background preloader

SSA

Facebook Twitter

The Most Important Factor Of Startup Success. Whenever you think of startups, you very likely think of young people brimming with ideas sitting in garages and dorm rooms and solving problems with technology.

The Most Important Factor Of Startup Success

We are conditioned in a way to consider the idea even over the person who came up with it, but after listening to entrepreneurs, I’ve come to learn, it’s not about the quality of the product idea or even the founders, it’s about the team that grows with the company because if that’s not right, the nascent company probably won’t succeed.

A company is typically founded by one or a few committed people who carry their vision forward to create some kind of product: an Apple computer, Amazon.com, eBay, Facebook or Salesforce.com. All of these companies had one or more people who had the vision and the commitment to see it through to success.They all have great backstories about how they came to be (even if some of them like eBay’s PEZ dispenser story probably aren’t true.) Forskning i korthet 2013 2. Samverkan skola arbetsliv och entreprenöriellt lärande - ett lyckosamt par. Arbete med studie- och yrkesvägledning, Skolverkets Allmänna råd. SSA - Skola — Vellinge kommun.

Att använda omgivningen som lärmiljö gör att samverkan mellan skola och arbetsliv kopplas till centralt innehåll och aktuella förmågor.

SSA - Skola — Vellinge kommun

Eleverna ges möjlighet att skapa en förståelse för sammanhang och få en känsla av meningsfullhet. De får dessutom vidgade vyer och nya idéer för sina framtidsval vilket i sin tur gör dem mer motiverade och skapar en förmåga att nå en större måluppfyllelse. Denna sida är framförallt tänkt att ge tips och inspiration till alla som arbetar inom skolan, såsom arbetslag/ämneslag, lärare, utsedda kontaktpersoner och studie- och yrkesvägledare. Timplan för grundskolan. En elev i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar, hur de ska fördelas framgår av tabellen nedan.

Timplan för grundskolan

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik får dock inte minskas. Lokalt tillval. Grundskolor som vill har möjlighet att, under vissa förutsättningar, anordna undervisning i ett lokalt tillval.

Lokalt tillval

Ett lokalt tillval avviker till sitt innehåll och sin inriktning från grundskolans kursplaner. Både kommunala och fristående skolor kan ansöka. En grundskola, kommunal eller fristående, kan ansöka om att erbjuda ett lokalt tillval. Arbetslivet måste bli synligt redan i skolan. Under hela förra läsåret deltog nio skolor i Västerås i projektet med syfte att göra studie- och yrkesvägledningsperspektivet till en självklar del i undervisningen.

Arbetslivet måste bli synligt redan i skolan

Snart invigs skola utan klassrum. NyheterPublicerad 17:29, 3 maj 2016 Glömstaskolan.

Snart invigs skola utan klassrum

Huge bygger en ny kommunal F-9-skola som ska vara klar till hösten. I väntan på den nya byggnaden har Glömstaskolan en förskoleklass med 31 barn i Kästaskolans lokaler. Södra Sidan. Synligt arbetsliv, Västerås. Frågor och svar om praktikplatser för asylsökande. Vem kan få praktik?

Frågor och svar om praktikplatser för asylsökande

- Den som söker asyl, närmare bestämt den som är inskriven i mottagningssystemet, är minst 16 år eller har ett godkännande från vårdnadshavaren. Pdf1996. Skolsamverkan - Skolsamverkan.se. Samverkan%20mellan%20skola%20och%20arbetsliv. ”Så kan Sverige bli ledande nation i resurseffektivitet” Världens befolkning var tre miljarder människor år 1960, sex miljarder år 2000 – och förväntas bli över nio miljarder år 2050.

”Så kan Sverige bli ledande nation i resurseffektivitet”

Allt fler människor tar steget in i medelklassen. Produktions- och konsumtionsmönstren ändras. Affärsmodellerna i vårt samhälle utmanas därmed rejält. Sverige är en liten spelare i världen när det gäller storlek – vår befolkning motsvarar bara 0,13 procent av världens. Vi är synnerligen exportberoende: hela 50 procent av vår BNP utgörs av export, och vi exporterar för åtta miljarder kronor varje dag. Återvinningen från textil tillbaka till textil är obetydlig i dag.

Sverige kan, med sin starka hållbarhetsprofil och sitt innovativa och internationellt framgångsrika näringsliv ta ledningen i att tillhandahålla hållbara lösningar och driva fram resurseffektivitet i näringslivet. Projektet har genomförts tillsammans med uppåt 50 företag och organisationer. Nyanlända ska lösa personalkrisen i restaurangbranschen.

Zuhde Abazid kom till Sverige från Syrien för två år sedan och bor nu i Gislaved.

Nyanlända ska lösa personalkrisen i restaurangbranschen

Han är en av åtta som just nu genomgår en utvärdering där hans kunskaper inom matlagning testas. I sitt hemland arbetade han som advokat, men även som kock. – Här i Sverige kan jag inte arbeta som advokat för det är för svårt, säger han. – Kanske kan jag bli kock istället. Bristen akut Restaurangbranschen skriker just nu efter personal. LÄRA Stockholm #2/2016 by Info Utbildningsförvaltningen. Ett steg ut i världen - Utbildningsförvaltningen Stockholms stad. I Kista tar tre skolor det digitala lärandet till nya höjder med hjälp av robotprogrammering och mentorer från näringslivet.

Ett steg ut i världen - Utbildningsförvaltningen Stockholms stad

Två grundskolor och en gymnasieskola samarbetar med det indiska storföretaget Tata — och en ny värld har öppnat sig för eleverna. Klockan är fem på eftermiddagen men i ett klassrum sjuder det fortfarande av lärande och skapande. Där sitter elever från Kista grundskola, Rinkebyskolan och SSIS (Stockholm Science and Innovation School) i smågrupper koncentrerade vid en gemensam dator. Uppgiften är att programmera den robot de byggt av lego så att den kan rotera och åka längs en snitslad bana. Vårens kurs leds av mentorer från det indiska storföretaget Tata Concultancy Services (TCS), en av SSIS:s samarbetspartner.

Benny Johansson blickar ut genom fönstret och pekar.– Här finns skilda världar inom en liten omkrets.