background preloader

Det utvidgade kollegiet

Facebook Twitter

Klassrumskommmunikation - gymnasieskola. Förebygg uppskjutarbeteende och främja försöksvilja. Ulrika Wolff: Tidig intensivträning ger bäst resultat - Kod-Knäckarna. Ulrika Wolff Elever med dyslexi som erbjuds intensiv lästräning under en begräsad period får en rejäl skjuts i läsutvecklingen och har då en chans att komma ikapp sina klasskamrater.

Ulrika Wolff: Tidig intensivträning ger bäst resultat - Kod-Knäckarna

Det ger inte bara bättre läsflyt, utan också självkänsla, konstaterar läsforskaren Ulrika Wolff. Men specialträningen ska inte ses som någon ”quick fix”. För att utvecklas till en god läsare krävs ofta fortsatt traditionell stödundervisning. Praktiskt arbete ökar elevers kunskap och engagemang. Artikel nummer 15 2016: Elever engagerade i dagens flyktingproblematik.

Praktiskt arbete ökar elevers kunskap och engagemang

Ett projekt om demokrati och mänskliga rättigheter för asylsökande och EU-migranter Praktiskt arbete ökar elevers kunskap och engagemang. Det säger lärarna Emma Söderholm och Kristina Ekmark på Myrsjöskolan i Nacka som i sin utvecklingsartikel beskriver ett projekt i årskurs 9 kring demokrati och mänskliga rättigheter för flyktingar och EU-migranter. Stina Ekmark och Emma Söderholm arbetar på Myrsjöskolan i Nacka. Elevhälsan - Vad bör man skriva i åtgärdsprogrammet? Gudrun Löwendahl Björkman svarar Fråga: Hej!

Elevhälsan - Vad bör man skriva i åtgärdsprogrammet?

Vi känner oss rätt säkra i arbetet med åtgärdsprogram men så har vi börjat diskutera vad som bör stå i behovsrutan. Här har vi olika bilder och det känns ganska förvirrande. Article. Samtalsmodeller för kollegialt lärande – NORDSTRÖM EDUCATION. Forskningsbaserat förhållningssätt och arbetssätt Från 2010 så står det inskrivet i skollagen 1 kap. 5 § att ”utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”.

Samtalsmodeller för kollegialt lärande – NORDSTRÖM EDUCATION

Det innebär elevernas utbildning, undervisning och skolans arbete ska bygga på ett forskningsbaserat förhållningsätt och arbetssätt. Skrivelsen riktar sig till samtliga nivåer och områden i skolans styrsystem från politiker, förvaltningschefer, skolledare till lärare och övriga medarbetare. För att reda ut begreppen har Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten släppt en gemensam forskningsöversikt Forskning för klassrummet – vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken.

WeCollaborate Konference Viden i Netværk på HEC 12.12.12. Barsamtal – Språkundervisning och delakultur - Tänktanken. De fem förmågorna som utgångspunkt för kollegialt lärande. Analysförmågan tränas med hjälp av stödmall för utvärdering av en egen samt en kompis bild – Många elever saknar begrepp som vi behöver jobba med mer än vad vi kanske gjort tidigare.

De fem förmågorna som utgångspunkt för kollegialt lärande

Det är bra att ringa in orden, säger Annika. Med processvägg synliggörs begrepp, förmågor och mål. Faktakunskaper är viktiga, men… …det är inte bara de som bedöms. Kunskap är coolt! Ramverk för kartläggning strategier. Digital verktygslåda – NODSTRÖM EDUCATION. Digital verktygslåda Här hittar ni en sammanställning av olika digitala verktyg som kan nyttjas för att stödja arbetet med formativ bedömning.

Digital verktygslåda – NODSTRÖM EDUCATION

Elevledda utvecklingssamtal m förmågor och mål. Då var det dags för utvecklingssamtal!

Elevledda utvecklingssamtal m förmågor och mål.

Eleverna har fått träna sig på att leda sitt eget samtal. Här under finns dagordningen de följer. Dagordning De har inför samtalet fått fylla i blanketten Inför utvecklingssamtalet. Hur de trivs i skolan. "Läsförståelse är nyckeln till alla andra ämnen" Artikel nr 19 2015: Ger metodiskt arbete med lässtrategier resultat?

"Läsförståelse är nyckeln till alla andra ämnen"

Om läsning på Myrsjöskolan Helena Eklund. Karin Berg: Att älska ­räcker inte. ”Jag älskar kollegialt lärande”, utbrister utbildningsminister Gustav Fridolin på en film från SETT-mässan tidigare i år.

