background preloader

Lärande,

Facebook Twitter

Lärandefrågor skilt från undervisning, utbildning

”Utsläppshandeln kostar mer än den ger i vinst” Industrin har länge framfört att de år vars produktionsnivåer som tilldelningen baseras på bör ligga närmare tilldelningsåret.

”Utsläppshandeln kostar mer än den ger i vinst”

Det stämmer att många svenska företag har fått större tilldelning än vad deras utsläpp varit samma år, det som av Nilsson kallas övertilldelning. Men att rakt av jämföra tilldelningen med utsläppen är missvisande, och blir som att jämföra äpplen med päron. Det är också viktigt att hålla isär konsekvenserna av systemets olika handelsperioder eftersom de skiljer rejält i utformning. Helt riktigt beror de svenska företagens överskott på att de många gånger är bland de bästa i sin bransch i Europa och därmed premieras, men det är inte hela förklaringen. Hur många gratis utsläppsrätter som företagen varje år tilldelas beror bland annat på hur stor anläggningens produktion är, det vill säga ton tillverkad produkt. Till exempel så baseras tilldelningen under åren 2013–2020 på de produktionsnivåer som anläggningarna hade åren 2007–2008.

The importance of play. A veteran teacher turned coach shadows 2 students for 2 days – a sobering lesson learned. The following account comes from a veteran HS teacher who just became a Coach in her building.

A veteran teacher turned coach shadows 2 students for 2 days – a sobering lesson learned

Because her experience is so vivid and sobering I have kept her identity anonymous. But nothing she describes is any different than my own experience in sitting in HS classes for long periods of time. And this report of course accords fully with the results of our student surveys. I have made a terrible mistake. I waited fourteen years to do something that I should have done my first year of teaching: shadow a student for a day. This is the first year I am working in a school but not teaching my own classes; I am the High School Learning Coach, a new position for the school this year. Digital design för lärande – Omvärldsbloggen. Digital didaktisk design handlar om att undersöka hur it och digitala medier kan användas för att utveckla, förändra och förbättra lärarens undervisning och elevernas lärande.

Digital design för lärande – Omvärldsbloggen

Det här arbetet kan ske i klassrummet, men kan också äga rum på distans – eller som flexibelt lärande. Jag berörde temat i all korthet hösten 2014, när jag skrev om Isa Jahnke och hennes kollegors utvärdering av satsningen på surfplattor i skolan i den danska kommunen Odder. Igår arrangerade forskargruppen Didaktiska dimensioner i digitalt lärande vid Åbo Akademi ett seminarium om digital design för lärande, som även kan ses i efterhand.

Det kollegiala lärandets effekter. Jag vill här ta upp en långsiktig effekt av kollegialt lärande.

Det kollegiala lärandets effekter

Det handlar om läraryrkets utveckling och det som kallas professionalisering. Sedan länge finns en debatt om ifall läraryrket kan räknas som en profession. Här finns några olika definitioner på vad en profession är, men i stora drag kan man säga att en profession ska ha en egen uppsättning etiska och akademiska regler och en egen kontrollapparat för dessa. Litteraturtips inom kollegialt lärande @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström Vi har gjort en sammanställning av en itteraturförteckning, artiklar och forskningsöversikter inom skolutveckling i allmänhet med kollegialt lärande i synnerhet.

Litteraturtips inom kollegialt lärande @ Nordström Education

Hej! Nedan presenteras även en litteraturförteckning, artiklar och en rad forskningsöversikter som vi kan rekommendera för dig som vill fördjupa inom skolutveckling men framförallt kollegialt lärande. Har ni tips på ytterligare litteratur som saknas och som ni rekomenderar. Kontata oss eller skriv en kommentar i kommentarsfunktionen. Kollegialt lärande - hur får vi till det?

Forskningen visar att när lärare har ett systematiskt samarbete där nya metoder utvecklas, prövas i klassrummet, utvärderas och utvecklas, så leder det till bättre resultat för eleverna.

Kollegialt lärande - hur får vi till det?

Kollegialt lärande är en beskrivning av ett sådant samarbete och skolforskare, OECD och andra utredare är eniga om att det är vad skolan behöver. Frågan är hur vi ska lyckas med det? Coachning i Östersund. I samband med att De Nya Moderaterna har nu lagt fram ett förslag om nationella lärarcoacher (här kan du läsa om hur DN beskriver förslaget) ökar nyfikenheten och funderingarna kring vad coachning i skolan kan vara.

