background preloader

Struktur

Facebook Twitter

Lärandematriser – ett verktyg för elevernas lärande. Jag har under vintern med stor behållning läst boken “Lärandematriser” av Johan Alm.

Lärandematriser – ett verktyg för elevernas lärande

Kooperativt lärande – Elevaktiva arbetssätt. Vecka%2016%20a r%202016%20Veckans%20forskning%20sa ger%20.. Eight important facts about Working Memory and their implications for foreign language teaching and learning. Introduction There is no blogpost of mine which does not mention Working Memory (WM) at some point.

Eight important facts about Working Memory and their implications for foreign language teaching and learning

Why? Because effective language processing and learning largely depends on how well Working Memory performs. In fact, apart from automatic processes – which bypass WM’s attentional control – all conscious processing of information (visual, auditory, etc.) occurring in the human brain is performed by WM. Whether our students are reading or listening to target language input, translating a passage into French, planning an essay or performing an oral task it will be WM that does most or all of the work. Let us consider reading a target language text. These are but a few examples of how cognition occurs in WM. Förstelärare i Svedala. Under de år jag arbetat i skolan har jag träffat många elever som på ett eller annat sätt har svårt att hantera sin vardag i skolan.

Förstelärare i Svedala

Orsakerna till detta är många. Jag har funderat mycket på vad vi i skolan kan göra för att stödja dessa elever. Målet är att göra skolan hanterbar, begriplig och meningsfull, för alla elever. Lektionsstruktur på Spångholmsskolan. Att alla elever möter en liknande lektionsstruktur på alla lektioner, för olika lärare, gynnar elevers möjligheter till att prestera bra.

Lektionsstruktur på Spångholmsskolan

Det skapar en homogenitet och en förutsägbarhet som alla barn och unga mår bra av. Grundtanken är att vi ska hjälpa eleverna att ”kroka fast” den aktuella lektionen i en föregående och på så sätt hjälpa dem att skapa ett sammanhang och en förståelse för den aktuella lektionen. En tänkt lektionsstruktur kan se ut enligt följande: Ensidigt fokus på bedömning. En snurrig lärares snurriga tankar om vad som snurrar runt i debatten om skolan.

Ensidigt fokus på bedömning

De fem förmågorna som utgångspunkt för kollegialt lärande. Analysförmågan tränas med hjälp av stödmall för utvärdering av en egen samt en kompis bild – Många elever saknar begrepp som vi behöver jobba med mer än vad vi kanske gjort tidigare.

De fem förmågorna som utgångspunkt för kollegialt lärande

Det är bra att ringa in orden, säger Annika. Med processvägg synliggörs begrepp, förmågor och mål. Faktakunskaper är viktiga, men… Bedömning för och av lärande: Forskningsnytt om formativ bedömning. Undervisningstips Del 7 Återkopplingens tre frågor – NODSTRÖM EDUCATION. Återkoppling i undervisningen Nyckelstrategi tre handlar om att ge eleverna framåtsyftande återkoppling (respons) som för lärandet framåt.

Undervisningstips Del 7 Återkopplingens tre frågor – NODSTRÖM EDUCATION

Framåtsyftande återkoppling har bland de största effekterna (oavsett skolform) på elevernas studieresultat enligt Hattie (2011). För att återkopplingen ska ge en positiv effekt så finns det ett antal kriterier som lärare bör utgå från om återkopplingens innehåll, format och tid. Mickes mattevideoklipp gör succé på internet. Videokameran riggas snabbt upp i ett tomt klassrum på Granbergsskolan i Bollnäs.

Mickes mattevideoklipp gör succé på internet

Läraren Micke Sundström har inget manus, men har inga problem med att prata in i kameralinsen när han ska spela in ett nytt avsnitt om matematiska problem. Tanken är att eleverna, när som helst och i lugn och ro kan få hjälp i sin undervisning med hjälp av en dator, mobiltelefon eller surfplatta. – För våra elever tror jag att det är trevligt med ett känt ansikte och en dialekt de känner igen, men sen har det har visat sig att det är många andra i Sverige som tittar på filmerna.

Kanske tycker de att det är en exotisk dialekt, säger Micke Sundström. Hittills har det blivit cirka 150 filmklipp, det mest populära, som har visats över 32 000 gånger, handlar om hur man förenklar uttryck med parentes. Gränslöst digitalt lärande. Vad går geografi ut på?

Gränslöst digitalt lärande

Avsnitt 45 med Malin Larsson, Sveriges bästa svensklärare 2014 - #annaochphilip. Gränslöst digitalt lärande. Jag kan inte minnas när jag lärde mig läsa.

