background preloader

Wyszukiwanie zaawansowane

Facebook Twitter

Wyszukiwanie zaawansowane kryteria:- In any field - Catholic church- Keywords: Internet- Language: PolishUzyskano 18 wyników Dalsze postępowanie zgodne z ISS14. Wszystkie z 18 wyników, są odpowiednie do tematu pracy magisterskiej.Kolekcja zawiera 18 pozycji.

Dostęp online 01.02.2021. Prywatne objawienia religijne i sieć. Analiza na przykładzie Vassuli Ryden - Studia Religiologica - Volume 46, Issue 2 (2013) Ewangelizacja w cyberprzestrzeni w nauczaniu papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka - Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia - Volume 24 (2017) Jednym z aktualnych problemów współczesnej ewangelizacji jest jej odniesienie do świata mediów i cyberprzestrzeni.

Ewangelizacja w cyberprzestrzeni w nauczaniu papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka - Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia - Volume 24 (2017)

Głos hierarchów Kościoła katolickiego miał ogromne znaczenie w kształtowaniu narzędzi mających na celu zaistnienie Kościoła w środkach społecznego przekazu. W niniejszym artykule staram się ukazać wpływ papieży – począwszy od Jana Pawła II, a skończywszy na papieżu Franciszku – na metody ewangelizacji realizowane w cyberprzestrzeni. Jest to ogromny obszar możliwości oddziaływania na chrześcijan. Jednak z perspektywy dotychczasowych osiągnięć dość słabo wykorzystywany. Kościół analizując zmieniającą się rzeczywistość i aktualne potrzeby duszpasterstwa elektronicznego coraz bardziej zaczyna być aktywnym użytkownikiem Sieci. Internet jako narzędzie komunikacji sprzyjające powstawaniu wspólnot - Zamojskie Studia i Materiały – Seria Pedagogika - Volume 13 (2011) Politicians’ Right to Privacy Online. Polish and International Protection Standards. Selected Issues - Kwartalnik Naukowy OAP UW "e-Politikon" - Issue 9 (2014)

Media społecznościowe jako narzędzie nowej ewangelizacji na przykładzie twórczości internetowej Adama Szustaka OP - Roczniki Pedagogiczne - Volume 10(46), Issue 1 (2018) Podstawowym zadaniem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na wykorzystanie mediów społecznościowych w głoszeniu nowej ewangelizacji.

Media społecznościowe jako narzędzie nowej ewangelizacji na przykładzie twórczości internetowej Adama Szustaka OP - Roczniki Pedagogiczne - Volume 10(46), Issue 1 (2018)

Podjęta tematyka wydaje się interesująca poznawczo i ważna z uwagi na sposób i częstotliwość wykorzystywania mediów społecznościowych jako priorytetowego narzędzia komunikacji. W artykule w sposób szczegółowy zwrócono uwagę na aspekt sieci jako narzędzia nowej ewangelizacji oraz różnych form obecności Kościoła katolickiego w mediach społecznościowych. Scharakteryzowano praktyczną działalność jednego z najbardziej rozpoznawalnych katolickich YouTuberów w sieci – o. Adama Szustaka OP. The main task of this article is to bring attention on usage of social media in proclamation of new evangelization. Transmisje mszy świętych w live streamingu w internecie. analiza możliwości, postulaty i propozycje - Seminare. Poszukiwania naukowe - Volume 40, Issue 1 (2019) Oczekiwania wiernych Kościoła katolickiego związane z Internetem i social mediami są coraz większe.

Transmisje mszy świętych w live streamingu w internecie. analiza możliwości, postulaty i propozycje - Seminare. Poszukiwania naukowe - Volume 40, Issue 1 (2019)

Dotyczy to szczególnie live streamingu. Kościół katolicki staje przed wyzwaniem związanym z rewolucją cyfrową. Świat wirtualny jest nowym wyzwaniem dla Kościoła i może stać się skutecznym narzędziem ewangelizacji. Artykuł dotyczy problematyki transmitowania Mszy Świętych w Internecie w tzw. live streamingu. Zaproponowano niektóre postulaty związane z tego rodzaju transmisjami. Kościół katolicki wobec Internetu. Zarys problematyki w ujęciu historycznym - Res Gestae. Czasopismo Historyczne - Volume 2 (2016)

Internet dobrodziejstwem i zagrożeniem: formacyjne wyzwania dla seminariów duchownych - Seminare. Poszukiwania naukowe - Volume 33 (2013) Jan Turnau – dziennikarz wyznaniowy - Łódzkie Studia Teologiczne - Volume 28, Issue 1 (2019) Metody i techniki upowszechniania informacji przez współczesne polskie agencje informacyjne - Studia Medioznawcze - Issue 3 (58) (2014) Opracowanie stanowi próbę przedstawienia współczesnych polskich agencji informacyjnych jako nowoczesnych źródeł informacji znajdujących się w fazie dynamicznego rozwoju i żywo reagujących na nowe zjawiska oraz procesy zachodzące w świecie mediów.