Coachning i Östersund

Ni som har följt mig ett tag vet att jag själv är legitimerad lärare, diplomerad coach och under två år arbetat som just lärarcoach i Stockholm. Jag har talat väldigt gott om coachning som en metod för utveckling av undervisning och lärande. Sedan hösten 2013 arbetar jag som utvecklingsledare i Östersund och vi har här igång tre stycken lärarcoacher (med försteläraruppdrag) och erbjuder även sedan i år coachning för våra rektorer och förskolechefer. Vår centrala Elevhälsa erbjuder också coachning inom ramen för vissa av sina uppdrag.

Kollegial handledning leder till öppenhet och samarbete. Genom åren har många olika former av kollegial kompetensutveckling växt fram.

Kollegial handledning leder till öppenhet och samarbete

Vad sker när man försöker genomföra ett kollegialt grupphandledningsprogram? Vilken kompetensutveckling kommer till stånd och hur utvecklas lärarskickligheten vid en sådan kollegial handledning? Kollegialt lärande nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling. Vad händer egentligen i klassrummet?

Kollegialt lärande nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling

Hur går undervisningen till? Vad fungerar och vad fungerar inte? Dörren till klassrummet är stängd och det är ovanligt att lärare talar med varandra om sin undervisning, påpekar den nyzeeländske forskaren John Hattie i ”Visible learning”. Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling – Helen Timperley. Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling – Helen Timperley FoU Skola har översatt och sammanfattat ett antal rapporter av internationellt erkända forskare inom det utbildningsvetenskapliga området och nu är den första publicerad.

Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling – Helen Timperley

Sammanfattning av Helen Timperleys ”Teacher professional learning and development”. Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling Klicka här för att ta del av ”Forskning i korthet 2013:1″ eller gå till Länksamlingen under rubriken ”Material” Det här inlägget postades i Senaste nytt, Skola på vetenskaplig grund och har märkts med etiketterna lärarprofession, timperley. Det professionella lärandets inneboende kraft; Helen Timperley. Del 4. Det professionella lärandets inneboende kraft; Helen Timperley. Del 3. Det professionella lärandets inneboende kraft; Helen Timperley. Del 2. Det professionella lärandets inneboende kraft; Helen Timperley. Del 1. There’s No "I" in Teacher: 8 Rules of Thumb for Collaborative Planning.

Shula: Mission Lab is a design studio within Quest to Learn. It's comprised of game designers and curriculum designers and we work with teachers at Quest to Learn to help them develop their curriculum and to design games that are played in the classroom. Shula: Part of what we do is to identify pieces of content that students tend to have trouble learning or picking up and when those areas come up, we work as a team to brainstorm ways that we can design a game that will help kids to better understand and really learn and remember these content areas. Arana: Mission Lab is something as a structure within a school that does not exist in any other school that I know of.

The support that it gives teachers, I think especially at a public school, makes it extremely unique. It's just a place where teachers can really be creative and are really encouraged to be creative with our curriculum and also a space of collaboration. Student: We're not just playing the games for no reason. #malyftet so far… Vi har under den första delen av höstterminen påbörjat skolverkets fortbildningsprogram mattelyftet. Vi är ca 8 mattelärare, som undervisar i årskurserna 1-3, som träffas på vår skola varje måndag eftermiddag för att reflektera och planera tillsammans utifrån olika moduler.

Vi har jobbat med den första modulen: Taluppfattning och tals användning. Sju timmar om... Samtalsledaren leder arbetet. Dokumentationsansvarig för anteckningar i den dokumentationsmall som finns till varje utvecklingspaket. Dokumentationen är central i kommunikationen med förskolans/skolans ledning. Lärarbesök i klassrum bästa fortbildningen. Var tredje svensk lärare säger sig aldrig ha fått återkoppling på sitt arbete, varken av rektor eller kollegor. Svenska skolan är bland de sämsta i OECD på att utvärdera lärarnas arbete. Det försämrar lärarnas motivation och därmed elevernas resultat. Reflektion i ensamhet inte effektivt för skolutveckling.

Begreppet ”continuous professional development” (CPD) används för att beskriva livslånga fortbildningsprocesser och professionella yrkesbehov. Karen McArdle och Norman Coutts vid University of Aberdeen (Skottland) diskuterar reflektionsprocessens roll vid kollegialt lärande. Idén är att lärare på ett bättre sätt ska kunna utveckla sina yrkeskunskaper och därigenom förbättra undervisningen. Bilda en kedja för bildning! Bild: Toni Lozano [CC-BY-2.0 ( via Wikimedia Commons Vet de pedagogiska ledarna i skolan vad deras lärare redan kan? Vad de behöver utveckla? Wp-content/uploads/2014/02/Kompendium-Pedagogisk-profession.pdf. Www.aspeflo.se/images/statement.pdf. Lärarens livslånga lärande. Professor Helen Timperley vid universitetet i Auckland på Nya Zeeland är på besök i Stockholm och i måndags talade hon för runt tusen förstelärare och skolledare från hela Stockholms län på Folkets Hus.