Karin Berg: Att älska ­räcker inte

På SKL-konferensen Skolriksdag några veckor senare förekommer inte ett enda anförande som inte nämner kollegialt lärande. Och under våren kom OECD:s åtgärdsprogram, som säger att kollegialt lärande är lösningen på den svenska skolans problem. ”Svenska lärare måste ta ansvar för sitt kollegiala lärande”, hör jag många röster konstatera, och det gör mig bekymrad. Kollegialt lärande i sin bästa form handlar om att förändra kulturen och strukturen i hela skolorganisationen.

Det är inte bara lärarnas ansvar. Google Forms - create and analyze surveys, for free. Skolsmedjans afk 2015. Semestern inleddes med besök på skolsmedjans afk varberg.

skolsmedjans afk 2015

Ja varför inte? Utbildningen är gratis och min mamma bor i byn, då blir boendet också gratis. Det är även en chans för mig att skolavsluta med mitt utvidgade kollegium, de jag nätverkar med var och varannan dag på twitter och facebook. Häng på nästa gång! Du hittar program och annat på skolsmedjans blogg. Synliggöra och möjliggöra lärandet för alla elever. These cups should have a place in any classroom! Making the ordinary extraordinary! #TeamMagicalEducators: Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt? Vad är kollegialt lärande?

På Skolverkets webbplats sammanfattas kollegialt lärande på följande sätt: Det som kallas kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter. Kollegialt lärande betonar vägen fram för att lösa uppgifter, formulera problem och kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget arbete. Vad gör försteläraren? Digitaliseringen är inte frivillig! Denna text är publicerad i tidningen Datorn i Utbildningen för vilka jag skriver krönikor. För fem, sex år sedan när många skolor på allvar började digitaliseringen av det pedagogiska/didaktiska arbetet på skolorna var det inte ovanligt att möta argument som gick ut på att det var fel att satsa på IT i skolan av en uppsjö skäl. Det kunde handla om att datorer är dyra, att lärare har andra, enligt dem bättre fungerande, didaktiska metoder, att IT skapar distraktioner för eleverna, att lärarna inte har kompetensen och så vidare.

Lärarspindeln gör det enkelt för lärare att dela med sig. Den nya molntjänsten Lärarspindeln hjälper lärare som skapar egna digitala lärresurser att dela dem med andra. Genom märkning med beskrivande metadata tydliggörs kopplingen till läroplanen. Öppna digitala lärresurser (eller Open Educational Resources, OER, som det heter på engelska) är resurser för lärande som finns tillgängliga på internet och får användas och spridas i enlighet med den Creative Commons-licens som upphovsmannen gett sitt verk. Mer information om de olika licenserna hittar du här. Lärresurserna kan vara i alla möjliga olika format, till exempel texter, ljud, bilder, filmer, webbaserade tjänster eller appar. Produkter. Ämneslärare startade språkutvecklande arbetssätt– resultaten höjdes.

Att förändra matematikundervisningen. Uppsala tar initiativ för en forskningsbaserad skola - Uppsala universitet. Samtalsgoogla med dina elever. Jobba kollektivt, kommunikativt för att utveckla elevernas sökstrategier. Kamratrespons på muntlig text.

LEVANDEGÖRA LÄROPLANEN. Lärarbesök i klassrum bästa fortbildningen. Var tredje svensk lärare säger sig aldrig ha fått återkoppling på sitt arbete, varken av rektor eller kollegor. Svenska skolan är bland de sämsta i OECD på att utvärdera lärarnas arbete. Det försämrar lärarnas motivation och därmed elevernas resultat. Bilda en kedja för bildning! Helen Timperley om professionellt lärande - Del 1. Forskning för klassrummet. Brister i skolors arbete med betygssättning. Publicerad: 12 september 2014 Lärarna behöver samarbeta mer i bedömningsfrågor och eleverna göras mer delaktiga. Skolorna behöver även bli bättre på att analysera skillnader mellan resultat på nationella prov och betyg.

Skolinspektionens har granskat betygssättningen på 23 skolor som visat tecken på brister i arbetet med betygssättning. Prata pedagogik! - Kvartssamtal.se. Flippat FöräldraMÖTE - Välkommen till verkligheten. Lärarrummet: Lärarutbildning: Linköpings universitet. "Jag jobbar problembaserat utifrån klassens erfarenheter" Www.skolporten.se/wp-content/uploads/2014/08/Skolporten_3-2014_smakprov_elevhälsa_44_45.pdf. Vill du ta del av det utökade kollegiet i sommar eller när som helst? Bedömning av lärande – för lärande – mot lärande! Flipped classroom / Flippat klassrum. 5 tips på hantering av sociala medier under semestern. Provfri matematik – bedömning i praktiken.

IKT som en naturlig del?