background preloader

En läsande klass

Facebook Twitter

Studiehandledning ELK ensidig. Läsförståelsestrategier i praktiken: februari 2014. I grundskolans kursplan Lgr 11 skriver om lässtrategier men ger inga konkreta exempel på hur begreppet lässtrategier ska förstås eller läras ut.

Läsförståelsestrategier i praktiken: februari 2014

För årskurs 1 – 3 är kunskapskravet för godtagbara kunskaper i svenska i slutet av årskurs 3 att:”Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.” Flera studier har visat att särskilt de svagaste eleverna i olika åldrar drar nytta av en strukturerad och explicit undervisning om läsförståelsestrategier. Läsfixare-bokmärke. Läslogg s12 Stjärnläsaren. Läslogg s7 Reportern under ytan. Läslogg s8 Reportern på ytan. Läslogg s4 Konstnären. Läslogg s5 Reportern. Läslogg s9 Cowboyen. Läslogg s11 Stjärnläsaren fakta. Läslogg s10 Cowboy - Spågumma. Berättelseschema Cowboyen. Läslogg s5 Reportern.

Läslogg s6 Reportern på djupet. Läslogg s1. Läslogg s2 Spågumman fakta. Läslogg s3 Detektiven. Lässtrategier framsida. Lyssna på P1 Skolministeriet från igår tisdag! Igår tisdag sändes ett intressant program som kan vara värt att diskutera med kollegorna.

Lyssna på P1 Skolministeriet från igår tisdag!

Skolministeriet är en serie radioprogram om skolan där de granskar och belyser aktuella och viktiga skolfrågor genom reportage, egna undersökningar och fördjupande samtal. I tisdags, 11/11, handlade det om att forskare kritiserar projektet En läsande klass. Jag har lyssnat på programmet och vill absolut rekommendera alla som är intresserade eller på något sätt berörda av undervisning i läsning och lässtrategier att lyssna på programmet. Det tar ungefär en halvtimme. Lästräning, läsfixare och ASL. Vi har sedan ettans start jobbat med En läsande klass och deras läsfixare.

Lästräning, läsfixare och ASL.

Eleverna har älskat både texterna och läsfixarna. Jag har plockat de texter som passat oss i klassen eller kopplat arbetet till någon bok när det passat. Vi har inte jobbat med det varje dag, men flera gånger i veckan för det mesta. Jag har helt enkelt plockat godbitarna och gjort det på mitt eget sätt, den filosofin som jag har med det mesta! Olika_slags_fragor. Svenska; En läsande klass o.dyl.