Gränslöst digitalt lärande

Låt förtesten guida dig… Efter att under många år ha undervisat äldre elever såväl på gymnasiet som senare delen av högstadiet har jag under detta läsår fått bekanta mig med årskurs 6 i både engelska och svenska. Det är roligt och spännande att se den progression som sker under tiden på högstadiet och att man blir en del av denna resa med förhoppning att både inspirera och motivera. Att eleverna har olika förkunskaper med sig är dock uppenbart. Instruktioner. Planering för lärande, bedömning och utveckling - Mikael Bruér.

En av mina viktigaste metoder när jag arbetar med elever är tydligheten i bedömning och instruktioner. Jag har länge försökt arbeta på ett sätt som gör att eleverna ständigt ska veta vad som ingår i varje moment och vad som bedöms. På det viset har jag också försökt träna mina elever i att förstå vad kvalitet innebär inom ramen för undervisning i SO-ämnen. För att nå alla elever har jag försökt dela upp undervisningen i olika moment på vissa arbetsområden, där jag brutit ned undervisningen i mindre och kortare moment som är tänkta att ge bättre överblick för eleverna. En del av detta innebär ett arbete med att förtydliga vad som avses med kvalitet. I detta utgår jag dels utifrån vilka förmågor vi arbetar med och dels vilka kunskapskrav som ska bedömas. Att utveckla ett talmanus – formativ retorikundervisning i Svenska 3.

I det här inlägget tänkte jag berätta om en övning som i all sin enkelhet stöttar eleverna i att vidareutveckla en första version av ett talmanus till en ännu bättre slutversion. Jag försöker hela tiden hitta olika sätt att engagera eleverna i att ge respons till varandra och själva få syn på hur texterna de skriver kan utvecklas. Givetvis är min riktade och specifika respons till den enskilda eleven också väldigt viktig – men som komplement till detta, menar jag. Bakgrunden: Litteraturvetenskap och retorik I kursen Svenska 3 arbetar vi just nu med argumenterande tal inom litteraturvetenskap. Slarva inte med instruktionerna! Koden till bättre lärande.

Skolverket bedömning, diagnos och planering av undervisning. Veckans Youtube: Digitala verktyg för synligt lärande. PP matte år 3. Första PP:n är igång och eleverna har sagt sitt. Jag startar PP-arbetet med en alignmentmall. Där ser jag till att få med kunskapskrav och centralt innehåll och gör sedan den konkretiserade målen utifrån dem. Titta på länken om du vill se hur jag gjort. Sedan går jag över till att börja med själva pedagogiska planeringen. 50 enkla och formativa bedömningstekniker ~ Kilskrift.

Bra formativ bedömning är ofta återkommande bedömning. Bra återkommande formativ bedömning är utformad för att ge en ögonblicksbild av elevernas förståelse för materialet. Ju fler ögonblicksbilder vi får, desto en mer fullständig bild får vi av kunskapsnivån. »Arbeta inte mer — men smartare« »Svenska lärare ger för mycket återkoppling. «Foto: Jim Varney Applåden verkar aldrig ta slut.

Att Norrtälje kommuns samlade lärarkår gillar professor emeritus Dylan Wiliam är uppenbart. Det låter nästan som om de önskar ett extranummer. Men så är den världskände bedömningsforskaren också en osedvanligt duktig föreläsare som med mycket god retorik och en lagom dos av självironi och skämtsamhet lyckas övertyga de allra flesta som lyssnar om att formativ bedömning är det enda rätta. Vad är den största skillnaden mellan formativ undervisning och traditionell undervisning? Verktyg för formativ bedömning. Kartläggningsmaterial - kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. Sedan den 1 januari 2016 är bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper reglerad i skollagen och obligatorisk att genomföra.

Bedömningen ska genomföras så att rektorn kan fatta beslut om placering av en nyanländ elev i årskurs och undervisningsgrupp inom två månader från att hon eller han skrivits in i svenska skolan. Det är elevens kunskaper (som han eller hon har visat vid kartläggningen), elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt som ska ligga till grund för det här beslutet. Kartläggningen av elevens kunskaper ska även ligga till grund för planeringen av elevens fortsatta undervisning och hur undervisningstiden ska fördelas mellan ämnena. I skollagen definieras begreppet nyanländ elev. Plan för särbegåvade elever - Sollentuna kommun. Vad utmärker en särbegåvad elev? Motivation och motivationsarbete i skola och behandling (Fif nr 19) Vilka är demings 14 punkter för kvalitet? (ekonomistyrning) Motivationsakuten.