Hennes forskningsfält är lärares professionella lärande och utveckling och hur det påverkar elevernas lärande och utveckling. Är det behoven som är ”boven”? Filmning och sambedömning synliggör förmågor. Vikten av vetenskap. Fokus på punkt och stor bokstav i Learning Study. Elev på min egen lektion. Wp-content/uploads/2014/02/Kompendium-Pedagogisk-profession.pdf. Debattartikel_Skolporten_4-20131.pdf. Att leda pedagogiska samtal – svårare än man kan tro. Hur lär man sig att bli samtalshandledare?

Elisabeth Åsén Nordström har tittat på hur läroprocessen ser ut för de lärare som lär sig bli pedagogiska handledare. Det hon såg var att skolan och förskolan behöver satsa på att utveckla samtalskompetens och se det som en pågående utvecklingsprocess. Ny forskning – det utmärker en skicklig lärare. Under de senaste 20 åren har det forskats intensivt om läs och skrivsvårigheter. Det utvidgade kollegiet – Anna Kaya. Leda_larande_samtal.pdf. Samma lärprocesser för elever som lärare och människor i stort?

Online Learning Resources. Lärare lär lärare lära. Growingminds. Dick Harrison: Högre utbildning är ett haveri. Skolforskningsinstitutets första systematiska översikter. A map of learning theories #edchat #aussieED #lrnchat #ukedchat #blendchat. Uk.businessinsider. ”Sluta räkna skärmtid – utveckla pedagogiken” - Opinion.

Tionde ronden. Så kan fler inbegripas i skolan. Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt? En grundkurs i källkritiskt tänkande. Öppna läromedel - Wikibooks. Bedömning För Lärande. På begäran: #flipsv och #GAFE för yngre elever i samarbete med @SwensonAnna Lånat struktur av @Askeback. Litteraturtips inom kollegialt lärande @ Nordström Education. Hej förälder! Det är jag som är ditt barns pedagog och lärare. Forms vous permet de créer des questionnaires et d'en analyser les résultats gratuitement. Hjärnforskare vill att skolan tänker om. The Learning Pit with James Nottingham.

”Sitt still och koncentrera dig!” Koden till bättre lärande. This Will Revolutionize Education. Att förändra matematikundervisningen. Caroline Liberg: ”Jag måste använda ord när jag talar till er!” Umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:553234/FULLTEXT01.pdf. Pedagogisk planering. Pedagogisk planerig. Future of learning. Building the capacity of learners to learn, teachers to teach, leaders to lead and systems to improve.

This Will Revolutionize Education. Stödinsatser, Skolverket. Planerade moduler för höstterminen 2015. Anpassningar, extra anpassningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram, EVK (elevvårdskonferens), elevhälsan och rektors utredningsansvar i nya skollagen. Kims matteprov - feedback på ett annorlunda sätt - Förstelärare i Svedala. Sailing into change management process? 3 key steps for a safe journey. Effective teaching: 10 tips on what works and what doesn’t. Ed and Periodic Videos. "De nyanlända eleverna är experter på sin situation"

Jason Borton på Twitter: "For those who think 'back to basics' and direct instruction are the way of the future. Hjärnans dag 2013: Frågor och svar om lärande. Lydia Folke on Twitter: "->I denna nyvalda värld är jag i förnekelse ännu. Inte mitt val, det blev andras. Var är du? AMAZING Science Activities for Kids.

Helen Timperley om professionellt lärande - Del 2. Helen Timperley om professionellt lärande - Del 1. Slarva inte med instruktionerna! - Två pedagoger - ett klassrum. Sommarglassar och Lgr11. Lärandets idéhistoria: Dylan Wiliam om lärandets vitala verktyg. Föreläsning av Helen Timperley - Kollegialt lärande. UPDATE: 36 Digital Formative Assessment Tools for the Classroom.

What Kids Should Know About Their Own Brains. Ett inkluderande klassrum? Bara om eleverna anser det! Skrivmallar - ett effektivt sätt att förbättra elevers genreskrivande. Connected Learning: Playing, Creating, Making. 18 Things Highly Creative People Do Differently. Connected Learning – om skolans kompensatoriska uppdrag i en digitaliserad tid. Ls-guide_webb.pdf.