Metody i techniki upowszechniania informacji przez współczesne polskie agencje informacyjne - Studia Medioznawcze - Issue 3 (58) (2014)

W erze internetu zaznaczył się wyraźny wzrost znaczenia tych instytucji jako kanałów informacji, które spełniają wszelkie wymogi tradycyjnych odbiorców (prasy, radia i telewizji) oraz rozwijających się coraz szybciej mediów elektronicznych działających na platformie internetowej. Tradycyjną formułę biuletynu prasowego zastąpiły serwisy dostosowane formą, zawartością oraz przekazem do potrzeb zróżnicowanych grup klientów. Agencje informacyjne w Polsce po 1989 r. ewoluowały w kierunku agencji elektronicznych (e-agencji). Obecnie najważniejsze wyzwanie dla agencji informacyjnych stanowią social media, ze względu na rosnącą rolę Twittera i Facebooka w strumieniu informacji docierających do mediów. Narzędzia i zasoby internetowe w służbie współczesnej kanonistyki - Studia z Dziejów Państwa i Prawa - Issue 20 (2017) The paper presents tools and resources available on the Internet useful for scientific research in canon law.

Narzędzia i zasoby internetowe w służbie współczesnej kanonistyki - Studia z Dziejów Państwa i Prawa - Issue 20 (2017)

The first part deals with tools for analyzing canonical legal texts, starting from simple phrase search engines, through the IntraText format, ending with online-available programs for stylometric analysis (JGAAP, R-Stylo, WebSty). In the second part of the work, Internet resources were presented – canon law documents databases and sites with contemporary and earlier documents, including medieval ones (with emphasis on the resources enabling full-text searching). The paper also presents websites providing works of canonists, both books and articles.

W artykule opisano dostępne w sieci Internet narzędzia i zasoby przydatne dla kanonistyki. Wizerunek Caritas Archidiecezji Łódzkiej na portalach expressilustrowany.pl oraz dzienniklodzki.pl - Łódzkie Studia Teologiczne - Volume 27, Issue 2 (2018) Cyberprzestrzeń i mass media sprzymierzeńcem duchowości? - Analecta Cracoviensia - Volume 44 (2012) Duszpasterstwo w Polsce wobec mass mediów - Civitas et Lex - Issue 3(11) (2016) Komunikacja w Internecie jako szansa dla Kościoła na skuteczne funkcjonowanie na rynku medialnym na przykładzie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Website Communication Model: narzędzie do analizy jakościowej portali internetowych - Studia Koszalińsko-Ko. Artykuł podejmuje tematykę komunikacji w Internecie z perspektywy Kościoła katolickiego.

Komunikacja w Internecie jako szansa dla Kościoła na skuteczne funkcjonowanie na rynku medialnym na przykładzie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Website Communication Model: narzędzie do analizy jakościowej portali internetowych - Studia Koszalińsko-Ko

Autor przedstawia racje, wynikające również z niektórych tekstów magisterium Kościoła, które pozwalają spojrzeć na Internet jako na szansę skutecznej działalności Kościoła w przestrzeni medialnej. Główną tezą artykułu jest przekonanie, że serwisy internetowe prowadzone przez instytucje kościelne muszą charakteryzować się odpowiednią jakością, która w niniejszym opracowaniu rozumiana jest jako wypełnienie funkcji komunikacyjnej. Autor przedstawia również Website Communication Model, czyli narzędzie do analizy stron internetowych pod tym kątem.

[spr.] Międzynarodowe Sympozjum Naukowe KOŚCIÓŁ W INTERNECIE – INTERNET W KOŚCIELE, Katolicki Uniwersytet w Ružomberoku, 12 maja 2014 roku - Biuletyn Edukacji Medialnej - Issue 1 (2014) Katolicka telewizja internetowa w myśli prawno-kanonicznej Kościoła - Prawo Kanoniczne - Volume 61, Issue 1 (2018) The contemporary television is also available online.

Katolicka telewizja internetowa w myśli prawno-kanonicznej Kościoła - Prawo Kanoniczne - Volume 61, Issue 1 (2018)

More and more television stations broadcast a typical signal of specific wave frequency and, simultaneously, broadcast the whole program lineup or particular shows on the Internet. Together with a classic form of television, there are TV stations developing which are operating online only. SOME FACES OF THE INTERNET CATHOLIC RELIGIOUSNESS - Etnografia Polska - Volume 49, Issue 1-2 (2005) The World Wide Web can be included to the subjects of interest for ethnology, not only as a phenomenon in itself which is worth studying, but also as the area where particular phenomena occur.

SOME FACES OF THE INTERNET CATHOLIC RELIGIOUSNESS - Etnografia Polska - Volume 49, Issue 1-2 (2005)

The Internet offers a different way of pereceiving time and space, gives new quality to the concepts of community, group and communication. It also encourages consideration on status and role of an individual. Studies on Internet require re-considering some specific cultural manifestations: experience and emotions, including experiences of religious character.