre-plansch. När vi gjort det fick eleverna en hög bilder från vårt arbete med svampar och en hög med tids-ord.

Sedan gällde det att börja skriva händelserna med mha bilderna och tidsorden. Allra sista ska också värderingen stå. Barnen valde den här gången att skriva för hand. Återberättande text. Eleverna skriver med stor glädje, vi använder oss utav ASL vilket stöttat eleverna att kunna fokusera mer på texters innehåll och form snarare än det motoriska kravet att forma bokstäver.

Återberättande text

De har fått skriva olika texter utan att vi gått närmre in på själva textstrukturen. Nu känner jag dock att de är redo att få redskap för att strukturera sitt skrivande. Vi har börjat med återberättande texter och eleverna uttrycker en glädje av att se hur de har utvecklat sina texter bara på några veckor. Cirkelmodellen Vi använder oss utav cirkelmodellen för att förmedla kunskap om olika textgenrer. Cirkelmodellen används för att visa och stötta eleverna i olika texttyper. Cirkelmodellen består av fyra faser. Fas 1 – Bygg upp kunskap om ämnesområdet Fokus ligger främst på textens innehåll. Fas 2 – Skaffa förebilder inom genren. Fas 3 – Skriva gemensam text Läraren skriver text tillsammans med eleverna så eleverna är delaktiga och kan se hur texten byggs upp. Återgivande genre! I tisdags var vi på resande fot med klass ett.

Återgivande genre!

Vi var i Kalmar och gick på Länsmuseet. Idag tog vi tillfället i akt och skrev en återgivande text om detta. Vi började med att titta på vår genrevägg och repetera de olika genre vi jobbat med. Att jobba med återgivande text – cirkelmodellen. Vårt arbete med återgivande text började med ett besök på Naturrum på Kulbackens museum.

Att jobba med återgivande text – cirkelmodellen

När vi var där tog jag många kort på eleverna och det vi såg. Nästa dag fick eleverna jobba med att sortera korten i kronologisk ordning. Sedan pratade vi om vilka tidsord vi kan och vad de betyder. Nästa uppgift var att skriva en bildtext till varje bild. Eleverna valde bilder och använde kronologin och tidsorden för att kunna skriva passande text. Nästa steg var att skriva en gemensam text på cleaverboarden. ”Muséet Kulbacken och Naturrum En torsdag för tre veckor sedan åkte vi till Muséet Kulbacken.

Återberättande text.