background preloader

Geometri

Facebook Twitter

Skillnad mellan 2D och 3D. Vår upptäcktsresa. Den här veckan har vi jobbat med geometri på flera olika sätt. 1A och 1B gick på formjakt.

Vår upptäcktsresa

Vi fick leta efter former i skolgården. Vi tog bilder på formerna med Ipad. Vi hittade cirklar, rektanglar, trianglar och kvadrat. Vi hittade också formen cylinder. 1C och 1D fick ett papper där vi ringade in de former vi kunde namnet på med grön färg. Vi sorterade formerna på ett rött, gult och ett grönt papper. Sen gjorde vi en övning som heter fråga-fråga-byt. Efter det fick vi sortera igen för att se om fler kunde namnen på formerna. Vi byggde robotar och figurer med geometriska former och sedan ritade vi av dom på ett papper. Slutligen målade 1D geometriska former tillsammans med en kompis, vi fick inte titta på kompisens papper utan vi var tvungna att lyssna på varandra och samarbeta.

I ♥ mathematics {platonic solids garland} Oooh….it’s been I while since I last posted.

I ♥ mathematics {platonic solids garland}

We had a smashing Christmas and new year. Hope you all did too! My computer died just before Christmas and it’s taken my hubby and I a while to bring it back to life…which is why it’s been a bit quiet. I lost 3 months worth of work (new years resolution no.33 = backup files more regularly!). Now seems like a good time to thank all you lovely lot for visiting minieco over the last couple of years. In between posts I regulary use pinterest so do pop over and check it out if you haven’t already. There seems to be a bit of a Polyhedra craze going on at the moment.

I have put together some templates for a ‘platonic solids‘ garland. Simply chop, score and glue together. Don’t forget to thread your cotton in whilst glueing the pieces together….I forgot! Mariecarlsson5. Just nu arbetar vi med geometri.

mariecarlsson5

Flera elever tycker det är svårt att komma ihåg namnen på de geometriska kropparna både de tvådimensionella och de tredimensionella. Vi har därför arbetat på många olika sätt för att underlätta inlärningen och befästa namnen och de geometriska begreppen.Innan påsk fick de bygga tredimensionella figurer för att konkret se skillnader och likheter mellan dem och lära oss hur de ser ut i utvecklad form, det vill säga innan de är ihop byggda.Igår hade vi ny genomgång av tredimensionella kroppar där vi repeterade de geometriska begreppen sida, kant och hörn samt vad som kännetecknar respektive skiljer de olika kropparna åt. Eleverna är mycket intresserade men tycker det är svårt att skilja begreppen åt. Vad är en sidan och vad är en kant och så vidare.

Build a Dinosaur! Our recent theme for Preschool@Home was DINOSAURS!

Build a Dinosaur!

One of LB's favorite activities was this one. And best of all, it was easy as pie to put together! Supplies: Green craft-foam (Or you can use construction paper. The foam is just a bit more durable.)Scissors Prep Work: Using the craft foam, cut out the following shapes: 1 big half-circle1 medium triangle1 medium square1 medium circle3 small rectangles3 small long triangles3 small squares4 small triangles3 small circles How to Play: Lay out all the shapes and show your child how to build a dinosaur.

LB(3) had so much fun with this, and it was also a good review of shapes. LL(1) also had fun playing with the shapes, and they held up under her squishing and squashing. And when LM(6) got home from school he created some great prehistoric creatures too. Fun for kids of all ages! Now that's what I'm talkin' about.Do you like this idea? Nets (3D Models) Skriv ut + M = matte + UR. Geometry Magic: Turn 2 Circles into 1 Square. Montessoriinspirerad matematik.

Så här tränar eleverna i åk 2 på att automatisera tabellerna.

Montessoriinspirerad matematik

Förförståelse: Eleven känner till att multiplikation är samma sak som upprepad addition. Arbetsgång: Eleven väljer en tabell och arbetar med uppgifterna i arbetsschemat nedan tills de kan tabellen. När tabellen är automatiserad målar de rutorna på avcheckningsstencilerna (synliggöra lärandet). Multiplikation synliggöra lärandet (word-dok) Multiplikation synliggöra lärandet (PDF-fil) Så här ser vårt arbetsschema ut: Tabellerna 2, 10, 5, 3 och 4… och tabellerna 6-9. 2D geometriska figurer. Popular Worksheets. Geometripizza. På den här sidan: hittade jag ett tips, som jag ville göra en variant av - geometripizza!

Geometripizza

Jag kan se olika varianter för elever i olika åldrar. Såhär tänker jag mig en enkel variant: Förberedelser: Klipp ut cirklar ur brunt papper till pizzabotten. Jag använde en assiett som mall. Klipp sedan ut olika former i olika färger. Kopiera upp ett protokoll där eleven kan bokföra sina former, samt skriva pris om man väljer att ha med det. Låt sedan eleverna komponera ihop sin egen pizza och fylla i protokollet. Varianter/vidare arbete: * Låt eleverna presentera sina pizzor för varandra - allt för att befästa begreppen. * Låt eleverna jämföra priser. . * Låt eleverna själva klippa till de olika delarna. . * Låt eleverna själva skriva hela protokollet. * Lägg till fler figurer - parallellogram, romb, ellips....