background preloader

Begrepp och ordkunskap

Facebook Twitter

Ord och begrepp - Fråga, fråga, byt. Syfte Att arbeta med begrepp är en viktig del i undervisningen, till exempel i olika arbetsområden i både NO och SO.

Ord och begrepp - Fråga, fråga, byt

Texterna som man arbetar med och går igenom är oftast långa och mycket fakta med svåra begrepp. Det är ofta som eleverna inte förstår ett kapitel på grund av att de inte har hört eller pratat om orden innan. Lärarna reflekterar När vi startar upp ett nytt område brukar vi oftast gå igenom olika begrepp som eleverna kommer att stöta på i texten som vi ska prata om den dagen. Metod Vi går igenom begreppen och förklarar dem. Dela ut ett kort till varje elev.Eleverna går omkring i klassrummet och pratar med varandra (parvis).Eleverna säger vilket ord de har eller förklarar ordet och den andre förklarar ordets betydelse eller säger vilket ord som efterfrågas.

Lektionsidé: Elevnära ord, meningsskapande i flera omgångar. Den här lektionen är mycket språkutvecklande.

Lektionsidé: Elevnära ord, meningsskapande i flera omgångar

Man kan göra den på flera sätt, använda ord från andra källor, jag har valt att använda orden som just nu är i klassrummet. Jag gör så här: Jag står vid tavlan när eleverna kommer in i klassrummet. Jag skriver ned ord jag hör. Någon säger fotbollsmatch och jag skriver ned det ordet. . … hur eleverna följer det jag gör. Så säger jag till eleverna, och jag använder mig av cirkelsamtalet så att alla får tala; Välj ett ord du tycker om. Här modellar jag noggrant först. Då har jag modellat och då vet eleverna vad de ska göra. TA TVÅ ORD OCH BILDA EN MENING – och så ett till och så ett till Nästa omgång får eleverna ta två ord för att konstruera en mening. Alla elever ska under sin skoltid få ett rikt språk i tal och skrift. NI KAN FÖRÄNDRA INNEHÅLLET OCH ANVÄNDA ENGELSKA ORD, SPANSKA ORD, MATEMATISKA ORD eller vad helst ni önskar. Arbeta med ordmedvetenhet. Struktur: Fråga, fråga, byt! – Kooperativt Lärande.

Struktur: Fråga, fråga, byt! En struktur inom Kooperativt lärande är Fråga, fråga byt! Denna struktur passar ypperligt för att lära sig nya ord och begrepp. Den är enkel att använda och går att använda både i helklass och för parträning. Strukturen blir ofta populär bland eleverna då de får snabb feedback på sina kunskaper och snabbt lär sig nytt. Använd den för att introducera svåra ord innan läsning av text eller för att repetera begrepp inom matematik eller annat ämne. Dela ut ett kort till varje elev.Instruera eleverna att gå omkring i klassrummet med handen uppe.När de möter en annan elev med handen uppe gör de high five. HÄR finns ett färdigt exempel med matematiska begrepp. Med den här strukturen är det enkelt att stegra svårighetsgraden.

Klassexempel Struktur: Mina ord, dina ord Strukturen Mina ord, dina ord är en utmärkt övning för att påbörja kunskapsdelning i en grupp. I "Allmänt" Kooperativa språkövningar för den första läsinlärningen. Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord. Detta är en mycket enkel lektion.

Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord

Jag brukar visa den då jag föreläser. Finns inget enklare faktiskt. Du har en bok, en text, vilken som helst. Det kan vara en berättelse du läser, ett matematiktal du ska problematisera och undersöka med eleverna, en tidningstext du tänker ha i undervisningen eller något annat som ska läsas ihop. Ur den texten skriver du upp tre ord. Jag använder min handstil eller så skriver jag med digital text: Dessa tre ord ska nu ut i klassen. Struktur: Kooperativ fyrfältare – Kooperativt lärande. I vår undervisning ställs vi ständigt inför utmaningen att lära ut nya ord på ett effektivt och engagerande sätt.

Struktur: Kooperativ fyrfältare – Kooperativt lärande

Att introducera ord genom att läsa upp ordet, skriva upp ordet och försöka att förklara på bästa sätt vad ordet betyder, blir lätt tjatigt när det är många ord att ta sig igenom. Att visa bilder till underlättar, men finns det inget bättre sätt som gör eleverna mer delaktiga? Jo, med hjälp av en kooperativ fyrfältare! Med en kooperativ fyrfältare får eleverna själva en chans att utveckla språket och sitt ordförråd, i samverkan med sina klasskompisar. Vi har provat denna övning i årskurs 3 med andraspråkselever med utmärkt resultat. Tanken kring denna övning utgår från strukturen Pussel (eng: jigsaw) med hem- och expertgrupper och liknar mallen för strukturen Mötas på mitten (eng: placemat concensus) fast omvänd!

Dela in eleverna i hemgrupper. Mallen till fyrfältaren hittar du HÄR. Foto: Lisa Westman Struktur: Brainstorm I "Allmänt" Inspiratören: Bokstaven R Gruppstärkande övningar. Begreppsmaskin. Photos de la publication de Jeanette... - Jeanette Rasmusson.